Publicat de: damianion | ianuarie 3, 2012

CUVANTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTAZI, Ianuarie 2012

CUVANTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTAZI

Ianuarie 2012

1 IANUARIE        „ÎN ANUL SECETEI”

” În anul secetei, nu se teme” (Ieremia 17:8)

Mama a opt copii s-a întors acasă într-o după-amiază şi a remarcat că e mai linişte decât de obicei. S-a uitat în sufragerie şi cinci dintre iubiţii ei copii stăteau în cerc şi se jucau cu cinci dintre cei mai drăguţi sconcşi pe care i-ai văzut vreodată. Instantaneu, ea a început să ţipe: „Fugiţi copii, fugiţi”! Fiecare copil a apucat un sconcs şi a alergat în direcţii diferite. în loc să-i ajute, ţipetele ei i-au speriat aşa de mult pe copii că fiecare şi-a storcit sconcsul… Nu cred că vă puteţi imagina mirosul groaznic al unui sconcs, dar a cinci sconcşi în acea zi ea a învăţat – e mereu prea devreme să intri în panică!

In vremuri grele din punct de vedere economic, diferenţa dintre pace şi panică depinde de lucrul în care te încrezi. După ce ai făcut tot ce ştii, încredinţează-ţi viata lui Dumnezeu şi nu o lua înapoi! Noi trăim într-o lume împânzită de teamă. Dacă citeşti titlurile şi nu versetele sau dacă îi asculţi pe cei ce vor să şocheze în loc să-i asculţi pe cei ce-ti întăresc credinţa, vei experimenta ceea ce Domnul Isus a descris „oamenii îşi vor da sufletul de groază” (Luca 21:26). În calitate de copil al lui Dumnezeu răscumpărat, trăieşti după regulile Lui, sub ocrotirea Lui, ajutat de „bogăţia Sa” (Filipeni 4:9). lată o promisiune pe care trebuie să te bazezi: „Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă” (Ieremia 17:7-8). În anii de secetă nu intra în panică. Ci încrede-te în Dumnezeu care te va ajuta să treci cu bine.

2 IANUARIE        FORMAREA DE BĂRBAŢI SI FEMEI PENTRU DUMNEZEU (5)

„Poruncile acestea … să le întipăreşti în mintea copiilor tăi” (Deuteronom 6:6-7)

Învată-i pe copiii tăi cum să se raporteze la bani. Căminul tău este o clasă în care se predau aptitudini legate de gestionarea banilor, aşadar învată-i că dacă îl cinstesc pe Dumnezeu din punct de vedere financiar, şi El îi va cinsti. „Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade … căci atunci grânarele îti vor fi pline de belşug …” (Proverbe 3:9-10). Înainte de a-i da bani fiului sau fiicei tale, învată-i cum să-i gestioneze cu responsabilitate ca să evite „sindromul fiului risipitor” (Luca 15:11-32). Atitudinea fiului risipitor fată de bani şi modul greşit în care i-a utilizat l-au costat scump. Dă-i copilului tău înţelepciune biblică în patru domenii – câştig, dărnicie, cheltuire şi economisire – şi-i vei aşeza sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Învaţă-i pe copiii tăi Cuvântul lui Dumnezeu referitor la darea şi luarea cu împrumut şi despre credit. Într-o cultură condusă de reclame ingenioase şi cărţi de credit obţinute uşor şi cu dobânzi mari, copiii trebuie să înţeleagă care sunt consecinţele deciziilor lor financiare. Versetul „învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Proverbe 22:6) nu este o afirmaţie izolată. Citeşte următorul verset: „Bogatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce-i dă cu împrumut” (v. 7). Invaţă-i că ceea ce pare a fi calea rapidă spre belşug poate deveni calea sigură spre sărăcie. învată-i să-şi amâne propriile lor satisfacţii până când îşi pot permite ceea ce îşi doresc. Nu le garanta împrumuturi. Biblia spune: „Nu fi printre cei ce … dau zălog pentru datorii … pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine?” (v. 26-27).

3 IANUARIE        FORMAREA DE BĂRBAŢI SI FEMEI PENTRU DUMNEZEU (6)

„Poruncile acestea … să le intipăreşti în mintea copiilor tăi” (Deuteronom 6:6-7)

Învată-i pe copiii tăi valoarea muncii asidue. Fondatorul misiunii „Navigatorii”, Lorne Sanny, zâmbeşte când îşi aminteşte patru cuvinte ale tatălui său, cuvinte care i-au schimbat viaţa: „Fiule, dă-i bătaie!” Părinţii care cred că dacă îi lasă pe copii să evite munca le fac o favoare, se înşeală. Copiii tăi devin iresponsabili, dependenţi, subdezvoltaţi şi ajung să urască toleranţa ta exagerată. „Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine” (Proverbe 10-4-5). Dacă continui să faci ceea ce copiii tăi ar trebui să facă singuri, le ciunteşti dezvoltarea şi creativitatea. Munca cinstită este lăsată de Dumnezeu pentru fericirea omului, cât şi pentru creştere personală, socială şi spirituală. E mai mut decât o chestiune financiară; e o chestiune spirituală. Munca asiduă îti face bine! „Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură” (Proverbe 13:4). Într-o zi copilul tău îţi va mulţumi că i-ai cerut să participe la viata de familie şi să-şi facă partea ce îi revine de drept. Viitorul sot sau viitoarea soţie îti vor mulţumi şi ei! Poate spui: „Dar sunt atât de tineri şi au atâtea teme la şcoală”. Dacă stăpânesc teoria dar nu reuşesc să devină responsabili şi maturi, vor plăti pentru asta în viitor. „Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui” (Plângerile lui Ieremia 3:27). Ceea ce învaţă în tinereţe le va da bucurie tot restul vieţii, când vor deveni bărbaţi şi femei ai lui Dumnezeu!

4 IANUARIE        TE VEI DUCE ÎN CER?

„Ca să ştiţi că voi… aveţi viata veşnică” (I loan 5:13)

Când a murit mama ei, Mary, o fetită de zece ani, a devenit „femeie în casă”, având grijă de tatăl ei care lucra în schimburi la mina din localitate. Într-o seară, pe când îi împacheta merindea, i-a strecurat înăuntru o carte despre Evanghelie, sperând că va găsi alinare după pierderea soţiei. Deodată, la unu noaptea, a sunat alarma, anuntându-i pe cei din oraş că minerii au fost blocaţi într-o mină care s-a prăbuşit. Muncitorii pentru situaţii de urgentă au lucrat toată noaptea şi în cele din urmă au pătruns într-o mică cavernă unde i-au găsit pe mineri. Din nefericire, a fost prea târziu. Toti cei opt bărbaţi s-au sufocat, inclusiv tatăl lui Mary. Salvatorii au fost devastaţi. În timp ce cercetau locul, au observat că bărbaţii au murit aşezaţi în cerc. Privind mai îndeaproape, au descoperit că tatăl lui Mary avea o cărţulie în poală, deschisă la ultima pagină unde era explicat planul mântuirii. Pe acea pagină i-a scris un mesaj special: „Draga mea Mary, când vei găsi acest mesaj eu voi fi împreună cu mama ta. Le-am citit celorlalţi de mai multe ori cartea pe care mi-ai dat-o, în timpul în care aşteptam să fim salvaţi. Speranţa noastră se stinge pentru viata aceasta – dar nu pentru cea viitoare. Am făcut aşa cum ne-a spus cartea şi ne-am rugat. Te iubesc şi într-o zi vom fi împreună în cer”. Vei ajunge şi tu în cer? Ştii sigur răspunsul? Poti ajunge. „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi … aveţi viaţa veşnică”.

5 IANUARIE        CE POTI ÎNVĂŢA ÎN VREME DE CRIZĂ

„La ce să şedem aici până vom muri?” (2 Împăraţi 7:3)

Armatele Siriei au asediat Samaria, iar poporul murea de foame. Patru leproşi, a căror boală i-a obligat să locuiască în afara zidurilor cetăţii, s-au obişnuit să trăiască din resturile de pâine pe care oamenii le aruncau peste zid în fiecare zi. Dar acum nu mai era nici o firimitură. Aşa că şi-au spus: „La ce să şedem aici până vom muri?” Aşa că au trecut la fapte. „Au plecat, deci, în amurg, să se ducă în tabăra Sirienilor. Şi… iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra Sirienilor … vuietul unei mari oştiri … Şi s-au sculat şi au luat-o la fugă … Şi-au lăsat corturile, caii şi măgarii …Leproşii … au pătruns într-un cort, au mâncat şi au băut, au luat din el argint, aur şi haine … Apoi, şi-au zis unul altuia: „Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea … Veniţi acum şi haidem să dăm de ştire casei împăratului” (2 Împăraţi 7:5-9). Această povestire ne învaţă trei adevăruri importante. Primul, că o criză devine prietenul nostru când ne face să trecem la fapte. Doar când ne-am săturat să mai fim obosiţi lucrurile vor începe să se schimbe spre binele nostru. Al doilea, că – odată ce am făcut un pas prin credinţă – Dumnezeu se va mişca în numele nostru. Singurul lucru care ne poate limita este îndoiala
noastră, încăpăţânarea noastră şi auto-multumirea. Cuvântul Său spune: „Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi” (Isaia 30:18). În cele din urmă, ea ne învaţă că atunci când ne binecuvântează Dumnezeu, nu putem păstra lucrul acesta secret. Alţii au nevoie de ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu şi noi trebuie să le ducem acest lucru – la timp.

6 IANUARIE        NOE (1)               

„Noe a căpătat milă înaintea Domnului” (Geneza 6:8)

Dacă vrei să te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să remarci două lucruri din viata lui Noe. în primul rând, L-a slăvit pe Dumnezeu. „Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; … şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă” (Evrei 11:7). Noe nu a văzut niciodată ploaia şi nimeni altcineva nu o văzuse. El locuia la 160 de km depărtare de cel mai apropiat ocean. Chiar dacă putea să înveţe să construiască o corabie, cum putea să o lanseze la apă? Şi cum rămâne cu strângerea tuturor animalelor? Timp de 120 de ani el a fost ţinta batjocurilor. Dar pentru că L-a slăvit pe Dumnezeu, a ajuns în vârf. În al doilea rând, Noe L-a ascultat pe Dumnezeu. „Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu” (Geneza 6.22). Înţelegerea poate aştepta; ascultarea nu poate aştepta. Ascultarea imediată te va învăţa mai multe despre Dumnezeu decât ai putea învăţa într-o viaţă de discuţii pe teme biblice. De fapt, sunt multe porunci ale lui Dumnezeu pe care nu le vei înţelege până când nu le vei respecta. Când Noe a ieşit din corabie după potop, Dumnezeu i-a zis: „Creşteţi, înmultiti-vă şi umpleţi pământul … vi le-am dat în mâinile voastre!” (Geneza 9:1-3). Cu Dumnezeu, răsplata ta va fi întotdeauna mai mare decât ascultarea ta. Uneori încercăm o ascultare parţială: „Mă voi duce la biserică, dar nu voi da zeciuială. Voi citi Biblia, dar nu-l voi ierta pe cel ce m-a rănit”. Ascultarea parţială înseamnă neascultare! Biblia spune: „omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă” (lacov 2:24). De ce este ascultarea atât de importantă? Deoarece Domnul Isus a spus: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele” (loan 14:15).

7 IANUARIE        NOE (2)

„Noe a căpătat milă înaintea Domnului” (Geneza 6:8)

Crezi cumva că singura dată când se bucură Dumnezeu de tine este când faci lucruri precum citirea Bibliei, frecventarea bisericii, rugăciunea, dărnicia sau împărtăşirea credinţei? Nu, El se bucură de fiecare amănunt din viata ta, fie că lucrezi, te joci, te odihneşti sau mănânci. El nu ratează nimic: „Domnul întăreşte paşii omului, când îi place calea lui” (Psalmul 37:23). Fiecare activitate umană, în afară de păcat, poate fi făcută spre slava lui Dumnezeu dacă o faci în credinţă şi cu o atitudine de mulţumire. Poţi fi vânzător de maşini, spălător de vase, medic, profesor, poţi crea programe pe calculator sau poti creşte o familie spre slava lui Dumnezeu. Ca un părinte mândru, Dumnezeu se bucură să te vadă folosindu-ţi abilităţile cu care te-a înzestrat pentru slava Lui. După potop, Dumnezeu i-a spus lui Noe: „Creşteţi, înmultiti-vă şi umpleţi pământul… Tot ce se mişcă şi are viată, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde” (Geneza 9:1-3). Dumnezeu i-a spus lui Noe: „E timpul să vă continuaţi viata! Faceţi lucrurile pentru care v-am creat. Căsătoriti-vă. Faceţi copii. Semănaţi. Mâncaţi. Excelaţi în afaceri. Ridicaţi-vă la potenţialul vostru maxim”. În filmul „Chariots of Fire” [Carele de foc] premiat de Academia de Film, Eric Liddell a spus: „Cred că Dumnezeu m-a creat pentru un scop, dar cred totodată că m-a creat şi să fiu rapid şi când alerg simt plăcerea Lui”. Nu există abilităţi nespirituale, ci doar abilităţi nefolosite. Biblia spune: „Noe a căpătat milă înaintea Domnului” (Geneza 6:8). Aşadar foloseşte-ţi energa şi talentele spre slava lui Dumnezeu.

8 IANUARIE        PUTERNIC PÂNĂ LA SFÂRŞIT

„Mi am isprăvit alergarea” (2 Timotei 4:7)

Alergarea pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte este rareori uşoară. Alergarea necesită dedicare. James MacDonald spune: „Am trăit destul ca să cunosc bărbaţi şi femei ale căror vieţi au fost dedicate lui Dumnezeu în urmă cu câţiva ani, dar care de atunci s-au abătut de pe cale … au rătăcit … şi-au pierdut tânjirea după Dumnezeu. Teama de a nu le călca pe urmă mă bântuie … şi pe tine ar trebui să te bântuie … Credincioşia umblării mele cu Dumnezeu depinde de disponibilitatea mea de a sta în relaţie cu El. Nu vreau să pierd niciodată interesul pe care măreţia Lui îl are pentru viata mea şi privilegiul de a-l sluji până în ziua în care voi fi primit în prezenta Lui. Această pasiune mă obligă. Mă face să rămân onest şi smerit … ultimul lucru pe care doresc să-l fac este să mă târăsc spre linia de sosire ca un creştin învins, căzut de pe cale sau mai rău – să abandonez cursa înainte ca viata mea să se încheie. Vreau să trec de banda de la sosire cu braţele sus, cu fata spre soare”. Pavel a spus: „Mi-am isprăvit alergarea … De-acum mă aşteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da”. Să remarcăm că acest curaj, plus răbdare, plus credincioşie egal răsplată. Fotograful Jacob Riis a spus: „Când nimic nu pare să ajute, mă duc să mă uit cum un tăietor în piatră loveşte în ea, poate de o sută de ori fără ca măcar o crăpătură să se vadă. Totuşi, la a o sută una lovitură, se va desface în două şi ştiu că nu ultima lovitură a produs ruptura, ci toate loviturile dinainte”. Cuvântul lui Dumnezeu este „ca un ciocan care sfărmă stânca” (Ieremia 23:29). Aşadar, „[ţine] sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să [te poţi] lăuda că [n-ai alergat] … în zadar” (Filipeni 2:16).

9 IANUARIE        DUMNEZEU ÎŢI AUDE RUGĂCIUNILE

„Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav” (loan 11:))

loan notează: „Surorile au trimis la Isus să-i spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav”. Cineva s-a dus la Domnul Isus în numele lui Lazăr şi fiindcă s-au dus, Isus a răspuns. Vindecarea nu a avut loc în mai multe zile, dar a început în momentul în care Domnul a fost chemat în ajutor. Te-ai întrebat vreodată unde merg rugăciunile tale? „S-a făcut în cer o tăcere … Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fata altarului, cu o cădelniţă din aur … cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul din aur, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor” (Apocalipsa 8:1-4). De ce s-a făcut tăcere în cer? Deoarece cineva se ruga! Cerul se opreşte pentru a asculta rugăciunea cuiva ca tine. Rugăciunile tuturor sfinţilor s-au ridicat la Dumnezeu. Nu e extraordinar? Cuvintele tale nu se vor opri până nu vor ajunge la inima lui Dumnezeu, deci roagă-te în continuare. Să remarcăm că prietenul care s-a dus la Isus în numele lui Lazăr a spus: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav”. Apelul lui nu s-a bazat pe dragostea imperfectă a celui aflat în nevoie, ci pe dragostea desăvârşită a lui Isus. El nu a spus: „Acela care te iubeşte este bolnav”. El a spus: „Acela pe care-l iubeşti este bolnav”. E diferit. Puterea rugăciunii nu depinde de virtutea celui ce se roagă, ci de dragostea neschimbătoare a celui ce aude. Nu te bucuri? Poate ai multe slăbiciuni, poate nu înţelegi taina rugăciunii, dar un lucru e limpede: acţiunea începe în cer când cineva de pe pământ se roagă.

10 IANUARIE      TREBUIE SĂ FII CREDINCIOS

„A fost credincios Celui ce L a rânduit” (Evrei 3:2)

Credincioşia e mai mult decât un concept drăguţ; trebuie să fii credincios unui lucru sau unei persoane. De fapt, prin faptul că facem promisiuni altora şi le împlinim ne arătăm credincioşia fată de Dumnezeu. „Orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus” (Coloseni 3:17). Asta înseamnă să fii văzut de El, să-l aduci slavă şi să fii răsplătit de El.Dacă nu-i iubeşti pe cei de lângă tine, nu-L iubeşti cu adevărat pe Dumnezeu. Domnul Isus a spus-o astfel: „ori de câte ori ati făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-ati făcut” (Matei 25:40). Cuvântul grecesc pentru credincios înseamnă să fii „demn de încredere şi de nădejde”. Când îti dai cuvântul, se poate cineva bizui pe tine că-l vei împlini? Mulţi dintre noi nu sunt demni de încredere. Lumea nu se poate baza pe noi că vom face 16 ceea ce spunem. Nu contează câte daruri ai, dacă nu eşti demn de încredere, Dumnezeu nu te poate folosi. Şi Dumnezeu te va pune la încercare. Cum? Spunându-ti să faci ceva ce nu vrei o perioadă de timp, ceva ce nu e plăcut sau interesant, ceva ce ti-ar putea cere să te supui autorităţii altcuiva, ceva ce te deranjează foarte tare. Apoi El îţi va spune: „Fii credincios”. Iar credincioşia nu înseamnă să mergi zi de zi – ci să mergi cu o atitudine bună. Dumnezeu răsplăteşte acest fel de credincioşie. Domnul Isus a spus: „dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru?” (Luca 16:12). Simplu spus, dacă doreşti să reuşeşti trebuie să fii credincios.

11 IANUARIE      REGULI DE VIATĂ

„Dumnezeiasca Lui putere ne a dăruit tot ce priveşte viaţa” (2 Petru 1:3]

lată trei reguli pentru viată. Prima, învaţă să controlezi climatul din jurul tău. Negativismul este contagios; fereşte-te de cei ce-l „poartă”, lubeşte-i, ridică-i, dar nu-i lăsa să te infecteze. Filtrează ceea ce-ţi spun oamenii prin Cuvântul lui Dumnezeu. „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere (abilitate şi o atitudine de putinţă), de dragoste (care caută mereu ce e mai bun) şi de chibzuinţă (care e stabilă şi constantă)” (2 Timotei 1:7). A doua, învaţă să râzi de tine însuti. O femeia care a primit în dar o plantă frumoasă, a dus-o acasă, a udat-o, i-a pus îngrăşământ şi a aşezat-o la soare. După un an a descoperit că era din mătase – şi încă râde de asta. Când ai siguranţă în dragostea şi aprobarea lui Dumnezeu poti râde de tine însuti; este un semn de maturitate spirituală. A treia, învaţă să-L implici pe Dumnezeu. Ai auzit vreodată de regula 90/10? Când 90% din circumstanţe sunt necontrolabile, concentrează-te asupra celor 10% pentru care poti face ceva. Pavel asta a făcut. „Am fost necăjiţi în toate chipurile: de afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu…” (2 Corinteni 7:5-6). Să remarcăm cuvintele „dar Dumnezeu”. Când ai în fată un munte, tine minte mereu: Dumnezeu îl poate muta, El îl poate nivela, El poate face prin el un tunel sau te poate ajuta să te cateri pe el. Tot ce trebuie să faci tu este să-L implici pe El căutându-l faţa şi consultând Cuvântul Lui. „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea” (Coloseni 3:16). Păstrează un depozit bogat de versete înlăuntrul tău şi extrage din el zilnic.

12 IANUARIE      CUM SĂ REDUCI STRESUL SLUJIRII

„Am rost zidiţi in Hristos Isus pentru faptele bune” (Efeseni 2:10)

Noi am fost mântuiţi pentru a sluji, nu pentru a sta deoparte. Dar chiar şi în locul în care am fost puşi, este posibilă supraîncărcarea. Ne place să-l slujim lui Dumnezeu şi totuşi atitudinile noastre ne stresează. Amestecul toxic de nepotrivire şi perfectionism în slujire duce la epuizare. Ne împinge să ne comportăm în mod obsesiv şi impulsiv, scăzând bucuria şi mărind tensiunea. Ne simţim blocaţi. Nu ştim dacă trebuie să renunţăm şi ne simţim prost sau nu ştim dacă trebuie să mergem înainte şi ne simţim copleşiţi. Deci fie devenim excesiv de responsabili ducând în spate propriul nostru volum ‘de muncă’ plus al tuturor celorlalţi, fie renunţăm, lăsând totul celorlalţi. Care este soluţia? Mai întâi, trebuie să nu mai slujim pentru a plăcea altora. E motivaţia greşită care nu funcţionează niciodată. Iar când nu funcţionează, ne străduim mai mult pentru a obţine aprobare şi ajungem să fim dezamăgiţi. Pavel scrie: „Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos” (Galatei 1:10). Aprecierea „bine făcut” trebuie să vină de la Dumnezeu, nu de la oameni. în al doilea rând, trebuie să nu mai slujim prin propria noastră putere. Domnul Isus a spus: „Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai” (loan 5:19). Ca mănuşa pe o mână, Ei se mişcă împreună. Asta înseamnă cooperare şi interdependenţă. „După cum mlădita nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine” (loan 15:4). Aşa a slujit Pavel. „lată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine” (Coloseni 1:29). El a lucrat, dar energia a fost a lui Dumnezeu, nu a lui. Deci trebuie să ne amintim care e sursa eficientei noastre şi aşa vom reduce stresul slujirii.

13 IANUARIE      PRIN HARUL LUI DUMNEZEU VEI REUŞI

„[Prin credinţă] … s-au vindecat de boli” (Evrei 11:34]

Biblia vorbeşte „de Samson, de leftaie, de David, de Samuel şi de prooroci! Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s-au vindecat de boli, …” (v. 32-34). Cine au fost aceşti oameni? leftaie a fost un exiiat social, născut de o femeie necăsătorită. Samuel a fost un mare prooroc, dar nu a excelat ca tată. David a scris Psalmii, dar a avut o aventură. „Prin credinţă … s-au vindecat de boli”. Să remarcăm că ei nu au început sănătoşi, ei au devenit sănătoşi. Şi dacă ei au reuşit şi tu vei reuşi! Din motive pe care Dumnezeu nu le explică niciodată, El alege să lucreze prin oameni ca noi. El ne pune în situaţii dificile, apoi ne descătuşează credinţa, compasiunea şi creativitatea. Când nu ştim încotro s-6 apucăm, El ne pune în legătură cu cei ce pot deschide uşa potrivită la momentul potrivit. înseamnă oare că nu vom experimenta teama? Nu, progresul a fost întotdeauna realizat de oameni care s-au confruntat cu temerile lor şi care s-au ridicat deasupra lor. Ei au ştiut că oportunitatea şi siguranţa sunt în opoziţie. Adevărul este că dacă o provocare cu care te confrunţi nu solicită ceva de la credinţa ta, ea hu este pe placul lui Dumnezeu şi nici nu-L implică. Phillips Brooks a spus: „Nu vă rugaţi pentru o viată mai uşoară; rugati-vă să fiti mai puternici. Nu vă rugaţi pentru sarcini egale cu puterea voastră; rugati-vă pentfu puteri egale cu sarcinile voastre. Atunci înfăptuirea lucrării voastre nu va fi o minune, ci voi veti fi o minune. în fiecare zi vă veti minuna de voi înşivă.şi de bogăţia vieţii voastre care o aveţi prin harul lui Dumnezeu”.

14 IANUARIE      CUM NE DESCOPERĂ DUMNEZEU VOIA SA

„Nu ne ardea inima în noi…” (Luca 24:32)

Uită-te la cei doi ucenici pe drumul spre Emaus şi vei descoperi cum ne vorbeşte Dumnezeu şi cum ne dă îndrumări. Ei au crezut că au văzut moartea lui Isus şi aşezarea Lui în mormânt. Plini de teamă şi dezamăgiţi, şi-au făcut bagajele şi au plecat, când deodată li S-a arătat Isus. Cum ne revelează Dumnezeu voia Sa? Simplitatea procesului ne poate surprinde. Mai întâi, prin ceilalţi. Prima greşeală a călătorilor a fost să nu ia în seamă cuvintele tovarăşilor lor ucenici. „Nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineată la mormânt, nu l-au găsit trupul, şi au venit şi au spus … că El este viu” (Luca 24:22-23). Dumnezeu încă mai lucrează în felul acesta. El încă ne mai vorbeşte prin alţii. De aceea trebuie să mergi la biserică regulat şi să-ti zideşti relaţii care te întăresc. în al doilea rând, prin Scriptură. „A început de la Moise, şi de ia toti proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El” (v. 27). A doua lor greşeală a fost că nu au luat în seamă Cuvântul lui Dumnezeu şi au ascultat de temerile lor. Faci şi tu la fel? Dumnezeu încă mai vorbeşte prin Cuvântul Său; răspunsurile de care ai nevoie se găsesc în Biblie. În al treilea rând, prin dorinţele din inima noastră. „Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum…”. Dumnezeu ne descoperă voia Sa prin faptul că ne pune în inimă o dorinţă arzătoare. Ce îti aprinde inima şi îti atrage atenţia? Persoanele singure? Zona centrală a oraşului? Naţiunile neatinse de Cuvânt? Orfanii abandonaţi? Orice ar fi – ia în seamă focul din inima ta!

15 IANUARIE      RĂMÂI ÎN PICIOARE CÂND TOTUL ÎN JUR SE NĂRUIE (1)

„Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă” (1 Corinteni 10:12)

Satana a ieşit să te ispitească, să te prindă în cursă şi să te doboare. Una din minciunile lui preferate este că nu poti cădea. El apelează la eu-l tău: „Eşti suficient de spiritual; eşti prea puternic să te împiedici. Oamenii slabi nu ar putea să facă fată, dar tu poti”. Această minciună are menirea de a te face peste măsură de încrezător, de a te conduce spre „a te încrede în om, … a te sprijini pe un muritor şi a-ti abate inima de la Domnul” (Ieremia 17:5). Este făcută să te facă să laşi garda mai jos şi să te facă vulnerabil la uneltirile lui. Nu-I lăsa să te joace! Fii înţelept: „mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii” (Proverbe 16:18). Trăieşte pe genunchi. întăreşte-te cu Cuvântul lui Dumnezeu. O altă minciună preferată a lui Satana este că nu poţi sta în picioare. Aceasta face apel la simţul fundamental al lipsei de merit, al fricii şi al imperfecţiunii. El şopteşte: „Uită-te la trecutul tău. în comparaţie cu ceilalţi oameni de treabă din biserică, tu nu eşti demn să te numeşti creştin. Renunţă”. Satana vrea să-ti abată privirea de la „Acela care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale” (luda 24). El vrea să te concentrezi asupra laturilor tale negative, asupra prietenilor rebeli, asupra giganţilor credinţei care au căzut şi vrea să-ti spună că pentru că ei nu au reuşit, tu nu ai nici o şansă. El îti va reaminti lista de slăbiciuni pentru a te descuraja. Nu-I băga în seamă. El „este mincinos şi tatăl minciunii” (loan 8:44). Faptul că îl crezi te face victima lui. Refuză să laşi ca mândria sau imperfecţiunea să te înfrângă.

16 IANUARIE      RĂMÂI ÎN PICIOARE CÂND TOTUL ÎN JUR SE NĂRUIE (2)

„Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă” (1 Corinteni 10:12)

Adevărul e că rămânerea în picioare nu este inevitabilă, dar este posibilă! În clipa în care îti dedici viata lui Isus, îi declari război lui Satana. Şi dacă doreşti să i te împotriveşti, trebuie să te armezi. „îmbrăcati-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului… ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare” (Efeseni 6:11, 13). Războiul este un dezastru – o treabă dificilă; trebuie să-l iei la fel de serios pe cât îl ia şi vrăjmaşul, fiindcă Biblia spune că el „caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Fii treaz, nu te alarma! „O mie să cadă alături de tine … dar de tine nu se va apropia” (Psalmul 91:7). într-un conflict, unii rămân în picioare, alţii cad. Diferenţa este că cei ce au rămas în picioare l-au făcut pe Domnul „locul lor de adăpost”, pe când cei ce cad „se sprijină pe un muritor” (Ieremia 17:5). Un alt adevăr este şi faptul că nu poti împiedica întotdeauna căderea, dar o poti înfrânge! Nu numai cei slabi şi imaturi cad. Strategia lui Satana include doborârea celor neprihăniţi, celor păcătoşi, a celor mai vulnerabili şi a celor mai puţin vulnerabili – inclusiv a celor din top! „Cel neprihănit de şapte ori cade, şi se ridică…” (Proverbe 24:16). Dacă cei neprihăniţi cad atât de des, la ce ne putem aştepta de la toti ceilalţi? în război, nimănui nu i se garantează imunitate fată de un atac. Dar „Domnul întăreşte paşii omului, când îi place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este doborît de tot, căci Domnul îl apucă de mână” (Psalmul 37:23-24). Nu te concentra pe cei neputincioşi sau pe cei scoşi din luptă, ci pe Hristos Cel ce dă putere!

17 IANUARIE      „LA BINE SI LA RĂU”

„Fiindcă îi iubea pe ai Săi… i-a iubit până la capăt” (loan 13:1]

Într-o dimineaţă aglomerată, o asistentă dintr-o cameră de urgentă ticsită cu oameni l-a invitat să se aşeze pe un om în vârstă care a venit să i se scoată firele din mână. El a spus: „Mă grăbesc, doamna asistentă. Am o întâlnire peste o oră”. Fiindcă rândul de pacienţi din fata lui se mişca încet, se tot uita nerăbdător la ceas. Ştiind că nu va ajunge la întâlnire, asistenta l-a condus într-un cabinet de consultaţii, i-a verificat semnele vitale şi a analizat starea rănii. Văzând că s-a vindecat bine, s-a consultat cu unul dintre medici şi a primit acceptul să-i scotă firele şi să-i panseze rana. Ea a întrebat: „Vă grăbiţi la o întâlnire cu un alt medic?” „Nu, intenţionez să iau micul dejun cu soţia mea la azil”. Ea a întrebat de sănătatea soţiei şi a aflat că este victimă a bolii Alzheimer. „Se va supăra dacă întârziaţi?” Omul i-a răspuns că soţia nu-l mai recunoaşte de cinci ani. Surprinsă, asistenta a întrebat: Şi mergeţi în fiecare dimineaţă s-o vedeţi chiar dacă ea nu ştie cine sunteţi? Bătrânul a zâmbit, a bătut-o pe mână şi a răspuns: „O, da. Ea nu ştie cine sunt; dar eu încă ştiu cine e!” A iubi „la bine şi la rău” înseamnă să fiti dedicaţi unul altuia în orice vreme şi în orice împrejurare a vieţii. Aşa ne iubeşte Hristos: „Fiindcă îi iubea pe ai Săi … i-a iubit până la capăt”. Şi de aceea El a spus: „Vă dau o poruncă nouă: … cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (loan 13:34).

18 IANUARIE      INTERACTIONEAZĂ CU ACEASTĂ MEDITAŢIE!

„Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt… viată” (loan 6:63]

Nu citi numai această meditaţie, interacţionează cu ea. Pentru a profita cel mai mult de fiecare zi, găseşte o idee şi reflectează la ea; o fărâmă de adevăr la care să te gândeşti pe parcursul zilei. Pavel i-a spus lui Timotei: „înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile” (2 Timotei 2:7). Cu cât reflectezi mai mult, cu atât mai mult îţi va revela Dumnezeu. Apoi găseşte un verset pe care să-l memorezi. Acest verset trebuie să conţină un adevăr pe care tocmai l-ai citit. Dacă doreşti să-ti îmbunătăţeşti calitatea vieţii, învăţarea versetelor este unul din cele mai importante obiceiuri cu care poti începe. Scrie versetul pe ceva şi citeşte-l de câte ori ai ocazia. Asemenea unei seminţe semănate, el va produce viaţă în tine. Domnul Isus a spus: „cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viată”. Apoi pune-ti o întrebare şi personalizeaz-o. Această întrebare trebuie să te ajute să te gândeşti la ceea ce ai citit şi la cum se aplică la tine personal. întrebarea nu este doar: „Ce spune Dumnezeu?” ci „Ce îmi spune mie Dumnezeu?” Notându-ti gândurile, poti găsi răspunsul la această întrebare. în ultimul rând, găseşte un principiu şi trăieşte după el. Informaţia te transformă numai când faci ceva referitor la ceea ce ai citit, lacov scrie: „cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit in lucrarea lui” (lacov 1:25). Viata ta merită efortul de a te gândi la ea! Deci când citeşti această meditaţie, fă aceste patru lucruri.

19 IANUARIE      TRĂIEŞTE FĂRĂ EGOISM

„Daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb” (Luca 6:35)

Dacă doreşti în mod serios să devii asemenea lui Isus, uită-te cu o deosebită atenţie la cuvintele Lui: „Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceti-le şi voi la fel… daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare …” (Luca 6:31-35). Iubeşte, fără să aştepţi ceva în schimb. Dăruieşte, chiar dacă nimeni nu-ţi va mulţumi. Iartă, chiar dacă lumea nu te va ierta. Vino devreme, stai până târziu, investeşte tot ce ai chiar dacă nimeni nu observă. Pavel numeşte acest lucru „chemarea cerească” (Filipeni 3:14). Şi există un motiv pentru asta: nici unul dintre noi nu şi-ar stabili un astfel de standard pentru el însuşi! Dacă crezi că unii oamenii sunt în mod natural mai iubitori decât alţii, mai gândeşte-te o dată. Dragostea este o alegere: una care costă! Nu-i poti iubi pe ceilalţi în timp ce te uiti în oglindă şi nu poti dărui celorlalţi ceva dacă te tii strâns de ceea ce ai. Dragostea te va costa timpul tău, banii tăi şi preocuparea ta cu tine însuţi. Dacă crezi că vei merge pur şi simplu la biserică într-o duminică dimineaţa, vei citi o carte sau vei participa la un seminar în şapte paşi şi te vei transforma în persoana despre care vorbim – succes! Nu există sfinţi pre-ambalati; nu există vreo formulă de tipul „adaugă şi amestecă” prin care să ţâşnească dragostea lui Dumnezeu. Pentru a fi iubitor trebuie să-ţi iei crucea, să te lepezi de sine şi să-i faci pe ceilalţi prioritatea ta. îti aminteşti de femeia prinsă în preacurvie? Domnul Isus n-a osândit-o, a stat lângă ea când a fost atacată şi apoi a trimis-o acasă răscumpărată şi restaurată. Doreşti să fii ca El? Du-te şi găseşte-i pe cei ce suferă, pe cei ce sunt deznădăjduiţi şi chiar pe cei ce au greşit. Lucrează cu ei până vor fi mântuiţi, restauraţi şi pe calea cea bună. Asta înseamnă să trăieşti fără egoism!

20 IANUARIE      TI-AI GĂSIT RAŢIUNEA DE A TRĂI?

„Dar dacă moare” (loan 12:24)

Într-o zi, o femeie deprimată a sărit de pe un pod în râu. Fără să se gândească, un bărbat aflat în apropiere a sărit să o salveze. Dar „eroul nostru” şi-a adus aminte brusc că nu ştie să înoate, aşa că a început să dea din mâini şi să strige după ajutor! Auzindu-i ţipetele, femeia deprimată a înotat spre salvatorul ei, l-a tras afară, l-a resuscitat şi i-a salvat viaţa. Ce s-a întâmplat? Ea a găsit o nevoie mai mare decât a ei şi făcând astfel, a găsit un motiv ca să trăiască. Domnul Isus a spus: „dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă”. Hristos tocmai terminase de spus:” Nu vă îngrijoraţi, cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veti mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea” (Luca 12:22-23). Succesul în carieră şi lucrurile materiale nu pot fi raţiunea ta de a trăi! Ai nevoie de un scop mai mare, iar Dumnezeu ti-l va da dacă i-l ceri. Unii dintre noi s-au născut ştiind ce i-a chemat Dumnezeu să facă în viată; alţii descoperă asta pe parcurs. Unii dintre noi descoperim lucrul acesta spre sfârşitul vieţii. într-adevăr, unii dintre noi suntem treziţi de o tragedie sau de o pierdere. Ceea ce contează este faptul că descoperim scopul lui Dumnezeu şi ne avântăm spre el. Helen Keller a scris: „Când una din uşile fericirii se închide, se deschide alta; dar deseori ne uităm atât de mult la uşa închisă încât nu o vedem pe cea pe care Dumnezeu ne-a deschis-o”. Aşadar, ţi-ai găsit raţiunea de a trăi?

21 IANUARIE      SLĂBICIUNEA TA

„El ştie din ce suntem făcuţi” (Psalmul 103:14)

Orice slăbiciune cu care refuzi să te confrunţi te va împinge spre lucrurile greşite şi te va pregăti pentru înfrângere. Pentru a trăi victorios trebuie să recunoşti că, în primul rând, slăbiciunea ta se poate declanşa oricând. Ceea ce laşi să prindă rădăcină va creşte în tine. Ce nu reuşeşti să stăpâneşti acum, te va stăpâni mai târziu. Psalmistul s-a rugat: „Nu mă lepăda la vremea bătrâneţei; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!” (Psalmul 71:9). în al doilea rând, Duhul lui Dumnezeu te va avertiza în mod repetat. Domnul Isus i-a spus lui Petru: „Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi” (Luca 22:31-32). Imaginează-ţi-L pe Domnul rugându-se pentru tine. El o face! „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor pe Isus Hristos, Cel neprihănit” (1 loan 2:1). El mijloceşte pentru tine, te îmbracă în neprihănire şi te conduce mai aproape de El. In al treilea rând, Dumnezeu va continua să te folosească chiar şi în timp ce slăbiciunea ta creşte în tine. El îţi oferă oportunităţi după oportunităţi ca să cauţi ajutorul Său. Domnul Isus a avertizat Ierusalimul: „De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi… şi n-ati vrut! lată că vi se lasă casa pustie” (Matei 23:37-38). Când neglijezi harul lui Dumnezeu, ce-ti mai rămâne? Propriile consecinţe! Poate întrebi: „Ce pot să fac?” întoarce-te la Dumnezeu. El nu este nici şocat de slăbiciunea ta şi nici nedoritor să te ajute. Recunoaşte-ti slăbiciunea. Declară-i război. Lasă Duhul lui Dumnezeu să-ţi dea putere. Nu doar că te poate scăpa, dar El poate să transforme cea mai mare slăbiciune a ta în cea mai mare armă a ta.

22 IANUARIE      PRIVIRE ASUPRA BĂTRÂNEŢII (1)

„Frica de Domnul lungeşte zilele” (Proverbe 10:27)

Când a fost întrebat despre beneficiile faptului de a atinge vârsta de 100 de ani, un centenar a zâmbit şi a spus: „Ai parte de foarte putină presiune din partea anturajului”. Mulţumită ştiinţei medicale putem trăi până la optzeci de ani, nouăzeci sau mai mult. Dar a trăi mai mult înseamnă a te confrunta cu realitatea îmbătrânirii. Cultura noastră orientată spre tinereţe deseori conferă bătrâneţii o imagine proastă, dar Dumnezeu în mod cert nu este de acord cu ea. Pentru El, bătrâneţea este răsplata unei vieţi curate, un privilegiu câştigat, o realizare ce merită sărbătorită şi înţelepciunea împărtăşită spre folosul generaţiilor următoare. în următoarele câteva zile vom observa câteva lucruri despre îmbătrânire.

Să remarcăm cum vede Dumnezeu bătrâneţea. El priveşte viata lungă ca pe o dovadă a bunătăţii Lui El spune- „Prin mine ti se vor înmulţi zilele, şi ti se vor mări anii vieţii tale” (Proverbe 911) Longevitatea cu toate durerile şi necazurile ei, este o binecuvântare. „Frica de Domnul lungeşte zilele dar anii celui rău sunt scurtaţi”. Poate spui: „Dar cine va avea grijă de mine când voi fi bătrân?” Nu-ţi fă griji, Dumnezeu va fi lângă tine: „v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră – până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat şi tot vreau să vă mai port…” (Isaia 46:3-4). Ce poliţă de asigurare! Există vreo dovadă că aşa este? Da întreabă-l pe psalmist. „Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea” (Psalmul 37:25).

23 IANUARIE      PRIVIRE ASUPRA BĂTRÂNEŢII (2)

„Frica de Domnul lungeşte zilele” (Proverbe 10:27)

Secretul unei îmbătrâniri frumoase este să-ţi păstrezi sufletul tânăr, să stai aproape de Dumnezeu şi să păstrezi un contact activ cu viata. Nu oglinda este problema ta; ci modul în care te vezi. Ai observat cât de „tinere” sunt unele persoane în vârstă şi cât de „bătrâni” par unii tovarăşi de-ai lor? Căutarea fântânii înşelătoare a tinereţii nu este o soluţie şi nici faptul de a renunţa în fata timpului şi a sortii. Mai bine fă aceste două lucruri. Primul, fii realist! Nimic nu e mai prostesc decât să vezi o femeie în vârstă îmbâxită de farduri pentru a recrea ce nu a fost de zeci de ani sau un bătrân purtând o cămaşă desfăcută la nasturi, fluturând bijuterii pentru a recrea imaginea de bărbat bine a unei tinereţi pierdute. Când te simţi bine cu vârsta ta şi cu etapa vieţii în care te afli şi ceilalţi vor fi la fel. Solomon subliniază faptul că bătrâneţea scade vlaga, slăbeşte vederea, muşchii, înţepeneşte articulaţiile, albeşte părul şi aşa mai departe (Eclesiastul 12:1-5). Vitaminele, exerciţiile fizice şi o atitudine bună ajută, dar trebuie să fii realist pentru a face fată bătrâneţii cu demnitate. Al doilea, continuă să fii darnic. „Aruncă-ti pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi! Împarte-o în şapte şi chiar în opt, căci nu ştii ce nenorocire poate da peste pământ” (Eclesiastul 11:1-2). Nu înceta să-ti investeşti energia şi resursele în împărăţia lui Dumnezeu pentru că te gândeşti că e timpul ca cei tineri să preia frâiele. Dacă faci aşa, se vor instala singurătatea şi depresia şi vor urma curând boala şi moartea. Când închizi uşa, când tragi obloanele şi te izolezi, eşti bătrân la orice vârstă. Dar când rămâi pe direcţia bună, când te dăruieşti lui Dumnezeu şi celorlalţi, vei rămâne tânăr toată viaţa!

24 IANUARIE      PRIVIRE ASUPRA BĂTRÂNEŢII (3)

„Frica de Domnul lungeşte zilele” (Proverbe 10:27)

O frumoasă îmbătrânire necesită flexibilitate. Biblia spune: „Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miazăzi, fie spre miazănoapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, şi cine se uită după nori, nu va secera” (Eclesiastul 11:3-4). În viată anumite lucruri sunt inevitabile. Norii aduc ploaia. Copacii cad pe timp de furtună. Asemenea vremii, apar circumstanţe pe care nu le poti controla. Viata lipsită de pericole este un mit; orice acţiune aduce cu sine un risc. „Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, şi cine surpă un zid, va fi muşcat de un şarpe … cine despică lemne este în primejdie” (Eclesiastul 10:8-9). Poate spui: „La vârsta mea, merg la sigur şi nu-mi asum riscuri”. Evitarea riscurilor garantează ratarea lucrurilor pregătite de Dumnezeu.

Deci, cum te poti bucura de anii de sfârşit ai vieţii? Nu te da în lături; mai degrabă acomodează-te, adaptează-te şi mergi înainte. Dar fii practic; stabileşte-ti un ritm! Dar dacă lucrurile vor necesita mai mult timp decât atunci când erai mai tânăr? Da, nivelul energiei tale cere pauze mai frecvente, dar vârsta avansată îti oferă mai mult timp şi mai putină grabă decât trecutul tău frenetic. încetineşte ritmul; îmbrăţişează această oportunitate pentru a realiza lucruri pe care nu le-ai încercat niciodată. La vârsta de optzeci de ani, Rubinstein a uimit audienta cu aptitudinile sale de a cânta la pian. Gladstone a devenit primul ministru al Marii Britanii a patra oară la vârsta de optzeci de ani. John Wesley predica în fiecare zi când avea 88 de ani. Moise a fost conducătorul lui Israel la 120 de ani. Caleb şi-a condus oştirile împotriva unei armate de uriaşi la optzeci de ani şi a câştigat. Două treimi din cele mai mari opere de artă au fost realizate de oameni care aveau peste 65 de ani. Nu lăsa ca puţină ploaie, un copac ce cade sau un posibil risc să te oprească.

25 IANUARIE      PRIVIRE ASUPRA BĂTRÂNEŢII (4)

„Frica de Domnul lungeşte zilele” (Proverbe 10:27]

Nu lăsa ca teama să-ti domine anii de sfârşit ai vieţii. Nu lăsa ca „necunoscutele” vieţii, cum ar fi finanţele, sănătatea, singurătatea, pierderea prietenilor şi membrii familiei, să te doboare. Biblia spune: „Cum nu ştii care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot aşa nu cunoşti nici lucrarea lui Dumnezeu” (Eclesiastul 11:5). Sunt multe lucruri în viaţă pe care nu le vei cunoaşte dar totuşi Dumnezeu te-a condus până aici! Aşadar, „încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îti va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale” (Proverbe 3:5-8). Pe cine cunoşti şi nu ce cunoşti te va face să prosperi şi te va ocroti în toate zilele vieţii tale. Pune necunoscutul în mâinile lui Dumnezeu şi încrede-te în El în ceea ce priveşte îngrijorările tale. „Dimineaţa [în anii tinereţii], semenă-ţi sămânţa, şi până seara [la bătrâneţe] nu lăsa mâna să ţi se odihnească” deoarece atât semănătura de seară cât şi cea de dimineaţă „sunt deopotrivă de bune” (Eclesiastul 11:6). Lucrează, nu vegeta! Şi ia hotărârea să te bucuri în fiecare zi. Generalul MacArthur a spus- „Anii pot zbârci pielea, dar renunţarea la preocupări îţi zbârceşte sufletul. Când eşti aproape de linia de sosire şi inima îti e acoperită de neaua pesimismului şi de cinism de gheată atunci şi doar atunci ai îmbătrânit”, la hotărârea de a adăuga bucurie la darul unei vieţi îndelungate „Deci, dacă un om trăieşte mulţi ani, să se bucure, în toţi anii aceştia” (Eclesiastul 11:8).

26 IANUARIE      PRIVIRE ASUPRA BĂTRÂNEŢII (5)

„Frica de Domnul lungeşte zilele” (Proverbe 10:27)

Cultura noastră venerează starurile rock şi personalităţile sportive şi totuşi îi marginalizează deseori pe cei mai inteligenţi şi mai experimentaţi oameni. Ce nebunie! Ca familie a lui Dumnezeu trebuie să ne tratăm unii pe alţii potrivit valorilor Lui. Să ne gândim cum doreşte El să ne purtăm cu cei bătrâni. în primul rând, trebuie să-i cinstim: „să cinsteşti pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău” (Levitic 19:32). Să remarcăm că este o poruncă, nu o opţiune. Dacă nu-i respecţi pe cei în vârstă, nu-L respecţi pe Dumnezeu; porunca aceasta poartă semnătura divină nu cea culturală! Aşa că tine-o minte şi învată-i şi pe copii despre ea. „Perii albi sunt o cunună de cinste ea se găseşte pe calea neprihănirii” (Proverbe 16:31). în al doilea rând, trebuie să-i încurajăm încurajarea nu înseamnă a-i trata de sus, a-i trata ca pe nişte copii şi a face totul în locul lor Aceste comportamente le distrug demnitatea şi îi privează de putere. A-i încuraja înseamnă a crede în abilităţile pe care li le-a dat Dumnezeu şi a sublinia calităţile lor pozitive şi productive înseamnă a-i motiva să rămână implicaţi în slujire semnificativă, nu doar a-i ţine ocupaţi cu sarcini lumeşti umilitoare lipsite de sens. Ei simt că pot aduce o schimbare când le sunt recunoscute abilităţile şi înţelepciunea. în al treilea rând, trebuie să-i sprijinim. Aceasta include ajutor financiar şi material oferit conform instrucţiunilor biblice practice) 1 Timotei 5:1-16). Cine nu face aşa înseamnă că „s-a lepădat de credinţă, şi este mai rău decât un necredincios” (v 8) Sprijinirea lor înseamnă includerea lor în activităţile familiale şi bisericeşti ca parte vitală a acestora Sprijinirea lor necesită deopotrivă să vorbim cu Dumnezeu despre ei şi despre nevoile lor în mod regulat.

27 IANUARIE      RFPPROGRAMEAZĂ-TI MINTEA _(Romani 12:2)

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vâ prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre”

În spatele oricărui lucru pe care-l faci se află un gând! Deci dacă eşti serios cu privire la schimbarea vieţii tale trebuie să schimbi modul în care gândeşti. Nu e un lucru uşor şi nu se întâmplă instantaneu Imaginează-te pe o barcă cu pilot automat fixată într-o anumită direcţie, iar apoi te hotărăşti brusc să mergi altundeva. Prima opţiune: puterea voinţei. Pui mâna pe volan şi îl faci să te ducă unde doreşti- prin simpla voinţă, învingi pilotul automat. Dar vei simţi o rezistenţă constantă. Braţele tale vor obosi şi când laşi volanul, ce să vezi? Barca va merge unde e programată să meargă Ai înţeles ideea? Aşa se întâmplă când încerci să-ţi schimbi viaţa prin puterea voinţei. „Mă voi forţa să nu mai beau, să nu mai înşel sau să nu mă mai îmbuib cu mâncare” şi aşa mai departe. Puterea voinţei tale poate produce schimbare numai pe termen scurt dar creează un stres constant deoarece nu te-ai confruntat cu cauza şi nu ţi-ai reprogramat mintea Schimbarea nu pare naturală şi astfel, în cele din urmă, te dai bătut, revii la vechile tipare şi spui. „Se pare că aşa sunt eu. Nu mă voi schimba niciodată”. A doua opţiune: puterea lui Dumnezeu Există o cale mai bună! Biblia spune: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea mintii voastre ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu”. Schimbarea începe întotdeauna în mintea ta! Felul în care gândeşti determină felul în care simţi şi felul în care simţi determină felul în care te porţi. Poate spui: „Cum pot schimba modul în care gândesc?” Programându-ţi zilnic mintea prin Cuvântul lui Dumnezeu. „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? îndreptându-se după Cuvântul Tău” (Psalmul 119:9).

28 IANUARIE      PRETUIESTE-T1 FAMILIA

„Aşa este binecuvântat omul” (Psalmul 128:4]

Dacă eşti amabil cu cei din afară, dar nu cu cei din propria ta familie, ai probleme care trebuie discutate. Aşa că citeşte următorul lucru: „Copiii erau gălăgioşi, supărăcioşi, imposibili. Eram obosit şi sătul. Aşa că m-am hotărât să fug de toate şi să am o zi doar pentru mine – o zi în care să fac ce vreau eu. Voiam să profit la maxim şi să fiu cât vreau eu de lacom. Nu voiam să am grijă de nimeni altcineva decât de mine. Am ieşit în mare viteză din casă cu 60 de lire în buzunar. „In sfârşit, am reuşit!” mi-am spus eu în timp ce conduceam pe şosea. Ei bine, m-am dus la un magazin, m-am delectat într-o librărie şi am cumpărat colecţia de poezii ale lui Walt Witman Apoi m-am dus la McDonald’s şi am comandat doi hamburgeri, propria mea porţie mare de cartofi prăjiţi şi propria mea băutură mare. Am mâncat totul fără să fiu întrerupt, fără să dau nimănui murătura sau să şterg pe cineva la gură, la nas sau la fund. Apoi am mâncat cea mai mare îngheţată de ciocolată pe care am putut-o găsi. Eram liber! Aşa că m-am dus la cinema şi m-am uitat ia un film fără să cumpăr floricele de porumb, fără să tin pe nimeni în poală, fără să însoţesc pe nimeni la toaletă. Eram un om liber. Profitam la maxim – şi mă simţeam nefericit. Când am ajuns acasă, toată lumea dormea. Când am intrat încetişor în dormitor, soţia mi-a şoptit: „Ne-a fost dor de tine”. Am răspuns: „Şi mie”. Nu am mai fugit niciodată de acasă!” Psalmistul a scris: „Nevastă-ta este … înăuntrul casei tale; copiii tăi stau … împrejurul mesei tale. Aşa este binecuvântat omul” (v. 3-4).

29 IANUARIE      „PROPOZIŢIA VIEŢII TALE”

„Cel neprihănit umblă în neprihânirea lui” (Proverbe 20:7}

La final viata ta se va rezuma printr-o singură propoziţie. Care va fi „propoziţia vieţii tale”? Dacă trăieşti cu un scop anume, cei de la înmormântarea ta nu vor avea nici un dubiu. Vei trăi fără greşeală? Nu. Dar „cel neprihănit umblă în neprihânirea lui; ferice de copiii lui după el!” Viaţa ta este cea mai mare moştenire pe care o laşi şi ai numai una, aşa că fă-o să conteze. Lasă în urma ta o moştenire a excelentei. În cartea sa „Leadership Gold” [Aurul unui lider], John Maxwell are un capitol intitulat „Nu-ti trimite raţele la şcoala uliilor”. El scrie: „Raţele nu trebuie să fie ulii – nici nu vor să fie. Ceea ce sunt este ceea ce trebuie să fie. Raţele au domeniul lor de specialitate şi acolo excelează ele”. Lasă în urma ta o moştenire a încurajării. Se spune: „Unii provoacă fericire peste tot pe unde merg; alţii provoacă fericire în locurile de unde pleacă”. Eşti tu persoana care va primi un telefon peste 10 sau 20 de ani şi care să audă: „Mulţumesc, nu aş fi reuşit fără tine?” Lasă în urma ta o moştenire a scopului. Fă ca viata ta să fie mai mare decât tine însuţi. Nu vei trăi pentru totdeauna, dar poti continua să trăieşti prin impactul pe care îl ai acum. Lasă în urma ta o moştenire a dragostei. Jon Gordon spune: „Mama mea a murit acum câţiva ani. Nu-mi aduc aminte de defectele şi greşelile ei sau de certurile pe care le-a avut. La urma urmelor, cine e perfect? Lucrul de care îmi amintesc este … dragostea ei. Mi-a lăsat o moştenire a dragostei care va îmbrăţişa generaţii de-a rândul”.

30 IANUARIE      OFERĂ ŞI PRIMEŞTE IERTARE

„Fiti buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi vă unul pe altui” (Efeseni 4:32)

Un consilier scrie: „Cu toţii am fost răniţi. Cine ne răneşte? Cei pe care-i iubim şi cei ce ne iubesc. Când ne simţim respinşi, abandonaţi, abuzaţi, sau manipulaţi, lucrul acesta e provocat de obicei de cei apropiaţi: de părinţi, de partenerul de căsătorie, de copii, de învăţători, de pastori. De aceea iertarea e atât de dificilă. Inimile noastre sunt rănite! Strigăm: „Tu, de la care am aşteptat să fii lângă mine, m-ai dezamăgit. Cum te-aş putea ierta vreodată pentru asta? Deşi iertarea poate părea imposibilă, Dumnezeul care locuieşte în noi ne va da harul de a trece dincolo de şinele nostru rănit şi de a spune: „în Numele lui Hristos, te iert”. Dar nu uita că există două laturi ale iertării: dăruire şi primire. Deşi, la prima vedere, dăruirea pare mai grea, deseori nu reuşim să oferim iertare fiindcă nici noi nu am primit-o pe deplin. Doar în calitate de oameni care am gustat bucuria iertării putem găsi motivaţia lăuntrică de a o dărui. De ce e atât de greu să primeşti iertare? Pentru că e greu să recunoşti că fără iertarea ta sunt încă afectat de ce s-a petrecut între noi doi. Am nevoie de ajutorul tău pentru a fi eliberat şi a fi din nou întreg. Aceasta necesită nu numai o mărturisire a faptului că am fost răniţi, dar şi smerenia de a ne recunoaşte dependenta de cel ce ne-a rănit. Totuşi, numai când reuşim să primim iertarea o putem extinde şi la alţii”. De aceea Biblia spune: „fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertati-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos”.

31 IANUARIE      LAUDA ÎN ETAPELE DE ÎNCEPUT

„Cântau, mărind şi lăudând pe Domnul… pentru că puneau temeliile Casei Domnului” (Ezra 3:11)

Citim: „Când au pus lucrătorii temeliile Templului Domnului … tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul” (v. 10-11). De ce să-L lauzi pe Dumnezeu în primele etape ale unui lucru? În primul rând, deoarece lauda este un act al credinţei. Ea spune: „Doamne, ceea ce începi Tu, duci la bun sfârşit. Mulţumesc pentru că mi-ai dăruit planul tău, deoarece planul Tău izbuteşte mereu. Unii cred că nu voi reuşi, dar cu Tine de partea mea, voi reuşi oricum. Nu o fac pentru mine; o fac pentru Tine şi cu Tine”. În al doilea rând, deoarece te întăreşte. Neemia le-a spus lucrătorilor săi: „bucuria Domnului va fi tăria voastră” (Neemia 8:10). Dacă îti pierzi bucuria, îti pierzi tăria. Dacă îti pierzi tăria, îti pierzi puterea de a învinge vrăjmaşul. Dacă îti pierzi puterea de a-ti înfrânge vrăjmaşul, eşti înfrânt. Dar dacă îl lauzi pe Domnul chiar şi când tot ce ai în fata ta este un început firav, bucuria Lui îti va da energie şi ti se va părea mai uşor să îndeplineşti sarcina. Dacă îl lauzi pe Dumnezeu numai când lucrurile sunt simple sau când merg bine, nu vei lăuda mult, nu vei avea bucurie şi nu vei avea putere. în al treilea rând, deoarece lauda ta schimbă mediul în care eşti. Imaginează-ti roabele, betonierele, un zid construit de jumătate şi în mijlocul lor, oameni strigând laude către Dumnezeu. Asta se întâmplă când pui un CD de închinare sau porneşti un radio creştin; problemele tale nu se schimbă neapărat, dar perspectiva ta se schimbă. Mai simplu spus, când îl lauzi pe Dumnezeu în etapele de început, lucrezi mai bine şi lucrul este dus până la capăt!

Reclame

Responses

  1. MULTUMESC PT CUVINTUL LUI DUMNEZEU PT ASTAZI

    • Va multumesc pentru incurajare. Nadajduiesc ca postarile de pe blog sunt de folos cititorilor.

  2. Domnul sa va binecuvinteze faceti o treaba minunata

    • Multumim frumos pentru incurajare!


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: