Publicat de: damianion | Iulie 7, 2016

COMUNICAT OFICIAL al Uniunii Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada

COMUNICAT OFICIAL
 
Al Uniunii Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada
30 Iunie, 2015
În calitate de reprezentanți și conducători spirituali ai acestei organizații și în numele membrilor bisericilor noastre, prin prezentul comunicat protestăm și ne arătăm indignarea împotriva deciziei luate cu o mică majoritate de către Curtea Supremă în data de 26 Iunie, 2015, în cazurile cunoscute ca Obergefell v Hodges (de asemenea, Tanco v Haslam, DeBoer v Snyder și Bourke v Beshear). Această decizie va legaliza căsătoriile persoanelor de același sex pe tot cuprinsul Statelor Unite.
Considerăm că unele decizii ale Curții Supreme, cum este cea cu privire la legalizarea avorturilor (și nu numai) au sfidat și batjocorit pe Creator, Constituția Statelor Unite, istoria umanității și legile naturii.
Fără să intrăm în argumente de ordin legal, este punctul nostru de vedere că în acest caz cei cinci judecători ai Curții Supreme au acționat mai mult ca legislatori decât judecători. Actul de lege pentru Apărarea Căsătoriei (DOMA) care definește cu claritate căsătoria ca fiind uniunea legală între un bărbat și o femeie, a fost aprobat de Senat cu un vot de 85-14 și de către Camera Reprezentanților cu 342-67. La data de 21 Septembrie, 1996, acest act a fost semnat ca lege. Această secțiune a legii a reflectat voința poporului, o corectă și clară interpretare a Constituției și voia lui Dumnezeu, Creatorul nostru.
Faptul că acest Tribunal a acționat dincolo de limitele sale este evident chiar în cuvintele judecătorilor Curții Supreme care au votat împotriva acestei decizii. De exemplu judecatorul Șef Roberts, unul dintre cei patru, a scris cu elocvență în opoziția sa: ”Curtea invalidează legile cu privire la căsătorie a mai mult din jumătatea statelor care compun SUA și comandă transformarea unei instituții sociale care a format baza societății umane de mii de ani, pentru locuitorii deșertului Kalahari, imperiile chineze, cartagineni și azteci… Cine ne credem noi?”
Acceptarea căsătoriei ca uniune legală numai între un bărbat și o femeie nu poate reprezenta o violare a Constituției după cum judecătorii liberali vor să ne convingă. Acest adevăr e accentuat de către Judecătorul Scalia care spune: “Cei cinci judecători care compun majoritatea astăzi se simt pe deplin confortabil să concludă că fiecare Stat a violat Constituţia în cei 135 de ani care au trecut de la ratificarea celui de-al Patrusprezecelea Amendament până în anul 2003 când Massachusetts a permis căsătoria personelor de acelaşi sex.” El dezvoltă subiectul afirmând că pentru a instituţionaliza căsătoria homosexualilor, Curtea Supremă a fost nevoită să găsească un drept care de fapt nu există: “Ei au descoperit în al Patruspezecelea Amendament un ‘drept fundamental’ neobservat de nici o persoană în viaţă la data ratificării şi de aproape toţi care au trăit de atunci încoace”. Frustrarea judecătorului Scalia continuă folosindu-se de un sarcasm direct prin care pune sub reflector aroganţa şi superioritatea asumată de colegii lui: “Aceşti judecători ştiu că a limita căsătoria doar la un bărbat şi o femeie e contrar raţiunii; ei ştiu că o instituţie care are aceiaşi vechime ca guvernul însuşi şi care a fost acceptată de fiecare naţiune în istorie până în urmă cu 15 ani, nu e posibil să fie suportată decât de ignoranţă şi bigotism. Şi sunt hotărâţi să declare că orice cetăţean care nu acceptă această decizie, şi care aderă la ceea ce, până 15 ani în urmă, a fost judecata unanimă a tuturor generaţiilor şi civilizaţiilor, e împotriva Constituției.” Si suntem de comun acord cu acelaşi judecător când indică faptul că această Curte şi-a asumat puteri investite de Constituţie doar în ramura legislativă nu și în cea judiciară, și că această mutare este un pericol asupra democrației în sine: ”Aceasta este o pretenție judiciară directă la puterea legislativă,  într-adevăr supra-putere legislativă; mişcare în contradicţie cu sistemul nostru de guvernare. Cu excepţia limitelor aşezate de Constituţie şi aprobate de popor, Statele sunt libere să adopte orice legi vor, chiar şi acelea care ofensează ‘judecata raţională’ a distinșilor judecători. Un sistem de guvernare care subordonează poporul unui comitet de nouă avocați nealeși de electorat, nu își merită numele de democrație”.
Ceea ce credem noi că intenționează decizia Curții Supreme, după cum ne avertizează un altul din cei patru, Judecătorul Alito, este să stabileasca o nouă paradigmă legală care va fi folosită împotriva adevăratei Biserici a Domnului nostru Isus Hristos, și a tuturor celor ce se vor împotrivi: “Decizia va avea de asemenea şi alte consecinţe importante. Va fi folosită să calomnieze Americanii ce nu vor să se supună aceastei noi ortodoxii. Pe parcursul exprimării de opinii majoritatea compară legile căsătoriei tradiţionale cu legile care au refuzat tratarea echitabilă a Africanilor-Americani şi a femeilor… Implicaţiile acestei analogii vor fi exploatate de către cei hotărâți să calce în picioare orice vestigiu de împotrivire.”
Nu vrem să cauzăm anarhie, nici să instigăm violenţă, dar trebuie să ne folosim dreptul la liber cuvânt, fiind statornici principiilor nostre și condamnând decizia acestui tribunal de a proteja păcatul. Nimeni pe acest pământ nu ar trebui să-si asume dreptul de legalizare a nelegiuirii. Noi nu suntem în locul lui Dumnezeu ci doar oameni muritori care vom sta cu toții în fața Supremului Judecător la sfârșitul vieților noastre pământești. Acest subiect a fost decis de Dumnezeu după ce Adam și Eva au fost creați, atunci când a zis: ”De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi se vor face un singur trup.” Genesa 2:24
Suntem credincioși sinceri și devotați învățăturilor Sfintei Scripturi și prin urmare, nu putem accepta căsătoriile persoanelor de același sex în comunitățile noastre și nu vom accepta niciodată să le oficiem, indiferent de prețul pe care va trebui să-l plătim. Acesta nu este un comunicat al urii față de homosexuali, dar este un comunicat al urii față de păcat. Noi predicăm cu libertate împotriva curviei, minciunii, hoției și multe alte asemenea fărădelegi, fără a fi etichetați că i-am urî pe cei care le infaptuiesc. Nu există nici o bază biblică in virtutea careia acest act imoral sa fie tolerat sau sa i se ofere consideratie speciala sau unica, dimpotriva, pretutindeni unde acest comportament e mentionat in Biblie, este condamnat sau pedepsit, si intotdeauna declarat ca pacat. Pe lângă alte texte biblice, două pasaje din Leviticul exprimă clar perspectiva lui Dumnezeu asupra acestui tip de ralatie: Leviticul 18.22 – „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o uraciune.“ Leviticul 20.13 – „Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos.”
Chiar dacă recunoaștem libertatea voinței cu care Dumnezeu a înzestrat fiecare ființă umană și libertatea de a-și exersa voința, cu toate acestea, suntem chemați să respectăm standardul moral așezat de Dumnezeu și să proclamăm acest standard.
Acesta este un timp în care trebuie să alegem să nu ascultăm de oameni pentru a asculta de Dumnezeu. Ne vom ruga fără încetare pentru dregători și stăpâniri, pentru această țară, dar în virtutea libertății religioase garantate de Primului Amendament, vom continua să vorbim împotriva faradelegii și să-i chemăm pe oameni la pocăință!
Ca încurajare pentru toți credincioșii, folosim cuvintele Apostolului Pavel din Efeseni 6:10-13: “Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Caci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul.”
Dumnezeu să aibă milă de noi toți și să binecuvânteze Biserica Sa, și Statele Unite ale Americii, 
Amin!
Reclame

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: