Publicat de: damianion | august 6, 2019

Am poruncit corbilor să te hrănească acolo!

bible

Ascunde-te lângă pârâul Cherit … Am poruncit corbilor să te hrănească acolo. – 1 Împărați 17.3,4

Domnul i-a poruncit lui Ilie să se ascundă lângă pârâul Cherit, unde avea să stea multe zile, însă i-a făcut o promisiune cu privire la felul în care avea să îngrijească de el:

„Am poruncit corbilor să te hrănească acolo“. Domnul urma să aibă grijă de slujitorul Său credincios și să-i ofere toate lucrurile de care avea nevoie, chiar dacă trebuia să Se folosească de corbi pentru aceasta.

Ce metodă ciudată! Să fii hrănit cu ajutorul unor corbi! Ce exercițiu continuu de credință era implicat aici! Ilie trebuia să aștepte zi de zi acești corbi, care, în mod natural, ar fi devorat ei înșiși hrana pe care i-o aduceau. Au fost însă corbii cei care l-au ținut în viață? Cu siguranță că nu! Sufletul său se sprijinea pe cuvintele prețioase: „Am poruncit“.

Pentru Ilie, Dumnezeu era Cel care-l hrănea, nu corbii. El Îl avea pe Dumnezeul lui Israel cu sine, în acel loc ascuns – Ilie trăia prin credință. Și ce mare binecuvântare pentru suflet este să te sprijini, cu toată simplitatea, pe făgăduința lui Dumnezeu!

Ce fericire să fii ridicat deasupra împrejurărilor, conștientizând prezența și purtarea de grijă a lui Dumnezeu! Ilie se ascundea de oameni, în timp ce Dumnezeu i Se descoperea. Să dăm eul la o parte și putem fi siguri că Dumnezeu Se va revela cu putere sufletelor noastre!

„Am poruncit corbilor să te hrănească acolo.“ Dacă profetul ar fi fost în orice altă parte, și nu „acolo“, n-ar fi primit nimic din partea lui Dumnezeu.

Ce învățături prețioase avem aici! De ce sufletul ne lâncezește și este atât de steril? De ce bem atât de puțin din apele divine înviorătoare? Să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne întărească și să ne învioreze astfel ca noi să trăim pentru acest pământ! El ne întărește pentru Sine Însuși! Dacă am înțelege mai bine că nu mai suntem ai noștri, ne-am bucura de mai multă putere spirituală! –  C. H. Mackintosh

barzilaiendan.com


Categorii

%d blogeri au apreciat asta: