Publicat de: damianion | iulie 20, 2018

„Suntem străini şi călători”

calator.png

Într-o zi, un biet călător, străin şi sărac, poposi la casa unui om şi-i ceru adăpost.

  • „Casa mea nu-i han,” îi răspunse omul acela rău şi zgârcit – şi-l goni.

Călătorul îi zise atunci:

  • „Mai înainte de a pleca de aici, îngăduie-mi să-ţi pun trei întrebări.”

Zgârcitul încuviinţă, că doar nu dădea nimic.

Călătorul îl întrebă:

  • „Cine a locuit înaintea dumitale în casa aceasta?”
  • „Tata…”
  • „Dar înainte de dânsul?”
  • „Bunicul…”
  • „Dar după dumneata, cine va locui în ea?”
  • „Copiii mei.”

Atunci săracul zise:

  • „Precum se vede, în casa aceasta a dumitale, nu stă nimenea statornic. Unii se duc si alţii vin… Aşa că-i tot un fel de han… Aşa suntem noi pe lumea asta: călători şi străini…”

Zgârcitul fu atins în suflet de aceste vorbe şi primi să adăpostească pe călătorul acela sărac. Şi de-atunci, niciodată n-a mai alungat de la sine pe nimeni.


Categorii

%d blogeri au apreciat asta: