Publicat de: damianion | noiembrie 3, 2016

Senatorii juriști au dat aviz favorabil inițiativei cetățenești privind redefinirea familiei

Totodată, inițiativa a fost completată printr-un amendament, în care se precizează că „revizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum”. Consiliul Legislativ motivează recomandarea prin faptul că, pentru asigurarea unei reglementări complete, proiectul trebuie să cuprindă și norma privind supunerea spre aprobare prin referendum a revizuirii Constituției.

Inițiativa cetățenească, care vizează modificarea articolului 48, alin. 1 din Constituție („Familia”), stipulează că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”. Actualul text al Constituției se referă la căsătoria dintre soți.

Romanița Iordache, vicepreședinte al organizației ACCEPT, a susținut că problema majoră, în opinia sa, este reprezentată de dorința de a organiza un referendum pe tema revizuirii Constituției în ziua alegerilor parlamentare.

Continuarea pe www.activenews.ro

Reclame

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: