Publicat de: damianion | ianuarie 27, 2014

Rolul Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia

De ce Biblia?

În educația (teologică) creștinii folosesc Biblia. În Biblie putem citi ceea ce Dumnezeu a spus (Cuvântul lui Dumnezeu).

Psalmii 119:89.  Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri.

Cuvântul lui Dumnezeu este etern și divin. Este -singurul- adevăr. Conținutul Bibliei, atunci când este corect interpretat, ne schimbă complet viețile și de aceea are o valoare eternă. Acest lucru sună colosal și chiar este. Aceasta este menirea Cuvântului lui Dumnezeu: să facă lucruri mărețe.

Psalmii 33:6.  Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii lui.

Prin Cuvântul Domnului suntem schimbați în același chip cu al Său, deoarece Cuvântului lui Dumnezeu complet (toată Biblia „filtrată” prin Duhul său -Suflarea Sa-), este însuși Dumnezeu.

Ioan 1:1.   La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

Când Duhul lui Dumnezeu este în tine și când citești Biblia, ești umplut cu Isus. Totuși Biblia ne spune că avem nevoie de învățători care să ne explice Cuvântul lui Dumnezeu corect, aceasta fiind motivul acestui capitol.

Autenticitatea Bibliei

Cât timp va exista Biblia, diavolul va încerca să-i facă pe oameni să se îndoiască de autenticitatea Bibliei. Au existat oameni care au încercat să demonstreze că Biblia este incorectă. Mulți dintre acest „cercetători” au devenit credincioși. Biblia a rămas încă aici, dar cei care au încercat să o combată au murit de mult. Argumentele lor au fost slabe și deseori puteau fi folosite ca și argumente pro.

Biblia a fost scrisă de oameni. Acest fapt deja este unic. Biblia a fost scrisă de peste 40 de oameni, cu diferite profesii (de la rege și până la pescar), în circumstanțe diferite (de la palat și până la închisoare, de la bucurie până la uimire), pe o perioadă lungă te timp și în multe țări. Și totuși există coerență completă între aceste scrieri. Acesta fiind mai de grabă un argument pentru decât împotriva inspirației Divine.

Mai multe argumente pentru autenticitatea Bibliei:

– Scrisă pe 3 continente (deci nu transmisă din vorbă în vorbă sau prin povești).

– Discută sute de subiecte dificile și totuși nu se contrazice.

– Manuscrisele care nu au mai fost considerate de încredere (datorită transmiterii pe cale orală) au fost confirmate în detaliu în 1947, de manuscrisele de la Marea Moartă, vechi de 1000 de ani.

– Au existat mulți martori oculari (și multe documente), care au confirmat evenimentele descrise de Noul Testament.

– Există multe dovezi istorice și arheologice care atestă (după atât de mulți ani) ca Biblia este veridică.

– Multe dintre profețiile Bibliei s-au adeverit. Cele mai remarcabile fiind cele despre crucificarea lui Isus. Psalmul 22 fiind unul dintre acestea, fiind scris cu 1000 de ani înainte de Cristos. Crucificarea a fost profețită pe când aceasta nici măcar nu era cunoscută ca mod de tortură/executare.

Cum am mai spus, noi credem ca Dumnezeu i-a inspirat pe scriitori:

2 Petru 1:20,21.   20 Înainte de toate, trebuie să ştiţi că nici o profeţie din Scriptură nu s-a născut din propria imaginaţie a cuiva. 21 Căci nici o profeţie n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduşi de Duhul Sfânt.

Majoritatea cărților religioase au fost scrise de către o persoană. Cine a fost inspirația lor? Ar putea foarte ușor să fie diavolul sau vre-un alt ciudat. Același lucru se poate aplica la toate cărțile care încearcă să contrazică Biblia.

Duhul lui Dumnezeu ne explică Biblia

A crede că Biblia este adevărată, este altceva decât a o înțelege pe deplin sau a o putea explica în întregime. (apropo, aceasta este problema necredincioșilor). Pentru a ne ajuta, Dumnezeu a dat bisericii învățători și fiecăruia dintre noi, în inimă, Duhul Său cel Sfânt. În acest fel, noi o putem înțelege tot mai mult. Dumnezeu ne-a mai dat și așa numita „revelația înțelegerii”. Totul începe atunci când îl acceptăm pe Isus în inimă, apoi intrăm într-o călătorie în care descoperim tot mai mult despre Dumnezeu și viața împreună cu Isus.

Ioan 16:13.   Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină.

Când vine vorba de a explica Biblia, cheia este în ceea ce Duhul Domnului ne spune.

Ioan 15:26.   Când va veni Apărătorul pe Care vi-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, Care iese de la Tatăl, El va depune mărturie despre Mine.

Studiu biblic și predicile sunt, mai mult decât orice, menite să reveleze (a face cunoscut și vizibil) pe Isus și tot ceea ce a făcut El pentru și în viețile noastre.

Deosebirea dintre cele două legăminte

În trecut, Biblia a fost deseori explicată fără ajutorul Duhului Sfânt și/sau aplicată de oameni care se numeau credincioși sau de necredincioși ignoranți. De aceea mulți oameni se simt dezamăgiți de Biblie și de Dumnezeu. Diavolul este cel care face să se întâmple astfel de lucruri. În discuția cu Isus, diavolul a „folosit” (în mod abuziv) Cuvântul lui Dumnezeu, Isus însă i-a răspuns cu același Cuvânt, dar interpretat și aplicat în mod corect.

De aceea este foarte important să cercetăm bine învățătura pe care o primim, felul în care este explicată și care îi este aplicația. Cea mai mare și mai întâlnită greșeală în Romania este că nu este făcută clară diferența dintre cele două legăminte, lege și har. Isus a venit să ne aducă har, să ne achite de orice vină, să ne salveze; și în aceste timpuri trăim noi acum, cu peste 2000 ani după Isus.

Luca 4:18,1918 „Duhul Domnului este peste Mine, căci El M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea şi orbilor – căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriţi 19 şi să vestesc anul de îndurare al Domnului!“

Cu venirea noului legământ (legământul Harului), vechiul legământ (legământul Legii) a fost înlocuit. Este important ca învățătorii, predicatorii și scriitorii să slujească noului legământ.

2 Corinteni 3:6. Care ne-a şi făcut destoinici să fim slujitorii Noului Legământ, nu al literei, ci al Duhului, pentru că litera ucide, dar Duhul dă viaţă

Deci, învățătura poate să aducă moartea, atât spirituală cât și fizică. Viață sau moarte. Blestem sau binecuvântare. Dacă Cuvântul este Dumnezeu, iar Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16), atunci putem să verificăm cât de corecte sunt învățăturile biblice, prin dragostea față de Dumnezeu și de semenul nostru (roadele), care vin din aceste învățături. Cei ce ascultă învățăturile biblice, pot verifica dacă ascultă corect, prin simpla cercetare a inimii lor.

1 Ioan 4:18.  În dragoste nu există frică, ci dragostea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are de-a face cu pedeapsa. Cel ce se teme n-a fost făcut desăvârşit în dragoste.

Învățătura corectă înlătură frica de Dumnezeu, de viață aici pe pământ, de viitor si de moarte. Nici chiar corecția și educația (care nu sunt tot timpul chiar plăcute), nu aduc frică, ci o viață binecuvântată.

Cele trei trăsături principale ale învățăturii Noului Testament sunt:

– Deplina iertare garantată a tuturor păcatelor  (Romani 5:9, 1 Ioan 3:5)

– Pentru orice „eșec”, nu mai este frică și condamnare pentru      noi  (Romani 8:1, 1 Ioan:17)

– Favoare și abundență      nemeritată  (Romani 5:17, Ioan 10:10)

Importanța Bibliei pentru viața noastra

Cum am mai spus, Biblia ne schimbă complet –în pozitiv- viața de zi cu zi. Viața de familie, slujba, relațiile etc. De aceea avem toate motivele să ne încurajăm unii pe alții în a tânji după ea:

1 Petru 2:2.  Ca nişte copii nou-născuţi, să doriţi laptele duhovnicesc cel curat, pentru ca prin el să puteţi creşte spre mântuire,

2 Timotei 3:16,17.  16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.

Cuvântul ne educă, ne echipează din abundență și ne servește în a ne ține departe sau a ne elibera de tot ceea ce nu face parte dintr-o viață bună și sănătoasă.

Ioan 8:31,32.  32 Atunci Isus le-a zis iudeilor care crezuseră în El: – Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii Mei. 32 Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera.

Rugăciunea și vorbirea în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul care este câteodată mai mare decât realitatea noastră. Când ceea ce vedem și experimentăm nu este în concordanță cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre noi și viața noastră, va trebui să luăm măsuri. Mijloacele prin care putem vedea Cuvântul lui Dumnezeu lucrând în viața noastră, nu este doar învățătura și predica, ci și gura noastră. Aceasta începe odată cu mântuirea noastră:

Romani 10:9.  Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.

Când rugăciunile și vorbirea noastră sunt în concordanță cu neprihănirea lui Dumnezeu, vom fi salvați de orice nu aparține unei vieți neprihănite și vom primi tot ceea ce aparține unei astfel de vieți. Cuvintele sunt de fapt mijloacele de transport în viața spirituală, folosite de ființe spirituale, rezultatul fiind:

Evrei 11:3.  Prin credinţă înţelegem că veacurile au fost create prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa încât ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd.

Rugăciunea și vorbirea în conformitate cu neprihănirea și Cuvântul lui Dumnezeu, sunt efectul practic al preoției (crescând și ridicând pe alții, încurajând și corectând acolo unde este responsabilitatea noastră) și a împărăției din care facem parte (a domni în propria noastră viață). Aceasta însemnând tot ceea ce vorbim în fiecare moment, în orice circumstanță.

Iacov 3:9,10.  9 Cu ea Îl binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru şi tot cu ea îi blestemăm pe oameni, care sunt după asemănarea lui Dumnezeu. 10 Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul. Fraţii mei, aceste lucruri n-ar trebui să fie aşa!

A nu vorbi în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu, atrage după sine consecințe negative atât pentru viața noastră cât și pentru a celor din jurul nostru. Apropo, asta este valabil și pentru surori J. Deci haideți să ne folosim limba pentru ceea ce a fost menită să facă: să binecuvânteze.

Evrei 4:12.  Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi activ, mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând până desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, şi poate judeca gândurile şi intenţiile inimii.

Dumnezeu a rostit Cuvântul. Noi, rostindu-l (cu El), ne arătăm acordul. Este mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu și Duhul Sfânt le dă putere. Ascuțite îndeajuns pentru a rezista (ca Isus în deșert) tentațiilor, distragerii atenției și atacurilor diavolului.

Efeseni 6:17,18.  17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18 Rugaţi-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.

Practic:

– Nu ar trebui să folosim rugăciunea și proclamarea Cuvântul lui Dumnezeu ca pe un truc. Și aici putem cere înțelepciune și călăuzire de la Duhul Său.

– Biblia compară rugăciunea și proclamarea Cuvântului      Domnului cu pilda semănătorului. Isus știe că pentru a recolta (rezultate      vizibile) este nevoie de timp. Isus ne recomandă ca și noi să așteptăm ca      și fermierul care după ce a semănat, a așteptat timpul recoltei:      odihnește-te, relaxează-te. Odihnește-te în dragostea Sa, încredințat în Cuvântul      Său.

Concluzii:

Cuvântul lui Dumnezeu este un dar foarte mare, a fi capabil să-l citești, este o mare binecuvântare. Cu ajutorul Duhului Sfânt care trăiește în credincioșii, putem învăța cum să-L cunoaștem tot mai mult pe Domnul Isus, prin Cuvântul lui Dumnezeu, iar ca urmare, să trăim viața unui copil de rege, aici pe pământ.


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: