Publicat de: damianion | August 15, 2016

CHEMAT SA FII PREOT

“Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru” (Apocalipsa 5:10)

loan scrie: “ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru” (v. 9-10).

Din moment ce suntem chemați să fim “preoți”, să vedem care sunt implicațiile acestui lucru:

Preoții și-au desfășurat lucrarea în lumină. Imaginează-ți Cortul întâlnirii din Vechiul Testament. Preoții își petreceau majoritatea timpului cu oamenii din curtea exterioară, care era iluminată de lumina zilei. O perioadă mai scurtă de timp și-o petreceau în curtea interioară, unde stătea un sfeșnic cu șapte brațe, denumit menora, care lumina tot timpul o masă cu pâinea pentru punerea înainte. Apoi, o dată pe an, marele preot intra în Sfânta Sfintelor, unde lumina prezenței glorioase a lui Dumnezeu era atât de intensă că era denumită “șekina”.

Așadar, când Dumnezeu te cheamă în lucrare, îți vei petrece majoritatea timpului în curtea exterioară, împlinind nevoile oamenilor. Din când în când, vei intra în curtea interioară, unde lumina Duhului Sfânt te va ilumina prin Cuvântul Său și îți va da ceva de transmis care merită să fie ascultat. în vremuri de criză, însă, când înțelepciunea omenească nu are capacitatea de a rezolva problema, va trebui să intri în Sfânta Sfintelor și să primești acea lumină care vine numai de la Dumnezeu însuși. Și oamenii vor ști că ai fost acolo, deoarece, ca și în cazul lui Moise, când vei ieși afară, ei vor vedea schimbarea. A fi preot este o chemare înaltă. Dar Dumnezeu e cel care ți-a făcut-o și dacă ești dispus să plătești prețul, vei putea duce cu tine sentimentul prezenței Sale pe oriunde vei merge.

CHEMAT SĂ FII PREOT (2)

“Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui” (Exodul 33:11)

Preoții trebuie să își desfășoare lucrarea în lumina prezenței lui Dumnezeu, dar si să slujească în baza relației lor cu Dumnezeu.

Viața lui Moise este un bun exemplu în acest sens. Când Dumnezeu l-a chemat prima oară pe Moise să conducă poporul Israel, El i-a vorbit printr-un rug aprins. Când s-a întâmplat asta,

Moise a spus: “Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată” (Exodul 3:3).

Disponibilitatea lui Dumnezeu de a vorbi cu noi nu trebuie pusă la îndoială niciodată. Adevărata problemă este întotdeauna disponibilitatea noastră de a ne întrerupe programul și de a fi receptivi la ceea ce are El de spus.

Poate Dumnezeu să-ți vorbească în timpul unei pauze publicitare de la emisiunea ta preferată de la televizor? Ar putea – dar, probabil, nu o va face. El este împărat și dorește să respectăm protocolul apropierii de El pe care l-a prezentat în Cuvântul Său.

Apoi, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise pe munte și i-a dat cele Zece Porunci. în acel moment, muntele ardea și fumega datorită prezenței lui Dumnezeu (Exodul 20:18). Când s-a întâmplat lucrul acesta, poporul a tremurat și i-a spus lui Moise: “Vorbește-ne tu însuți și te vom asculta; dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim” (v. 19).

Clipe ca acestea îi diferențiază pe oamenii lui Dumnezeu de mulțime! în cele din urmă, Moise sa apropiat atât de tare de Dumnezeu încât “Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui”. Imaginează-ti timpul când stai “față în față” cu Dumnezeu! Ce privilegiu! Aceasta ar trebui să fie dorința inimii noastre. Numai când te-ai întâlnit față în față cu Dumnezeu și L-ai auzit personal te poti ridica la nivelul sarcinii pe care o ai de îndeplinit. Moise a fost ,,marea excepție“ din istorie. Nu vom putea avea aceeași experiență ca și el, dar ceva din privilegiile apropierii de Dumnezeu prin Cuvânt și călăuzirea Duhului trebuie să avem.

Pastor Daniel Branzei

Reclame

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: