Publicat de: damianion | iulie 29, 2010

OZN-URILE, PRIETEN, PERICOL SAU PLĂSMUIRE?

OZN-URILE, PRIETEN, PERICOL SAU PLĂSMUIRE? 


INTRODUCERE

Pentru Biserica Creştină fenomenul OZN a însemnat un dureros „ţepus în coaste”, a cărui existenţă supărătoare i-a fost greu să o explice. Mulţi creştini, educaţi sau needucaţi, s-au mulţumit fie să anatemizeze fenomenul, fie să-l ignore voluntar.

Impresia aceasta de slăbiciune în abordarea subiectului OZN putea să nu se ofere lumii dacă, ca şi creştini, am fi fost angajaţi serios în analizarea lui în lumina Sfintei Scripturi. Lumea cu ştiinţa ei, cu toate mijloacele ei şi metodele de cercetare, NU A PUTUT SĂ OFERE O EXPLICAŢIE ADECVATĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ a fenomenului. S-au făcut în schimb o mulţime de presupuneri, nici una adeverită până în zilele noastre. S-a speculat şi s-a profitat nemilos de pe urma apariţiei Obiectelor Zburătoare Neidentificate în diverse locuri pe planetă, de către tot felul de oameni şi organizaţii mai mult sau mai puţin bine intenţionate, de s-a ajuns astăzi să fii considerat neserios la simpla pomenire a subiectului.

În ciuda aerului de controversă care pluteşte asupra subiectului, Biblia vine nu cu o explicaţie care dezarmează prin simplitate, ci cu un evident avertisment: cei ce nu recunosc autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu sunt victime neştiutoare ale unui cumplit război spiritual purtat pentru întunecarea minţilor celor necredincioşi sau pentru iluminarea şi protejarea celor ale credincioşilor!

Soluţia pentru dezlegarea misterului fenomenului OZN, ca şi soluţia pentru dilema existenţei omului pe acest pământ, se găseşte într-o biblică relaţie personală a fiecăruia cu Creatorul acestui Univers, Domnul Isus Hristos.

Daţi-mi voie să spun că, fără a porni de la această premiză, fenomenul OZN, care comparativ cu fenomenul răutăţii omului este oricum mult mai puţin grav, VA RĂMÂNE INEXPLICABIL! Cum de altfel şi este deocamdată, în lumea seculară a zilelor noastre!

Noi, însă trebuie să avem explicaţii, iar ca şi creştini şi oameni raţionali să examinăm explicaţia şi apoi Scripturile. Întâi de toate există doar 7 explicaţii posibile pentru fenomenul OZN. Oricine încearcă să treacă de acestea nu face decât să speculeze. Iată care sunt aceste şapte posibile ipoteze:

TOATĂ POVESTEA ESTE O FARSĂ. Nimeni nu s-a întâlnit cu nimic şi toate rapoartele care circulă prin lume nu sunt reale. Toate cazurile relatate de-a lungul secolelor au fost stimulate de imaginaţie. Nu a existat nimic care să le justifice. Sau, au fost în mod intenţionat inventate de oameni pentru a păcăli. Este o farsă, o plăsmuire. Totuşi, de unde le-a venit ideea?

Această teorie este eliminată imediat de faptul că oameni de ştiinţă reputabili cât şi oameni simpli din toată lumea au experimentat acelaşi fenomen şi în orice experiment închis aceasta constituie o realitate care nu poate fi negată. Deci, nu este farsă.

ESTE VORBA DE UN FENOMEN NATURAL. De fulgere globulare, plasmă, sau poate de baloane meteorologice, păsări, sau inversiuni de temperatură. După ce folosim toate aceste explicaţii pentru a nega fenomenul, nu putem explica cele mai mult de 2.000 de observaţii făcute de piloţi şi de oameni care cunosc cerul şi tot ce zboară prin aer. Toţi mărturisesc acelaşi lucru: fenomenul reprezintă o realitate!

Aşadar, nu este doar un fenomen natural, ci este mai mult decât natural. Înseamnă mai mult decât atât. Este ori extraterestru, ori supranatural.

ESTE INTERPLANETAR. De undeva din sistemul nostru solar suntem vizitaţi. De pe Marte, Venus, Jupiter, Saturn, de undeva, „ei” ne vizitează. Poate în partea întunecată a Lunii se află una din bazele lor. Această teorie este infirmată de faptul că telescoape gigantice din întreaga lume, printr-o monitorizare de 24 din 24 de ore a cerului, nu au reuşit să ofere nici o dovadă a unor astronave sau a altor obiecte care să călătorească între planete fie din sistemul nostru solar sau dintr-o altă galaxie. Dacă existau, acestea puteau fi observate foarte uşor! Cu siguranţă ar fi putut fi observate în jurul Lunii care este la o distanţă de numai 238.000 de mile. Astfel OZN-urile nu sunt de provenienţă interplanetară. Nu sunt de origine din propriul nostru sistem solar, aşa cum îl cunoaştem în clipa de faţă.

OBIECTELE AU PROVENIENŢĂ INTERGALACTICĂ. Adică, vin dintr-un alt sistem solar. Avem de-a face cu fiinţe dintr-un alt sistem solar care ne vizitează la fel cum noi am vizita o altă lume dacă am avea posibilitatea să o facem. Actualmente trimitem sonde spaţiale spre alte planete şi se vorbeşte de trimiterea de nave cu echipaj pentru a explora alte planete. Atunci, şi noi am urma acelaşi proces şi metodologie de culegere a mostrelor de sol, mostrelor de plante şi chiar de examinare a fiinţelor, dacă am avea şansa, la fel cum ne indică fenomenul ce se petrece pe pământ că cineva a făcut-o sau poate o face încă, cu noi.

Astfel, fenomen intergalactic, ce provine din spaţiul extraterestru, vrând nevrând trebuie să ramână o opţiune posibilă. Dar ce ne facem cu lipsa de dovezi şi cu timpul care trece fără să găsim răspunsul. Ca fiinţe ce au o scurtă existenţă ne aşteptăm la un răspuns în timp ce ne aflăm încă în viaţă. Acesta întârzie să apară, fie pentru că în spaţiul intergalactic nu există unul, fie pentru că ne este ascuns intenţionat de cineva care nu doreşte ca noi oamenii să-l cunoaştem. Urât din partea „respectivului”!? Acesta nu poate fi Dumnezeu, pentru că El ne-a spus că ne va face cunoscut tot adevărul şi că adevărul ne va face liberi!

SE SPUNE SĂ LUĂM ÎN CONSIDERARE FAPTUL CĂ S-AR PUTEA SĂ EXISTE O CIVILIZAŢIE PE PROPRIA NOASTRĂ PLANETA DESPRE CARE NU ŞTIM NIMIC. Planeta noastră nu a fost explorată încă în întregime. Există părţi ale ei pe care nu le cunoaştem bine. Există posibilitatea ca o altă civilizaţie să existe, civilizaţie care a avut remarcabilul bun simţ de a nu face nici un contact cu noi! Ca prin urmare, aceasta ar fi fost ferită de războaie şi de multe din viciile care ne sunt proprii nouă.

Aceasta este o teorie care a fost avansată de unii savanţi, dar trebuie să recunoaştem că nu există nici o dovadă care să o sprijine. Unele OZN-uri se spune că au fost văzute intrând în apă, îndeosebi în jurul Triunghiului Bermudelor, numit şi „Triunghiul Diavolului”(?!), însă nu poate fi adusă nici o dovadă. Acelaşi fenomen s-a remarcat şi în California. Dar, în ciuda legendelor, nu există nici o dovadă a existenţei unei civilizaţii aflate sub crusta planetei noastre sau în jurul continentelor noastre, despre care noi să nu avem vreo idee. Ceea mai bună dovadă ştiinţifică ne spune că aşa ceva nu este adevărat.

ESTE O ARMĂ SECRETĂ. Construită de fosta Uniune Sovietică sau de Statele Unite şi acum fiecare păstrează tăcerea. Sper foarte mult să fie a noastră!! Dacă era a noastră, atunci chiar din 1952 eram inventatorii şi posesorii unei aeronave ce călătorea cu o viteză de peste 7.000 de mile pe oră! Gândiţi-vă la toţi banii pe care i-am fi economisit în programele spaţiale! Unul dintre aceste obiecte putea să ajungă de la Pământ la Lună foarte rapid. Progresele pe care le-am fi realizat ar fi fost inimaginabile! Dacă era a lor, ruşii ar fi ajuns acolo primii sau noi am fi fost de mult acolo. Aşadar nu este o „armă secretă” a cuiva despre care să avem cunoştinţă. Aş îndrăzni totuşi să spun că atât Pentagonul cât Kremlinul ar fi vrut să o posede ca „arma lor secretă”, procurând-o cât mai repede posibil!

AVEM DE-A FACE CU FIINŢE ULTRADIMENSIONALE (DINTR-O ALTĂ DIMENSIUNE, SAU DIN AFARA CELOR TREI DIMENSIUNI CUNOSCUTE NOUĂ.

În primul rând, Biblia este cea care vorbeşte autoritar despre existenţa unor fiinţe de acest fel. Ea îi avertizează pe oameni de existenţa unor creaturi spirituale şi puternice, care nu sunt supuse limitărilor lumii noastre tridimensionale (timp – spaţiu – materie), ele putându-se mişca în voie prin spaţiul cosmic sau atmosfera terestră. Mai multe versete ale ei ne vorbesc despre manifestarea din zilele din urmă a Satanei şi a îngerilor săi care se va face prin „tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii” (2 Tes.2:9,10). De asemenea, că „vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer” (Luca 21:11).

Dacă aceste fiinţe se află în spatele fenomenului OZN, din punctul de vedere al Bibliei nu se pune problema, pentru că se află în caracterul acestora să imite, să falsifice, să creeze iluzii, iar Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă numeroase asemenea ilustraţii. Ce altceva mai potrivit ar fi găsit acestea ca mijloc de amăgire pentru o generaţie preocupată de călătorii interplanetare şi fascinată de atracţia stelelor, decât aparenţa unor vizitatori extratereştri?

De aceea, un fenomen ca cel numit „OZN” este conform tiparului manifestărilor demonice şi era de aşteptat în epoca spaţială. Efeseni 2:2 se referă la Satana ca fiind „domnul puterii văzduhului” sau „prinţul aerului”. În limba originală a textului, cuvântul putere (exousia) este un termen colectiv care descrie tot imperiul de spirite rele, iar termenul „văzduh” (grecescul „aer”) descrie atmosfera terestră, pătura de aer numită văzduh. Astfel, conform acestui text, centrul de activitate demonică îl constituie atmosfera terestră din jurul Pământului. Iar dacă aerul este domeniul demonilor, atunci putem vedea legătura care există între aceştia şi misteriosul fenomen a cărui localizare se face de regulă în atmosfera noastră terestră. Să mai adăugăm că Scriptura ne spune că noi ne luptăm împotriva (spiritelor rele) duhurilor răutăţii care se află în locurile cereşti (vezi, Efes.6:12) şi această legătură devine şi mai evidentă. Pe deasupra, tot ceea ce poate fi numit război spiritual şi amăgire spirituală, se poate observa în experienţele relatate de „contactaţi”.

În concluzie, obţinerea unui răspuns adecvat la această dilemă OZN depinde de considerarea atentă a revelaţiei biblice a comportamentului acestor fiinţe puternice dar înşelătoare care operează nestânjenite în jurul planetei noastre, fiindcă „locul lor nu s-a mai găsit în cer (evident e vorba, de Rai!) şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală toată lumea, a fost aruncat pe Pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui” (Apocalipsa 12:8-9). Cine sfidează această realitate a lumii noastre nu va fi sub nici o formă capabil să înţeleagă originea acestui fenomen popular şi este probabil victimă a războiului spiritual ce se poartă împotriva lor.

MESAJELE OZN-URILOR, NEW AGE-UL, ÎNGERII, REÎNCARNAREA, TEOLOGIA ŞI OCULTUL

În sprijinul acestei concluzii vin mesajele receptate de la aceşti presupuşi extratereştri a căror teologie este diametral opusă teologiei tradiţionale creştine şi revelaţiei biblice. Aceste „mesaje” constituie o altă revelaţie care nu recunoaşte existenţa unui Dumnezeu personal, Creator, a lui Dumnezeu Fiul, Mântuitor şi Domn şi neagă necesitatea pocăinţei şi a unei relaţii a individului cu El.

Având în vedere că unii au văzut în acest fenomen o legătură cu Creştinismul şi au afirmat că OZN-urile sunt o manifestare divină şi entităţile care se află în ele, mesageri angelici, negarea acestor adevăruri teologice cât şi necinstirea lui Hristos fac să fie foarte greu de acceptat că aceştia ar fi îngeri ai lui Dumnezeu care aduc omenirii „mesaje” de la Dumnezeul Bibliei! Această ipoteză susţinută la un moment dat de Reverendul american Barry H.Downing, autorul cărţii „Biblia şi Farfuriile Zburătoare” (Berkeley Books, 1989), licenţiat în teologie al lui Princeton Theological Seminary, doctorand al Universităţii Edinburgh, consultant al lui Mutual UFO Network timp de 16 ani şi editor al Jurnalului MUFON UFO, este infirmată chiar de cel ce a lansat-o şi care mărturiseşte că în ciuda convingerilor sale, „trebuie să spun că nu pot numi nici măcar un singur teolog care să creadă că teoria mea este bună” şi că, „se poate ca însăşi realitatea OZN să fie frauduloasă (înşelătoare), încercând să ne convingă că este divină”.1

Cheia înţelegerii originii spiritiste a acestui fenomen este totuşi „teologia” mesajelor transmise contactaţilor. Conform zecilor de cărţi scrise de aceştia şi relatărilor verbale, rezumând, iată ce spun aceste „avansate fiinţe” extraterestre: (1) că, religia creştină este falsă şi este demodată sau depăşită de vremuri; (2) că, omul trebuie să-şi dezvolte puterile sale psihice; (3) că, noi ne aflăm în pragul unei Noi Ere de iluminare ocultică; (4) că, omul, creaţia şi Dumnezeu fac parte împreună din aceeaşi esenţă divină, tot este una şi una sunt toţi – panteism; (5) că, entităţi din spaţiu sunt prezente aici pentru a asista umanitatea să atingă o stare avansată de spiritualitate. Pe lângă acestea nu sunt de neglijat mesajele care recomandă unele forme de control social drastic al unei autorităţi planetare unice care poate asigura supravieţuirea acestei planete.2

Ştim că Antihristul se va revela cu „semne şi puteri mincinoase” şi dacă ar fi cu putinţă „i-ar amăgi chiar şi pe cei aleşi”. Lumea nu este în aşteptarea unui Salvator teologic, ci se află în căutarea unui mântuitor „tehnologic”!3 Lumea aşteaptă apariţia cuiva care să rezolve problema foametei în lume, să rezolve problema creşterii demografice, să rezolve problema războaielor, sau a bolilor. Este în aşteptarea cuiva care să creeze ceea ce oamenii neregeneraţi spiritual vor. Adică, „raiul pe pământ”, în condiţiile pe care ei le impun!

Nu este altă cale mai bună prin care forţele întunericului să se reveleze la acest ceas pe Pământ, decât să pară că ar fi „mântuitorii” problemelor complexe ale unei omenirii confuze ce-şi caută drumul spre viitor.

Ceea ce este interesant privitor la ipoteza lui Weldon, este constatarea că lumea ocultului a îmbraţişat ozeneologia. Lumea ocultului şi exponenţii ei vorbesc adesea despre contactele cu fiinţele din OZN-uri. Uri Geller, spiritistul de la Universitatea Stanford, omul ieşit din comun care putea să îndoaie chei, cuţite sau furculiţe printr-un simplu act de voinţă, şi care putea să oprească acele ceasornicelor doar poruncindu-le, care putea să spună ce se află pe faţa zarului dintr-o cutie închisă, afirmă că este produsul unor forţe dintr-o altă lume ce l-au pus pe el aici pentru a-i convinge pe oameni să accepte că aceste forţe sunt binevoitoare(?!), şi doritoare să ne conducă la o viaţă superioară.

Prin anii ’50, George Adamski, unul din primii care a scris convingător despre subiectul OZN-urilor a declarat că, „a vorbit cu oamenii din OZN-uri” şi că aceştia i-au spus că „omul nu ar trebui să se teamă de moarte, fiindcă reîncarnarea a avut loc în întreg Universul şi că în tot Universul planetele sunt populate de suflete care au trăit aici apoi au murit şi s-au reîncarnat altundeva”. De fapt, John Keel care a scris mult despre OZN-uri şi despre ocult subliniază că oamenii care pretind că sunt în contact cu OZN-uri afirmă invariabil că ocupanţii acestor nave vorbesc despre adevărul reîncarnării şi despre mântuirea universală a întregii omeniri!

Teologia fiinţelor din OZN-uri mi se pare cea mai revelatoare. Am cercetat care este teologia lor. Ce urmeaza a fost cules de la oamenii care au pretins că au vorbit cu fiinţele extraterestre ocupante ale OZN-urilor. Aceste fiinţe, orice ar fi ele, NU CRED CĂ DUMNEZEU ESTE O FIINŢĂ PERSONALĂ sau că ISUS HRISTOS ESTE SINGURUL MÂNTUITOR. NU CRED CĂ DOAR BIBLIA ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. NU CRED ÎN ÎNVIERE. NU CRED ÎN STAREA DE PĂCAT A ÎNTREGII OMENIRI. NU CRED ÎN JUDECATĂ. NU CRED ÎN OFERTA DE IERTARE PRIN ISUS HRISTOS A PĂCATELOR NOASTRE. Cred, în schimb, în reîncarnare şi că omul poate evolua singur de la planetă la planetă, ajungând la perfecţiune(?!). Cred că omul poate fi iluminat spiritual intrând în contact cu entităţi din spaţiul cosmic.

Ceea ce ozenauţii promovează este o teologie opusă Creştinismului. De aceea, s-ar sugera o evaluare mai serioasă decât s-a făcut până acum. Poate cei cu care avem de-a face sunt fiinţe ultradimensionale (deci, dintr-o altă dimensiune, sau din afara timpului, spaţiului şi materiei noastre) care au capacitatea de a se arăta în atmosfera planetei noastre, convingând pe oricine cu „semne şi minuni mincinoase/false”, care dacă este nevoie, să se poată demonstra pe peliculă de film în trei dimensiuni, spre satisfacţia oamenilor de pe pământ, că există.

Mesajele din OZN-uri ne sugerează să abandonăm religiile noastre tradiţionale şi că Moise a primit în realitate Cele 10 Porunci de la un astronaut ce le-a decupat în piatră cu un fel de armă laser! Nu ar fi într-adevăr fascinant dacă o tehnologie (sau, civilizaţie) superioară ar fi hotărât să fie „mântuitoarea” omenirii şi „creatoarea” lui homo sapiens. Acum la sfârşitul unei epoci de deosebite realizări ştiinţifice aceasta alege să se prezinte ca fiind „izbăvirea” noastră, dar, în realitate producând „amăgirea” noastră!!

Contradicţia dintre aceste „mesaje” şi revelaţia biblică este acută dar nu asupra acestui fapt doresc să vă atrag atenţia. Ceea ce este mai surprinzător este faptul că aceste „mesaje speciale” transmise omenirii de pretinşii extratereştri sunt identice cu cele cunoscute în lumea străveche a ocultului.

Dacă am fi fost cu adevărat contactaţi de civilizaţii extraterestre extrem de avansate, dovada acestui contact ar fi trebuit să se găsească în miile de mesaje înregistrate cu credincioşie de „contactaţi”. Din nefericire aceste mesaje nu reflectă o cultură ştiinţifică extrem de avansată ci mai degrabă un păgânism şi ocultism decadent. De fapt, mesajele ce provin de la aceste pretinse entităţi venite din spaţiu diferă foarte puţin de mesajele recent întemeiatei religii New Age. La urma urmei se poate observa că „contactaţii” OZN sunt cei ce au pus bazele modernei Mişcări New Age prin popularizarea unor astfel de mesaje extraterestre ce vestesc atingerea unei avansate conştiinţe cosmice şi pregătirea omenirii pentru descoperirea dumnezeirii latente din fiecare om. Mulţi cercetători au remarcat că acestea sunt o formă avansată, modernă, a străvechiului ocultism. John Keel, o autoritate recunoscută în domeniul cercetării fenomenului OZN afirmă că, „nesfârşitele mesaje de la cei din spaţiu pot umple o întreagă bibliotecă şi deşi aceştia pretind că reprezintă o altă lume, conţinutul acestor mesaje sunt identice cu cele primite mai demult de mediumi şi spiritişti”.4

Cunoscutul evanghelist american, Billy Graham observă că, „în multe rapoarte de apariţii OZN, entităţile care le pilotează sunt uluitor de asemănătoare cu îngerii”.5 De aceea, nu putem trece cu vederea că Biblia ne spune că demonii sunt îngeri căzuţi care se războiesc cu omul şi cu Dumnezeu, spirite mincinoase care amăgesc pe oameni din punct de vedere spiritual.

În ciuda tendinţei dominante de a da crezare ipotezei extraterestre, un număr de cercetători de seamă sunt convinşi că ea nu este valabilă (o listă a acestor personalităţi ştiinţifice din domeniul cercetării fenomenului OZN vă poate fi oferită la cerere, pentru a verifica veridicitatea acestei afirmaţii). În locul acesteia, ei prezintă teoria spiritistă în care este examinată ştiinţific evidenta natură ocultică a fenomenului OZN. Această teorie propune următoarele idei:

– OZN-urile reprezintă o formă inteligentă de viaţă

– au existat de la începutul civilizaţiei omeneşti, dar apărând sub forme diferite de-a lungul istoriei

– nu provin de la civilizaţii avansate din spaţiul extraterestru ci dintr-o altă dimensiune sau altă lume invizibilă care coexistă cu lumea noastră

– reprezintă fără îndoială un fenomen spiritual (psihic) ce poate opera, cel puţin temporar, pe planul material al lumii noastre

Foarte puţini cercetători care se remarcă prin obiectivitate, neagă natura ocultică a experienţelor OZN. Dacă se cataloghează trăsăturile de bază ale ocultului şi se compară cu fenomenul OZN, se poate descoperi o similaritate esenţială.

John Ankerberg şi John Weldon afirmă că după 20 de ani de cercetări, teoria spiritistă (demonică) se potriveşte foarte bine fenomenului în toate aspectele lui. Aceşti cercetători creştini evidenţiază că legătura OZN-urilor cu spiritismul este afirmată de unii ca, B.Schwartz, C.Wilson, Clark şi Coleman, Brad Steiger, T.James, D.Scott Rogo şi alţii. Unii dintre aceştia, cum ar fi Brad Steiger, au avut parte de experienţe personale extrem de traumatice cu OZN-urile şi au primit mesaje de la entităţile care le conduc. Ei relatează aspecte care sunt izbitor de asemănătoare cu manifestările demonice relatate de-a lungul timpurilor. Mărturia acestora nu poate fi negată. De asemenea, se poate spune că nu există nici un „contactat” OZN care să nu fi fost sau devenit un medium spiritist.

Consideraţi câteva dintre paralele dintre demonologia clasică şi ozeneologie. O examinare a literaturii ocultice a sec.XIX-lea, să zicem, lucrarea autoritară a lui Francis Barret intitulată The Magus – Book 2 (New York: University Books, 1801 – 1967 – pag.48-54), îi descrie pe îngerii căzuţi, pe demoni, în felul acesta:

„…unii care sunt aproape de noi urcă în sus şi-n jos în aerul obscur. Alţii locuiesc în lacuri, râuri sau mări; alţii în pământ şi îngrozesc tot ce-i pământesc…îi chinuie nu doar pe oameni dar şi alte creaturi. Alţii care se mulţumesc doar cu râsete şi batjocură, îşi propun doar să-i obosească pe oameni decât să le facă rău; alţii…care se schimbă singuri sub diferite forme, ca să-i tulbure cu teama… „

Câteva pagini mai încolo continuă spunând: „…aşa vorbesc demonii, iar ceea ce omul face cu o firavă voce (fizică), ei imită prin a da impresia de vorbire audibilă celor cărora le vorbesc…de multe ori totuşi emit o voce audibilă”.

În cartea lui G.H.Pember, „Earth Earliest Ages and Their Connection with Modern Spiritualism and Theosophy” (Old Tappan, NJ: Revel,1876 – pag.254), acesta observă că ocultistul este iniţiat „într-o comunicare inteligentă cu spiritele din aer şi poate recepţiona orice cunoştinţă pe care acestea o posedă, sau falsele impresii pe care acestea (deci, spiritele) decid să le ofere…demonilor părând că le este îngăduit să facă diverse minuni la cererea lor”.

Marele teolog Augustin a observat că, „ceea ce oamenii pot să facă folosind culori reale, demonii pot face foarte uşor prin arătarea de forme ireale… „.6

Ipoteza extraterestră reprezintă „calul de bătaie” favorit al multor oameni iar a o pune la îndoială este considerat neştiinţific. A afirma o teorie numită demonică este considerat un pic cam prea mult, ignorându-i valoarea explicativă. Într-un fel această reacţie este de aşteptat devreme ce o asemenea teorie îi plasează pe cercetătorii şi promotorii OZN-eologiei, oarecum, în coliziune cu diavolul şi ocultul.

Şi totuşi a ajunge corect la o asemenea concluzie, convingerile cuiva, indiferent care ar fi acestea, nu ar trebui să împiedice acceptarea ei. În afară de cazul în care prejudecăţile faţă de astfel de convingeri ale comunităţii ştiinţifice sunt prea puternice. Cu toate acestea au existat necredincioşi care au recunoscut că, „în mod cert demonologia reprezintă una din posibilităţile logice”.7

Fenomenul are toate trăsăturile tipice demonologiei, şi de aceea a-l înfăţişa ca o entuziasmantă întâlnire cu extrem de avansate forme (binevoitoare ?!) de civilizaţie extraterestră face un mare deserviciu societăţii umane. Dacă OZN-urile sunt manifestări demonice, a nu le identifica ca atare, poate avea consecinţe nefaste pentru întreaga civilizaţie. Dacă acestea sunt precursoarele viitoarei dar apropiatei dominaţii mondiale a Antihristului, cei implicaţi în cercetarea fenomenului sau cei doar interesaţi de concluziile lor, nu pot ignora teoria spiritistă, cea mai logică explicaţie, din cauza unor concepţii materialiste despre lume, a necredinţei sau datorită captivantei ideii de autentic contact cu avansate forme de viaţă extraterestră. Responsabilitatea pentru dezinformarea publicului le-ar reveni atunci în întregime lor şi ar fi păcat ca din cauza prejudecăţilor să rămânem în obscurantism.

Daţi-mi voie în încheiere la acest scurt material despre un subiect atât de tulburător să vă ofer concluzia d-nilor John Ankerberg şi John Weldon.

Noi credem că lipsa de dovezi în sprijinul ipotezei extraterestre şi eşecul celorlalte teorii de a explica în mod adecvat fenomenul OZN ne obligă să considerăm teoria demonică. Această teorie este confirmată de nefastele efecte fizice, psihologice şi psihice ale întâlnirilor OZN, de cazurile de posesiune, de mesajele anticreştine, nebiblice şi multe altele. Să considerăm orientarea neetică, nebiblică a entităţilor OZN şi învăţăturilor lor. Comportamentul lor bizar şi evidentele corelări ocultice şi demonice. Observaţi de asemenea, nenumăratele cazuri de întâlniri de gradul III, care au fost evenimente înscenate pentru beneficiul observatorilor şi care sugerează intenţia lor de a amăgi. Atenţia de care se bucură Pământul nostru demonstrată istoric şi faptul că fenomenul se aliniază teoriei demonice indică această explicaţie ca fiind cel mai bun răspuns posibil la misterul fenomenului OZN.8

1 Barry Downing, „E.T.Contact: The Religious Dimension”, in MUFON 1990 International UFO Symposium Proceedings; UFO’s: The Impact of E.T. Contact Upon Society”, pag.54, 71.

2 Jaques Vallee, „Messengers”, pag.219; Forrest Crawford, „The Revealing Science of Ufology: An Anatomy of Abduction Correlations”, din MUFON: UFO Journal, Decembrie 1991, pag.15.

3 Walter Martin, UFO, Friend, Foe or Fantasy?; Christian Research Institute.

4 John Keel, Operations, pag.183.

5 Billy Graham, Angels (Boston: G.K.Hall, 1976), pag.21.

6 Augustin, The City of God, cartea 18, capit.5, citat de Philip Schaff in Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol.2, First Series (Grand Rapids: Eerdmans, 1970), pag.364.

7 In cunoscuta revista APRO (Aerial Phenomena Research Organization) Bulletin (Tucson, Arizona), Februarie 1976.

8 John Ankerberg si John Weldon, The Facts on UFO’s and Other Supernatural Phenomena (Harvest House Publishers, Eugene,Oregon, 97402, 1992)

Câteva personalităţi din domeniul cercetării fenomenului OZN care susţin că OZN-urile sunt manifestări ocultice şi/sau demonice


Un fapt regretabil este că cei mai mulţi cercetători OZN nu au înţeles încă adevărata natură a OZN-urilor şi problemele pe care acestea le ridică. Teoria spiritistă, explicaţia cea mai logică, este respinsă fie din cauza unei părtinitoare vederi materialiste preconcepute, scepticismului sau atrăgătoarei speranţe a unui autentic contact cu forme avansate de viaţă extraterestră.Spre exemplu, munca de iniţiere a lui John Keel, a dr.Jacques Vallee şi a altora, a fost adesea ignorată de către serioşi cercetători OZN. Referitor la propria lui lucrare, Vallee se plânge spunând: „faptul că nimic din acest material nu a fost vreodată serios examinat…este stupefiant….Ceea ce publicul află despre fenomen provine de la micile porţiuni de realitate ce au fost preselectate de adepţi pentru a promova un sprijin entuziast al teoriei extraterestre”1Trebuie de asemenea menţionat că un număr destul de mare de cercetători iniţial devotaţi ipotezei extraterestre, s-au convins de dovada că OZN-urile au o natură supranaturală sau ocultică.2 De exemplu, Raymond Fowler autorul a cinci cărţi despre OZN-uri, mărturiseşte. „Am privit cu ruşine cum un număr de respectaţi cercetători OZN au trecut de la interpretarea fizică la cea parapsihologică a bizarului fenomen OZN…Acum şi eu sunt forţat să reexaminez fenomenul OZN în lumina evidentei lui naturi supranaturale”.3O autoritate ca dr.Vallee a concluzionat:

Avem de-a face cu un nivel de conştienţă încă nedescoperit, independent de om dar îndeaproape legat de pământ…Nu mai cred deloc că OZN-urile sunt pur şi simplu nişte nave spaţiale ale vreunei rase de vizitatori extratereştri. Ideea este prea simplistă ca să explice înfăţişarea lor, frecvenţa manifestărilor lor în toată istoria cunoscută şi forma informaţiei schimbate cu ei în timpul contactului.4

În continuare vom prezenta o listă cu proeminenţi cercetători care au concluzionat că OZN-urile reprezintă un fenomen ocultic şi/sau demonic.Lynn E.Catoe. În 1969 tipografia guvernului Statelor Unite o lansat pentru Biroul de Cercetare Ştiinţifică a Forţelor Aeriene a S.U.A. o publicaţie întocmită de Biblioteca Congresului intitulată OZN-urile şi Subiectele Asociate cu Ele: O Bibliografie Adnotată (UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography). Înşiruind peste 1600 de cărţi şi de articole, ea a fost cea mai cuprinzătoare bibliografie a vremii. Bibliograful ei principal a fost Lynn Catoe. Studierea de către ea a literaturii a necesitat doi ani pentru a citi mii de cărţi, articole şi publicaţii în vederea pregătirii volumului de peste 400 de pagini. În prefaţa lui, ea observa următoarele:

O mare parte a literaturii OZN disponibile este strâns legată de misticism şi metafizică. Se adresează unor subiecte ca, telepatia mintală, scrierea automată (în transă – n.tr.) şi vorbeşte despre fiinţe invizibile şi despre un fenomen asemănător cu arătările de stafii („poltergeist”) şi „posesiunea”. Multe din rapoartele OZN care sunt astăzi publicate în presa populară relatează presupuse incidente care sunt izbitor de asemănătoare posesiunii demonice şi spiritismului…5

Dr.Pierre Guerin. Dr. Guerin este un eminent om de ştiinţă asociat Consiliului Naţional Francez pentru Cercetare Ştiinţifică. După examinarea şi discreditarea oricărei speranţe a ipotezei extraterestre şi respingând ca neplauzibile teoriile umane (şi psihologice), el concluzionează spunând: „Comportamentul OZN-urilor este mult mai înrudit cu magia decât cu fizica pe care o cunoaştem”.6 După aceea el subliniază că, „Ozenauţii moderni şi demonii din trecut sunt probabil identici”.7 Deşi e rar ca vreun savant şi expert OZN de statura lui Guerin să fie dispus să admită că legătura demonologică are relevanţă pentru subiectul OZN, vederile sale materialiste se impun atunci când el conchide că manifestările supranaturale ale OZN-urilor sunt o consecinţă a propriei lor „supertehnologii”.8 Cu toate acestea chiar şi Guerin crede că „ceea ce-i foarte cert este că fenomenul este activ aici pe planeta noastră şi activează ca şi stăpân, al ei”.9John A.Keel. John A.Keel este considerat de unii ca fiind printre cei mai informaţi oameni din lume despre OZN-uri. Timp de zeci de ani a făcut cercetări pe teren printre oamenii care au avut tot felul de întâlniri cu OZN-urile, dar în special printre aceia care au avut contacte apropiate. El cunoaşte domeniul mai bine decât mulţi şi a scris numeroase cărţi asupra subiectului, printre care se includ de acum faimoasa, OZN-urile: Operaţiunea Calul Troian, cât şi Profeţiile Omului-Molie (The Mothman Prophecies), Cel de-al Optulea Turn şi Bântuita noastră Planetă. Aceste cărţi ale lui, precum şi altele sunt un filon preţios de documentaţie ce dezvăluie natura demonică/ocultică a fenomenului OZN. După studierea literaturii demonologiei, el observă: „Manifestările şi întâmplările descrise în această literatură impunătoare sunt similare dacă nu cu desăvârşire identice fenomenului OZN”.10 Putem rezuma cercetările lui Keel cu această afirmaţie făcută de el. „Manifestările OZN par să fie în mare doar minore variaţii ale străvechiului fenomen demonic”.11 De aceea, un alt veteran al cercetării OZN, Trevor James face această observaţie: „O cunoaştere vastă a ştiinţei ocultului…este indispensabilă investigării OZN-urilor”.12 În cuvintele sociologilor Stupple şi McNeece, „studiile cultelor farfuriilor zburătoare ne arată în repetate rânduri că acestea sunt parte a mai marii lumii a ocultului”.13Jacques Vallee. Dr.Vallee este de asemenea considerat de mulţi ca fiind printre cei mai de seamă investigatori ai fenomenului OZN, din lume, fiind autorul a opt cărţi asupra subiectului. În cea de-a treia sa carte, Paşaport pentru Magonia, el descrie 923 de aterizări ce au avut loc între 1868 şi 1968. Din nou descoperim referinţe la o mare varietate de fenomene ocultice iar natura demonică a OZN-urilor este evidentă la toate. În Mesageri ai Amăgirii el observa că, „poate fi făcută o impresionantă paralelă între ocupanţii OZN-urilor şi concepţiile populare despre demoni”14, şi că OZN-urile pot „proiecta imagini sau scene plăsmuite (false) destinate să ne schimbe sistemele noastre de crezuri”.15 În Colegiul Invizibil el susţine că sursa puterii din spatele OZN-urilor constituie o puternică forţă mondiala care a influenţat de-a lungul istoriei modelarea crezurilor oamenilor. „Credinţa oamenilor… este controlată şi condiţionată”, „Conceptele oamenilor sunt rearanjate” noi îndreptându-ne spre „o masivă schimbare a atitudinilor oamenilor faţă de puterile paranormale şi viaţa extraterestră”.16În cartea Confrontations, el scoate în evidenţă:

„Examinarea medicală” la care se spune că sunt supuşi cei ce sunt răpiţi la bordul OZN-urilor, este adesea însoţită de acte sexuale sadice ce ne aduc aminte de descrierile medievale ale întâlnirilor cu demoni. Acestea nu ar avea nici un sens într-un sofisticat cadru tehnic sau biologic. Orice fiinţă inteligentă echipată cu minunile ştiinţifice pe care le posedă OZN-urile ar putea să atingă oricare dintre acele pretinse obiective ştiinţifice într-un timp mai scurt şi cu riscuri mai puţine.17

Citând vasta lucrare a lui Bertrand Meheust (Science-Fiction et Soucoupes Volantes – Paris, 1978; Soucoupes Volantes et Folklore – Paris, 1985), Vallee revelează că „simbolurile observate de contactaţi sunt identice celor din ritualul de iniţiere sau voiajului astral care se găsesc in tradiţiile (ocultice) ale fiecărei culturi”.18 Astfel că ,”descrierile de răpiri (la bordul OZN-urilor – n.tr.) sunt identice ritualurilor de iniţiere în ocult”.19 Mai continuă spunând că, „ocupanţii de astăzi ai OZN-urilor aparţin aceleiaşi clase de manifestări ca şi entităţile (oculte) descrise în secolele trecute…”20 Într-un alt loc el observă că în lumina profundului lor efect asupra noastră, noi suntem aparent neputincioşi în a-l preveni, încât la urma urmei, „nu contează de unde vin”.21

Ivar Mackay. E.A.I.Mackay este fost preşedinte al respectabilei Asociaţii Britanice pentru Cercetarea OZN, petrecându-şi jumătate din viaţă cercetând ocultul şi parapsihologia. La examinarea fiinţelor ce se găsesc în ocultism el face observaţii cu privire la natura lor paralelă cu entităţile asociate fenomenului OZN:

În plus, dacă cineva compară cele trei grupe ale ocultului cu cele trei clase de entităţi OZN, cu caracteristicile lor, este foarte surprinzător cât de complementare pot să pară, nu doar prin înfăţişarea, activităţile şi felul lor de comportament ci şi prin felul de reacţie mintală şi îndeosebi emoţională care s-a remarcat în cazul contactului.22

Un studiu din două părţi efectuat de el intitulat „OZN-urile şi Ocultul” descrie un număr mare de similarităţi dintre OZN-uri şi fenomenele ocultice, studiu care este inspirat în cea mai mare parte din apariţiile OZN, fară contactaţi. Multe din corelările evidenţiate se găsesc şi în literatura mediumismului şi a şedinţelor de spiritism.23

Kenneth Ring şi alţii. Experienţele OZN se aseamănă multor experienţe ale ocultismului, cum ar fi călătoria astrală sau chiar rudenia ei, „Near Death Experience” („Experienţă Aproape de Moarte”). În cartea noastră, Adevărul despre viaţa de apoi, am documentat natura tipic ocultă a Experienţelor Aproape de Moarte.În Jurnalul Analizelor OZN, Vol.2, din 1990 cercetătorii „experienţelor aproape de moarte”, Kenneth Ring şi Christopher J.Rosing de la Departamentul de Psihologie al Universităţii Connecticut, sugerează că experienţele OZN (UFOE) şi „experienţele aproape de moarte” (NDE) sunt în multe feluri „echivalente din punct de vedere funcţional”.24 De exemplu, aceştia afirmă că indivizii care experimentează întâlniri cu OZN-urile sau au experienţe aproape de moarte ca şi adulţi, au devenit adesea sensibili faţă de realităţile lumii ocultului încă de pe vremea când erau copii.25 Cei doi mai observă că, „fie în urma unei experienţe OZN sau experienţe aproape de moarte există puternice şi profunde schimbări fizice şi psihice”.26 Printre consecinţele obişnuite experimentate în ambele categorii (UFO sau NDE) se numără creşterea curenţilor de energie din corp, expansiunea minţii, inundarea cu informaţie şi puterile psihice.27 Ei concluzionează spunând că, în mod vizibil „schimbările psiho-fizice raportate în asociere cu UFO-urile sau NDE (deci, experienţele Near Death), reflectează unele schimbări psihobiologice” şi indică ocultica energie kundalini ca fiind posibila şi probabila explicaţie. Adică, „activarea energiei kundalini este mult mai probabil…să fie raportată după participarea în vreuna din experienţe, fie că e vorba de NDE sau UFO (respectiv, OZN)”.28Participanţii atât în experienţe OZN cât şi în experienţe NDE confirmă că acestea sunt parte integrantă a unei dramatice transformări evolutive a New Age-ului ce are loc acum în umanitate: „…aceste experienţe reflectă un plan bine orientat…ele sunt parte a unui accelerat curent evolutiv care propulsează rasa umană înspre o superioară conştiinţă (ocultică) şi o exacerbată spiritualitate”.29

Aceşti autori conchid cu următoarele:Ceea ce ne-a surprins cel mai mult a fost similaritatea indiscutabilă dintre cele două grupuri experimentale, ale participanţilor în experienţe OZN şi experienţe ND (Aproape de Moarte)…. Ar trebui să ne gândim că în ciuda diferenţelor în natura acestor experienţe, acestea ar putea să aibe o sursă comună care să le stea la bază – oricare ar fi aceasta.30 

Nimeni nu poate nega că şi mulţi cercetători necreştini au concluzionat că fenomenul OZN este ocultic. Iar dacă este suficient de clar că lumea ocultului este o lucrare a biblicului Satan şi a demonilor lui, atunci este logic să concluzionăm şi noi că OZN-urile constituie un fenomen demonic care are o agendă ascunsă.31Impactul OZN-urilor asupra omeniriiPuţini înţeleg impactul colectiv pe care OZN-urile îl au nu doar asupra Americii ci asupra lumii întregi. De exemplu, la puţin timp după ce în 1947 au început primele apariţii moderne de OZN-uri, s-au făcut programe de televiziune care să popularizeze OZN-urile, extratereştrii, călătoriile interstelare, etc. Printre zecile de seriale de televiziune celebre se pot număra, „Aventurile lui Superman”, „Zona Crepusculară”, „Marţianul meu Favorit”, „Star Trek”, „Morky şi Mindy”, „Buck Rogers”, „Alien Nation”, şi altele.Chiar şi în desenele animate (de exemplu, „Stăpânii Universului”, „Captain Planet şI Planetarii”, etc.), temele spaţiului extraterestru şi ale contactului cu viaţa extraterestră au produs fascinaţia a milioane de copii din întreaga lume.Luaţi în considerare generaţia de dinainte de primele observaţii de OZN-uri, din perioada dintre 1920 şi 1947. În această perioadă existau mai puţin de o duzină de filme ştiinţifico-fantastice având ca teme OZN-urile şi extratereştrii. Însă, începând din 1950 şi până în 1980, s-au produs mai bine de peste 100 de astfel de filme. Printre acestea se numără cunoscutele, „Ziua în care Pământul s-a oprit”, „Războiul Lumilor”, „Odiseea Spaţială, 2001”, „Sindromul Andromeda”, „Războiul Stelelor”, „Întâlnire de gradul III”, „Alien”, „ET, Extraterestrul” şi „Cocoon”.Această fascinaţie socială faţă de temele extraterestre, este unul din motivele pentru care astrofizicianul francez Dr.Jacques Vallee, unul dintre cercetătorii OZN cei mai recunoscuţi din lume, afirmă: „În ultimii 20 de ani (extraterestrul sau marţianul) şi-a atras atât de multă popularitate, încât am ajuns să credem că el se află de fapt printre noi…”32Autorul devenit celebru, Whitley Strieber, care a avut parte personal de înspăimântătoare contacte cu presupuse entităţi OZN, afirmă că aceste fiinţe ciudate şi înfricoşătoare „au deja un uriaş impact, deşi în mare parte ascuns, asupra societăţii noastre, iar prezenţa lor ar trebui tratată cu cea mai mare seriozitate”.33 Chiar dr.Vallee se referă la OZN-uri ca fiind „un fenomen bizar, seducător şi adesea înspăimântător raportat de mulţi martori sub forma unui contact cu o formă extraterestră de inteligenţă”.34Orice s-ar fi concluzionat astăzi privitor la OZN-uri, marea majoritate a omenirii a auzit de ele. Dar ceea ce n-au auzit cei mai mulţi oameni este că ele sunt periculoase. Literatura OZN serioasă este presărată de cazuri de urmări/consecinţe fizice, psihice şi spirituale rezultate în urma contactului cu OZN-uri, fie că acest contact a fost dorit sau nu. Deşi nu este un tot atât de bine cunoscut fapt, realitatea indică că unii oameni au şi murit în urma contactului cu OZN-uri şi cu pretinşi lor ocupanţi.Expertul în OZN-uri, dr.Jacques Vallee face de asemenea următoarea observaţie: „Experienţa unei întâlniri (contact îndeaproape -n.tr.) cu un OZN este un zdrobitor şoc fizic şi mintal. Trauma are efecte care depăşesc cu mult ceea ce martorul îşi aminteşte conştient. Noi feluri de comportament sunt condiţionate şi noi feluri de crezuri sunt promovate. Consecinţele sociale, politice şi religioase ale experienţei sunt enorme dacă sunt calculate, nu doar în zilele şi săptămânile ce urmează observaţiei ci în viaţa unei întregi generaţii”.35Sunt observaţiile şi experienţele OZN frecvente? Doar examinând istoria fenomenului începând cu 1947, documentele recent dezvăluite prin Decretul Libertăţii Informaţiei şi publicaţiile unor proeminente organizaţii civile din 20 de ţări din toată lumea, putem începe să percepem ceva din magnitudinea fenomenului. Ne vine greu să credem că organizaţii ca CIA, Departamentul de Stat, Agenţia Naţională de Securitate, FBI, Armata, Marina, Aviaţia şi Contraspionajul (DIA), ar irosi zeci de ani şi uriaşe resurse pentru studierea unui fenomen inexistent.Combinaţia de observaţii, de întâlniri de gradul III, de presupuse răpiri şi alte fenomene de contact sunt mai mult decât semnificative, în special în lumina dorinţei moderne de contact cu entităţi extrem de evoluate şi avansate dar chipurile, binevoitoare, care se presupun că pot salva planeta noastră de la distrugere.Şi într-adevăr, există actualmente în întreaga lume o speranţă şi o căutare după contactul cu viaţa extraterestră. Chiar şi în comunitatea oamenilor de ştiinţă se desfăşoară un proiect vast de descoperire a vieţii extraterestre sub denumirea de SETI – The Search for Extraterrestrial Intelligence. Cel puţin 6 iniţiative ştiinţifice s-au materializat prin încercarea de a „asculta” comunicaţiile extraterestre cu scopul de a lua legătura cu civilizaţiile cărora le aparţin. De fapt, „în 27 de ani de cercetare, s-au efectuat 48 de ascultări de către 7 ţări, cu precădere a undelor radio” care reprezintă zeci de mii de ore de observaţie.36 Pe data de 12 Octombrie 1992, pentru a sărbători cinci sute de ani de la descoperirea Americii de către Columb, NASA, Agenţia Spaţială Americană a început cea mai mare căutare cu radio-telescopul a vieţii extraterestre, din istorie. „În doar primele 60 de secunde, NASA va investiga mai mult decât în toate căutările precedente luate la un loc”.37OZN-urile sunt o realitate nu un mit. Căutarea noastră de semne ale vieţii inteligente în Univers, nu este o fantezie. Un mit şi o fantezie este însă ideea că evoluţia umană s-a extins în evoluţie cosmică şi implicit la o pluralitate de lumi locuite care justifică aşteptarea de vizite de OZN-uri şi eventual, de contact. Oricât ar fi de improbabil faptul acesta, un mare număr de oameni, printre care influenţi savanţi şi politicieni, îl consideră o posibilitate, îngrijoraţi fiind de starea gravă a acestei lumi.Sociologul David Swift de la Universitatea Hawaii-ului, observă că mesajul care stă la baza fenomenului OZN este limpede. Şi anume, că creatorii acestui „uluitor obiect” (OZN-ul) posedă o incredibilă putere şi cunoaştere. El recunoaşte că nădejdea tuturor este ca o asemenea putere şi cunoaştere să fie folosită la rezolvarea problemelor universale ale umanităţii. „Acesta este un mesaj atrăgător şi va deveni şi mai atrăgător cu fiecare tentativă convenţională eşuată în rezolvarea problemelor noastre complexe. Ideea salvării din cer/cosmos este foarte probabil să crească în atractivitate”.38Însă fenomenul OZN nu se comportă ca şi un vizitator extraterestru! În realitate, acesta se modelează/adaptează singur pentru a se potrivi unei anume culturi. Scopul OZN-urilor nu este un contact deschis de felul contactului prietenesc pe care noi îl aşteptăm de la alte civilizaţii avansate din spaţiu. Mai degrabă, ţelul lor pare să fie manipularea psihologică şi socială. Câţiva dintre cercetării OZN cu renume au recunoscut acest fapt. Printre aceia se numără, John Keel (The Eight Tower; UFOs: Operation Trojan Horse) şi dr. Jacques Vallee (Messengers of Deception). Aceşti savanţi cred că entităţile OZN îşi programează în mod deliberat observatorii lor umani, cu informaţie falsă pentru a-şi ascunde adevărata lor natură şi scopul acestora.Dr.Vallee a vorbit la ONU despre OZN-uri şi el a constituit modelul personajului „Lacombe” din filmul regizorului Steven Spielberg, „Întâlnire de gradul III”. El şi-a petrecut peste două decade în cercetarea serioasă a OZN-urilor. Asemenea veteranului în domeniu, John Keel, Vallee a scos cu înţelepciune în evidenţă numitorul comun de bază al tuturor contactelor OZN – amăgirea – şi de asemenea paralela cea mai întâlnită la fenomenul OZN – păgânismul şi demonologia.Împreună cu alţi cercetători el a observat că la nivel mondial există serioase consecinţe sociale, religioase şi culturale ale fenomenului OZN deoarece „crezul în realitatea OZN-urilor se răspândeşte rapid în toate aspectele societăţii”39 Vallee postulează ideea că OZN-urile intenţionează să „schimbe sistemele noastre de crezuri…angajându-se într-un proiect mondial de seducere subliminală (subconştientă – n.tr.) „.40Imensa popularitate a unor cărţi ca cele ale lui Erich Von Daniken, ce afirmă ideea că umanitatea este într-un fel produsul unei forme de viaţă extrem de avansate care a ghidat evoluţia noastră, revelează faptul că oamenii au abandonat conceptul intervenţiei divine şi sunt tot mai interesaţi de conceptul intervenţiei extraterestre. Vallee susţine că OZN-urile „ajută la crearea unei noi credinţe, o aşteptare a unui contact real a unei mari părţi a publicului. În schimb, această speranţă îi face pe milioane de oameni să aştepte realizarea iminentă a visului vechi de veacuri: salvarea de sus, cedare marii puteri a unor înţelepţi navigatori ai cosmosului… „.41Dar, argumentează Vallee, în schimb OZN-urile îi plasează în realitate pe oameni „sub controlul unei forţe stranii care-i modelează absurd, forţându-i să joace un rol într-un bizar joc al amăgirii…. Dacă OZN-urile au un impact asupra realităţilor noastre sociale atunci este posibil ca ele să schimbe şi realităţile noastre politice”.42La un nivel individual, mii de oameni pretind să aibe contact cu OZN-urile şi cu ocupanţii lor. Puţini pot nega că societatea nu este acum înclinată să accepte ideea contactului la o scară cu adevărat planetară. Dar, a contactului cu cine?1 Vallee,Confrontations, pag.2042 Printre acestia se numara dr.J.Allen Hynek si multi alti autori din paginile FSR (revista „Flying Saucer Review”).3 Raymond E.Fowler, The Watchers: The Secret Design Behind UFO Abduction (New York: Bantam, 1991), paragraf.XV, 183.4 Vallee, Confrontations, pag.895 Lynn Catoe, UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography (Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1969), p.IV (pregatit prin Air Force Office of Scientific Research Project Order 67-0002 si 68-0003)6 Pierre Guerin, „Thirty Years After Kenneth Arnold”, in revista Flying Saucer Review, Vol. 25, Nr.1, pag.137 idem, pag.148 idem.9 idem.10 John A.Keel, UFOs: Operation Trojan Horse (New York: Putnam’s 1970), p.21511 idem, pag.29912 Trevor James, „The Case for Contact – Part Two”, din Flying Saucer Review, Vol.8, Nr.1, pag.1013 David Stupple si William McNeece, „Contactes, Cults and Culture” din 1979 MUFOM UFO Symposium Proceedings, pag.4914 Vallee, Messengers, pag.1515 idem, pag.1916 Vallee, Invisibile, pag.3, 201,20417 Vallee, Confrontations, pag.1318 idem, pag.14619 idem, pag.15920 idem, pag.160-16121 Vallee, Messengers, pag.22222 Ivar Mackay, „UFO Entities: Occult and Physical” din Flying Saucer Review, Vol.19, Nr.2, pag.2823 Ivar Mackay, „UFOs and the Occult” (2 parti), din Flying Saucer Review, Vol.16, Nos.4&524 Kenneth Ring si Christopher Rosing , „Proiectul Omega: Un studiu psihologic al persoanelor care raporteaza rapiri si alte intilniri OZN” din Journal of UFO Studies, New Series, Vol.2,1990, pag.5925 idem, pag.7126 idem, pag.7627 idem, pag.7728 idem, pag.81; compara cu pag.79-8029 idem, pag.86-8730 idem, pag.9331 In Cult Watch am documentat ca Satana impreuna cu demonii lui sunt puterea din spatele lumii ocultului.32 Vallee, Confrontations, pag.15933 Whitley Strieber, Transformation: The Breakthrough (New York: Morrow, 1988), pag.934 Vallee, Confrontations, pag.1235 Jacques Vallee, Messengers of Deception:UFO Contacts and Cults (Berkeley, CA: And or Press, 1979, pag.9-1036 The Skeptical Inquirer, Toamna 1987, pag.1437 Chattanooga News- Free Press, 8 Dec.199138 David Swift, „A Sociologist’s Reaction” in Messengers de Vallee39 Vallee, Messengers, pag.940 idem, pag.1941 idem, pag.20-2142 idem.Materialul acesta este preluat, tradus şi adaptat de Teodor Macavei din cartea The Facts on UFOs and Other Supernatural Phenomena a autorilor creştini, John Ankerberg şi John Weldon (Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402). CAPELA CREŞTINĂ PETROŞANI, Iunie 1996. 

 

 


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: