Publicat de: damianion | martie 4, 2019

Perspectiva Bibliei asupra Valorilor

bible

“Ce ar folosi unui om sa castige toata lumea daca si-ar pierde sufletul?” Matei 16:26

“Înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele.” Iov 28:18

“Cine capătă înţelepciune îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea găseşte fericirea.” Proverbe 19:8

“Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” Psalmul 90:12

“Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă şi cel înţelept câştigă suflete.” Proverbe 11:30

“Podoaba voastră să fie… omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.” 1 Petru 3:4

“Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.” Galateni 5:22-23


Categorii

%d blogeri au apreciat: