Publicat de: damianion | ianuarie 14, 2019

Ce-aș face imediat după moarte … dacă aș putea? – Marius Cruceru

poza

Mi-aș lua viața la rînd, fir cu fir, ca pe un covor cu ițe dezlegate și fire pierdute. Aș desface și aș împleti la loc totul fără greș.

Dacă aș putea, mi-aș croi din nou cărările, mi-aș reface căile strîmbe, mi-aș coase rupturile, mi-aș repara florile ratate. Exact așa cum faci cu un covor vechi, terminat, dar greșit pe alocuri.

Dacă aș putea, după moarte, mi-aș restaura viața precum restaurezi o icoană veche sau o carte arsă, ciupită, pîrlită sau ruptă. Aș întinde foile, aș coase marginile, aș presa coperțile.

Aș da timpul înapoi, secundă cu secundă, gînd cu gînd, faptă cu faptă, atitudine cu atitudine, pentru a desface și reconstrui totul. Aș desface totul, așa cum desface ceasornicarul un ceas vechi. Aș spăla fiecare piesă, apoi aș curăța-o cu grijă și aș monta totul la loc.

Aș scoate precum scoate restauratorul cu grijă fiecare dintre coardele unui clavecin vechi sau ale unei harfe istorice, aș eticheta și aș întinde fiecare coardă, aș reîmpleti-o, aș întoarce-o în menghină și apoi aș pune-o la loc.

Pe alocuri aș întări cu aceeași vopsea modelul, în alte locuri aș șterge totul să nu se mai vadă nimic, așa cum fac pictorii de biserici, cînd găsesc pictură falsă peste cealaltă versiune, cea autentică.

Nu sînt un tip cu multă răbdare. Urăsc migăleala, dar la asta chiar aș sta să repar pixel cu pixel, așa cum fac tehnicienii care editează imaginile.

Avem vieți stricate, șchioape, desfăcute și descusute, croite în grabă, la repezeală, prinse cu sîrmă și cleme temporare.

Ce bine ar fi să dăm înapoi, să îndreptăm și apoi să mergem mai departe … Ce bine ar fi!

Măcar de astăzi să împletim cu mai multă grijă covorul de nedespletit, să trasăm cu mai multă migală linia subțire care nu se mai poate șterge nicidecum.

Marius Cruceru


Categorii

%d blogeri au apreciat: