Publicat de: damianion | iulie 23, 2021

DARURI PRIMITE NUMAI CÂND TE POCĂIEȘTI, pastor Ovidiu Drăgan

DARURI PRIMITE NUMAI CÂND TE POCĂIEȘTI

”ADUCEȚI REPEDE HAINA CEA MAI BUNĂ, ȘI ÎMBRĂCAȚI-L CU EA; PUNEȚI-I UN INEL ÎN DEGET, ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE ÎN PICIOARE.”

Aceste cuvinte sunt probabil cele mai frumoase cuvinte pe care le-a auzit fiul risipitor. Când se întoarce acasă, voia să fie tratat ca un slujitor, numai să fie acasă; dar Tatăl îi aduce aminte că este fiu și îl tratează ca atare. Dacă cunoști povestea lui sigur îți aduci aminte cum a ajuns când a hotărât să întoarcă spatele tatălui său. Starea lui se înrăutățește repede, banii se duc, păcatele îl adâncesc într-o stare de necontrolat și în cele din urmă pierde tot: bani, demnitate, bucurie, liniște sufletească. Așa este când mergi pe calea lumii și păcătuiești. În cele din urmă își vine în fire, se pocăiește și atunci când se întoarce acasă primește câteva daruri neașteptate.

PRIMUL DAR ESTE NEPRIHĂNIREA CU CARE NE ÎMBRACĂ DUMNEZEU

Haina, adică statutul pe care îl primește fiul înapoi este un dar. Nimic din ce face el nu îi poate aduce acest statut. Nici rugăciunea, nici pocăința, nici lacrimile amare nu îi pot aduce acest statut. Este darul lui Dumnezeu, nu meritul personal. Câteodată și noi gândim atunci când avem o săptămână mai rea, cu multe greșeli că nu suntem vrednici. Alteori gândim atunci când avem zile mai bune, în ascultare că suntem vrednici. Am o veste bună: niciodată nu ești, niciodată nu ai fost, niciodată nu vei fi vrednic! Dar poți primi acest statut prin credință! Să știi că neprihănirea ne este imputată. Nu folosim acest cuvânt des, dar când e vorba de neprihănire, Biblia folosește acest termen contabilicesc. Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire”. (Romani 4:3)

Toți am ajuns ca niște necurați, și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză, și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Nu degeaba recomandă Domnul Isus: te sfătuiesc să cumperi dela Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Neprihănit înseamnă iertat, îmbrăcat, acoperit de trecut, scăpat de rușine. Aleluia!

AL DOILEA DAR ESTE AUTORITATEA

Domnul Isus nu putea folosi exemple care nu făceau sens pentru ei. Ei aveau anumite cunoștințe biblice. De aceea ei aveau o înțelegere clară a ceea ce spunea El. Încă din vechime, inelul reprezenta auto[1]ritate. De exemplu când faraon și-a scos inelul din deget, și l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrăcat cu haine de în subțire, și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui, și strigau înaintea lui: „În genunchi!” Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. (Geneza 41:42). Faraon îi dă autoritate supremă lui Iosif prin acel inel. Singurul lucru care îl face diferit este numele de faraon. Inelul reprezenta autoritate, putere. Orice autoritatea este delegată, primită sau îngăduită de Dumnezeu (Romani 13:1).

AL TREILEA DAR ESTE DREPTUL DE MOȘTENIRE

Tatăl îi dă înapoi drepturile de fiu. El a venit fără încălțăminte, semn că a renunțat la drepturile lui. Când îți dai jos încălțămintea, renunți la drepturile tale. Ce har să te împroprietărească Dumnezeu. Ce este ciudat în această pildă, fratele care este acasă nu se poate bucura de înțelegerea extraordinară a fii părtaș cu Tatăl. Dimpotrivă se plânge că lui nu i s-a dat. Iată ce îi aduce aminte Tatăl: „Fiule”, i-a zis tatăl „tu întotdeau[1]na ești cu mine, și tot ce am eu este al tău”.

Nu pot să spun decât că mă rog să primești aceste daruri. Ști ce înseamnă asta: să te pocăiești!

Păstor Ovidiu Drăgan


Categorii

%d blogeri au apreciat: