Publicat de: damianion | ianuarie 25, 2014

Instrucţiuni pentru controlarea mâniei

Abilitatea de a simţi mânia este un dar de la Dumnezeu. Domnul a pus mânia în sistemul nostru emoţional, pentru beneficiul nostru. Dar, aşa cum am văzut, nu toate felurile de mânie sunt bune. Depinde cum folosim mânia. Ea este extrem de puternică. Dacă nu o ţinem sub control, poate fi fatală. Când permitem mâniei să o ia razna, ea devine ca un râu care şi‑a inundat malurile. Râul care în mod obişnuit este liniştit şi paşnic devine devine un potop cumplit ce distruge totul în calea sa. Astfel, este vital să învăţăm să ne controlăm mânia, dacă dorim s‑o folosim pentru slava lui Dumnezeu şi pentru binele nostru.

Cum putem învăţa să controlăm mânia? Cuvântul lui Dumnezeu ne dă anumite instrucţiuni specifice pentru a ne ajuta. Mai întâi, trebuie să ne supunem Duhului Sfânt. Când facem acest lucru, El ne va conduce şi va produce în noi roada Sa: “Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor” (Gal.5:22‑23). Duhul Sfânt nu numai că ne va da acel fel de atitudini care ne păzesc de mânie, dar ne va şi învăţa să ne stăpânim sau să ne înfrânăm, astfel încât să ne putem controla mânia când apare.

Unii oameni cred în mod greşit că atunci când Duhul sfânt te controlează, tu nu ai nici o responsabilitate de a te mai controla. Am participat la conferinţe biblice cu predicatori care nu ştiau să se uite la ceas. Drept urmare, când mi‑a venit rândul să vorbesc, ei folosiseră deja 15 sau 20 de minute din timpul meu. Care a fost scuza lor? “Vezi, frate Wiersbe,” au zis unii, “atunci când Duhul Sfânt te ia în stăpânire n‑ai ce face decât să continui.” Totuşi, pe mine Biblia mă învaţă că atunci când suntem stăpâniţi de Duhul Sfânt noi obţinem un control mai bun—nu mai slab—asupra vieţii noastre. În viaţa mea am observat că atunci când Duhul Sfânt mă controlează, eu sunt în stare să‑mi controlez mai bine cuvintele şi timpul, ducându‑mi la îndeplinire sarcinile când şi cum trebuie. Învăţându‑i pe creştinii din Corint despre modul de folosire corectă al darurilor spirituale, Pavel le scria: “Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii” (1 Cor.14:32‑33). Dacă nu ne putem controla mânia sau alte aspecte ale vieţii, lucrul acesta nu vine de la Dumnezeu.

Duhul Sfânt ne poate umple de dragoste, bucurie, pace, răbdare, stăpânire de sine—adică tot ce avem nevoie pentru a ne ţine mânia sub control şi direcţionată spre rezultate folositoare. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile sunt toate roade ale firii pământeşti (vezi v.19‑21). Însă când mânia noastră este sub controlul Duhului, vom putea s‑o folosim ca pe o unealtă de zidire, nu ca pe o armă de distrugere.

Ca să ne putem controla mânia, nu numai că avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt, dar în acelaşi timp trebuie să fim smeriţi şi oneşti. În Predica de pe munte, Domnul Isus ne‑a avertizat despre urmările periculoase ale mâniei: “Aţi auzit că s‑a zis celor din vechime: „Să nu ucizi, oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că orişicine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii” (Matei 5:21‑22). Apoi Domnul ne dă şi alte instrucţiuni privind modul de a ne ocupa de mânia noastră: “Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă‑ţi darul acolo înaintea altarului, şi du‑te întâi de împacă‑te cu fratele tău; apoi vino de adu‑ţi darul” (vv.23‑24).

De foarte multe ori mânia noastră nu este justificată. Ne irităm din pricina unui rău închipuit. Cuvintele lui Cristos ne vorbesc despre importanţa evaluării sentimen­telor de mânie, spre a vedea dacă sunt într‑adevăr justificate. Trebuie să ne rugăm Domnului, întrebându‑L dacă am spus sau am făcut ceva ce nu trebuia, iar dacă suntem vinovaţi trebuie să facem paşi spre a îndrepta situaţia. Trebuie cu onestitate şi smerenie să ne ducem la cel pe care ne‑am mâniat şi să‑i cerem iertare. Nu este un lucru uşor de făcut. Este şi mai dificil de atât să ne apropiem de cineva care ne‑a greşit cu adevărat şi să facem primii paşi spre împăcare. Mândria noastră ne spune, “Asta nu voi face! Nu mă duc în veci să‑i cer iertare. El mi‑a greşit, şi el ar trebui să vină la mine!” Cu toate acestea, dacă vrem cu adevărat să ne putem controla mânia, trebuie să dezvoltăm acel tip de umilinţă şi onestitate care nu doar că admite când a greşit, dar merge încă “o milă de loc” căutând pacea. Fără acestea relaţia noastră cu Domnul va avea de suferit şi Trupul lui Cristos va fi afectat.

În al treilea rând, pentru a ne controla mânia trebuie să ne controlăm limba cu multă grijă. În Proverbe 15:1 ni se spune, “Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.” Conversaţiile sunt ca nişte focuri mici. Cu cât adaugi combustibil, cu atât se înteţesc. Nimic nu calmează mai repede furia unui om decât un răspuns calm, încet. Trebuie să ne amintim că este nevoie de doi oameni pentru o ceartă. Multe certuri aprige şi multe sentimente rănite ar putea fi evitate dacă oamenii ar învăţa să‑şi controleze limbile. Dacă vom permite Duhului Sfânt să ne controleze, El ne va da puterea de care avem nevoie pentru a da un răspuns blând celui ce ne bombardează cu cuvinte mânioase.

În al patrulea rând, trebuie să ne aducem aminte de consecinţele mâniei. A privi înainte şi a vedea în perspectivă ce se întâmplă dacă ne mâniem este una din cele mai bune metode de stopare a mâniei. Proverbe 19:19 spune, “Cel pe care‑l apucă mânia trebuie să‑şi ia pedeapsa; căci dacă‑l scoţi din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta.” Cu alte cuvinte, cel ce are un temperament necontrolat, care se aprinde la cea mai uşoară provocare, va provoca în mod constant necazuri pentru el şi pentru alţii. Oamenii mânioşi fac lucruri pe care le regretă ulterior. Totuşi, chiar dacă se pocăiesc şi le pare rău pentru problemele create, nu mai pot repara răul făcut. Cicatricele, atât fizice cât şi emoţionale, odată cauzate vor rămâne pentru totdeauna.

Nu doar că trebuie să ne gândim la rezultatele mâniei noastre, dar în acelaşi timp trebuie să ne formăm o perspectivă corectă în legătură cu mânia. În Proverbe 19:11 descoperim care ar trebui să fie perspectiva noastră: “Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile.” Trebuie să folosim discreţia şi prudenţa în a determina când putem şi când nu putem să ne mâniem. Mânia ne seacă fizic, intelectual şi emoţional. Şi unele aşa‑zise nedreptăţi sunt atât de banale încât nici nu merită investiţia uriaşă de timp şi energie pe care o presupune mânia. Proverbe 14:29 ne spune, “Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii.” Mânia necontrolată ne poate răni pe noi înşine mai mult decât pe celălalt. De aceea este atât de important să avem o perspectivă corectă faţă de lucrurile care ni se întâmplă. Una din calităţile cele mai bune pentru controlul mâniei este simţul umorului. Trebuie să învăţăm să râdem în faţa acţiunilor urâte neinten­ţionate şi în faţa cuvintelor negândite ale altora. În loc să acumulăm mânia şi resenti­mentele, ar trebui să ne spunem, “Oh, nu cred că el a vorbit serios” sau “Ea nu şi‑a dat probabil seama că mă deranjează.” Când privim aceste răni în lumina corectă, nu vom risipi energia noastră preţioasă hrănind resentimente nefolositoare.

Pentru a avea o perspectivă corectă asupra mâniei, trebuie să ne dezvoltăm caracterul creştin. Cu cât devenim mai asemenea lui Cristos, cu atât vom fi mai tari. Şi, după cum ni se spune în Proverbe 16:32, este nevoie de mai multă energie pentru a ne supune mânia decât pentru a învinge o armată întreagă: “Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.” Avem în noi o armată care luptă. Dacă permitem armatei să se revolte, mânia noastră va birui şi vom face lucruri pe care n‑ar trebui să le facem. Când cultivăm caracterul creştin, vom învăţa să iertăm cum iartă Cristos. Ne vom lăsa mânia la cruce. În Efeseni 4:32, Pavel scrie: “Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi‑vă unul pe altul cum v‑a iertat şi Dumnezeu pe voi în Cristos.” Dacă cineva face un lucru care te răneşte şi tu răspunzi cu mânie, priveşte numai la cruce şi aminteşte‑ţi cât de mult te‑a iertat Dumnezeu.

În final, trebuie să ne amintim că Dumnezeu este judecătorul. Romani 12:19 ne spune, “Prea iubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.” Doar Dumnezeu are capacitatea să judece drept. El nu doar că este la curent cu acţiunile noastre, dar El ştie şi gândurile şi intenţiile care stau în spatele lor. Noi putem fi înşelaţi uşor de aparenţe sau de acţiunile cuiva. Cineva care poate părea că este prietenul nostru poate să ne fie de fapt vrăjmaş, şi vice versa. De aceea, trebuie să lăsăm judecata şi răsplata în mâna lui Dumnezeu. Partea noastră este să‑i iubim pe cei care ne fac răul: “Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă‑i să mănânce; dacă‑i este sete, dă‑i să bea… Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine” (Rom.8:20‑21). Aici intervine credinţa. Când oamenii ne provoacă mânie şi suferinţă, noi trebuie să fim gata să punem problemele în mâna lui Dumnezeu şi să ne încredem că El le va rezolva.

Mânia este un dar de la Dumnezeu, un dar minunat. Când folosim această emoţie după regulile lui Dumnezeu, ea va fi o forţă pozitivă în noi. Cu toate acestea, mânia poate fi teribil de distrugătoare, dacă nu este ţinută sub control. Fie ca Dumnezeu să ne dea harul de a ţine sub control mânia din noi şi s‑o folosim pentru slava Lui.

De Warren W. Wiersbe


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: