Publicat de: damianion | aprilie 19, 2010

Încrederea in Cuvântul Domnului

Încrederea in Cuvântul Domnului

 

 • Domnul Isus i-a invatat pe ucenicii Săi despre moartea si învierea Sa, insa ei au uitat sa se încreadă in vorbele Sale.
  • Matei 12:39-40 „Drept rãspuns, El le-a zis: „Un neam viclean si preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decât semnul proorocului Iona. Cãci, dupã cum Iona a stat trei zile si trei nopti în pântecele chitului, tot asa si Fiul omului va sta trei zile si trei nopti în inima pãmântului.”
  • Matei 16:21-23 „De atunci încolo, Isus a început sã spunã ucenicilor Sãi cã El trebuie sã meargã la Ierusalim, sã pãtimeascã mult din partea bãtrânilor, din partea preotilor celor mai de seamã si din partea cãrturarilor; cã are sã fie omorât, si cã a treia zi are sã învieze. Petru L-a luat de oparte, si a început sã-L mustre, zicând: „Sã Te fereascã Dumnezeu, Doamne! Sã nu Ti se întâmple asa ceva!” Dar Isus S-a întors si i-a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu esti o piatrã de poticnire pentru Mine! Cãci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”
 • Ucenicii nu au putut crede mesajul învierii înainte de jertfa Domnului Isus, ce sa mai creadă după moartea Sa.

1.      Ucenicii au crezut mai mult explicaţiile lor, decât Cuvântul Domnului

 • Luca 24:10-11 „Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor, erau: Maria Magdalina, Ioana, Maria, mama lui Iacov, si celelalte, care erau împreunã cu ele. Cuvintele acestea li se pãreau apostolilor basme, si nu le credeau.”
 • Marcu 16:10-11 „Ea s-a dus si a dat de stire celor ce fuseserã împreunã cu El, care plângeau si se tânguiau. Când au auzit ei cã este viu si cã a fost vãzut de ea, n-au crezut-o.”
 • Luca 24:21-24 „Noi trãgeam nãdejde cã El este Acela care va izbãvi pe Israel; dar cu toate acestea, iatã cã astãzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încã niste femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineatã la mormânt, nu I-au gãsit trupul, si au venit si au spus cã ar fi vãzut si o vedenie de îngeri, care ziceau cã El este viu. Unii din cei ce erau cu noi, s-au dus la mormânt, si au gãsit asa cum spuseserã femeile, dar pe El nu L-au vãzut.”
 • Luca 24:25 „Atunci Isus le-a zis: „O, nepriceputilor si zãbavnici cu inima, când este vorba sã credeti tot ce au spus proorocii!”
 • Luca 24:36-37 „Pe când vorbeau ei astfel, însusi Isus a stat în mijlocul lor, ºi le-a zis: „Pace vouã!” Plini de fricã si de spaimã, ei credeau cã vãd un duh.”
 • Ioan 20:9 „Cãci tot nu pricepeau cã, dupã Scripturã, Isus trebuia sã învieze din morti.”
 • Ioan 20:25 „Ceilalti ucenici i-au zis deci: „Am vãzut pe Domnul!” Dar el le-a rãspuns: „Dacã nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, si dacã nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, si dacã nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”

2.      Ucenicii se tem mai mult de duşmanii lor, decât sa se bucure de prezenta Domnului

 • Ioan 20:19-20 „În seara aceleiasi zile, cea dintâi a sãptãmânii, pe când usile locului unde erau adunati ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor, si le-a zis: „Pace vouã!” Si dupã ce a zis aceste vorbe, le-a arãtat mâinile si coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au vãzut pe Domnul.”

3.      Ucenicii au nevoie mai mult de ajutorul Domnului, decât de altceva

 • Luca 24:4 „Fiindcã nu stiau ce sã creadã, iatã cã li s-au arãtat doi bãrbati, îmbrãcati în haine strãlucitoare.”
 • Matei 28:8-9 „Ele au plecat repede de la mormânt, cu fricã ºi cu mare bucurie, ºi au alergat sã dea de veste ucenicilor Lui. Dar iatã cã le-a întâmpinat Isus, si le-a zis: „Bucurati-vã!” Ele s-au apropiat sã-I cuprindã picioarele, si I s-au închinat.”
 • Luca24:15 „Pe când vorbeau ei si se întrebau, Isus S-a apropiat, si mergea pe drum împreunã cu ei.”
 • Luca 24:27 „Si a început de la Moise, si de la toti proorocii, si le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.”
 • Ioan 20:27-28 „Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ti degetul încoace, si uitã-te la mâinile Mele; si adu-ti mâna, si pune-o în coasta Mea; si nu fi necredincios, ci credincios.” Drept rãspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu si Dumnezeul meu!”


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: