Publicat de: damianion | septembrie 7, 2017

Cuvintele au putere! Alege-le cu grijă. Ce înseamnă ,,Progresiv“ ?

Cuvintele modelează gândirea și sentimentele. Presiunea lor este de necontestat!

Iată două exemple: ,,Asigurarea de viață și ,,Asigurarea de sănătate“. Toată lumea știe că adevărul este altul. Cele două sunt ,,Asigurare de moarte“ și ,,Asigurare de boală“. Ele nu intră în acțiune decât în caz de moarte sau boală, dar cine ar putea face reclamă cu o asemenea terminologie? Vânzătorii au preferat să folosească termenii ,,viață“ și ,,sănătate“. E de la sine înțeles de ce.

Un alt exemplu: ,,Mișcarea ProChoice“ (Pentru dreptul de a alege). Ea militează pentru libertatea femeii de a-și ucide pruncul din pântece. Oponenții ei au refuzat să cadă în cursa cuvinelor capcană și să se numească ,,AgainstChoise“ (Împotriva alegerii), pentru că ,,against“ (împotriva) conține o conotație negativă. Ei au ales în schimb să se numească ,,ProLife“, denuțând indirect intenția oponenților în această luptă ideologică pentru simpatia opiniei publice. ,,ProLife“ sugerează că ,,ProChoice“ este o organizație criminală și bine face!

Ajungem astfel la strategia mișcării autonumite ,,progresistă“. Oare de ce au ales să se intituleze așa? De ce au ales tocmai acest termen?

Pro-gresus vine din limba latină, unde a însemnat pentru plecare, pentru drum, pentru treaptă (,,Gresus“ a însemnat gradient, grad, distanță între două limite).

A fi ,,progresist“ în peisajul modern implică trei lucruri:

  1. Să fii pentru ceva frumos într-o lume a lucrurilor urâte.
  2. Să fii pentru ceva plăcut care să înlocuiască ceva neplăcut.
  3. Să fii pentru ceva nou, neîncercat, ceva care promite să fie mai bun decât ceea ce există în circumstanțele actuale.

Deci, a fi progresist înseamnă să te miști de la urât la frumos, de la neplăcut la plăcut și de la perimat la ceva mai bun.

Unde am mai auzit noi așa ceva? Unde a apărut prima dată spiritul ,,revoluționar“ pentru înnoire, pentru progres, pentru înfrumusețare?

,,Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea“ (Gen. 3:6).

Da, în grădina Edenului! Satan a fost primul ,,progresist“ din istorie. Pățania lui Adam și Eva dovedesc însă unde duce progresismul. Când este vorba de alergare, viteza nu este suficientă! Trebuie să iei în considerare direcția și destinația finală aspre care te îndrepți. ,,Progresiștii de azi“ sunt doar ecouri ale revoluționarului din Eden. El nu are nimic nou de oferit omenirii, doar perimata propunere de a lepăda ceea ce spune Dumnezeu în favoarea unei iluzorii și mincinoase ,,eliberări de sub restricțiile divine“. Noul Testament ne spune că oderta lui Satan este o constantă a istoriei, un câtec de sirene care-i nenorocește pe mulți:

,,Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume“ (1 Ioan 2:16).

Era nouă (,,New Age“) este doar străvechea minciună deghizată în haine noi, iar mișcarea ,,progresistă“ este regresia în împotrivirea lucirefică față de oridinea stabilită de Dumnezeu. Într-o bizară denaturare de termeni, ,,progresist“ înseamnă azi o întoarcere la vremurile păcătoase păgâne pre-creștine.

,,Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit“ (2 Petru 2:19)

Aviz amatorilor!

Daniel Branzei

Reclame

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: