Publicat de: damianion | martie 27, 2010

Saptamana Patimilor Domnului Isus Cristos

Saptamana Patimilor

Domnului Isus Cristos

 

 

LUNI

1.    Blestemarea smochinului neroditor.

Mc.11:12-24, Mt.21:18,19

2.    A doua purificare,curăţire a Templului.

Mc.11:15-19,Mt.21:12-27,Lc.19:45-48.

Evangheliile sinoptice nu menţionează prima curăţire a Templului pe care o înregistrează evanghelistul Ioan, însă Ioan nu o menţionează pe a doua, cum fac sinopticii (Matei, Marcu, Luca).

MARŢI – ziua controverselor,ultimul contact al Domnului Isus cu liderii religioaşi

1. Smochinul neroditor a fost găsit uscat.

Mc.11:20-25,Mt.21:20-22,Lc.21:37-38

Prin credinţă şi rugăciune pot fi făcute chiar lucruri mai mari decât uscarea unui smochin.

2. Domnul Isus răspunde preoţilor cei mai de seamă cu ce autoritatea face minuni.

Mc.11:27-12:12,Mt.21:23-24:14,Lc.20:1-19

Trei pilde: cei doi fii,lucrătorii răi ai viei,invitaţii la nuntă.

3. Domnul Isus răspunde unei a doua întrebări puse de farisei şi irodieni, despre plata birului pentru Cezar.

Mc.12:13-17,Mt.22:15-22,Lc.20:20-26

4. Domnul Isus răspunde unei a treia întrebări venite din partea saducheilor, refiritoare la înviere.

Mc.12:18-27,Mt.22:23-33,Lc.20:27-40

5. Domnul Isus răspunde unei a patra întrebări, adresată de un Învăţător al Legii cu privire la prima poruncă.

Mc.12:28-34, Mt.22:34-40

6. Domnul Isus îi confruntă pe cei împotrivitori Lui cu o întrebare despre descendenţa lui Mesia din David şi faptul că era numit Domn al lui David.

Mc.12:35-37, Mt.22:41-46, Lc.21:41-44

7. Domnul Isus îi denunţă solemn pe cărturari şi farisei în ultimul Său discurs public.

Mc.12:38-40, Mt.23:1-39, Lc.20:45-47

Practicarea zeciuielii trebuie făcută împreună cu practicarea milei şi a credinţei.

8. Domnul Isus laudă jertfa oferită pentru Casa Domnului de catre o săraca văduva.

Mc.12:41-44, Lc.21:1-4

9. Domnul Isus este respins de către evrei.

Ioan 12:37-50

10. Marele discurs escatologic (despre vremurile de pe urmă) a Domnului Isus.

Mc.13:13, Mt.24:1-14, Lc.21:5-36

Distrugerea Ierusalimului.

11. Tranziţia de la distrugerea Ierusalimului până la a doua venire a Domnului Isus.

Mc.13:14-17, Mt.24:15-44

12. A doua venire a Domnului Isus.

Prin judecata dreaptă se va da plata şi răsplata fiecarei persoane. Mt.24:45-25:4

13. Domnul Isus Îşi prevesteşte apropiata răstignire, în timp ce membrii Sinedriului îi hotărăsc moartea.

Mc.14:1-2, Mt.26:1-5, Lc.22:1-2

14. Domnul Isus este uns cu mir în vederea înmormântării Sale în Betania.

Mc.14:3-9, Mt.26:6-13, Ioan 12:2-8

15. Iuda Îl vinde pe Domnul Isus.

Mc.14:10-11, Mt.26:14-16

MIERCURI

             Evangheliile păstrează o tacere în ce priveşte activitatea Domnului Isus în toată ziua de miercuri şi o mare parte a zilei de joi.

             Se pare că Domnul Isus a rămas în Betania petrecând un timp doar cu ucenicii Lui.

 JOI 

1. Sărbătorirea Paştelui evreiesc şi descoperirea vânzătorului.

2. Cuvântul de adio al Domnului Isus adresat ucenicilor.

Ioan 14:11-33

3. Rugăciunea pentru ucenici.

Ioan 17:1-26

4. Agonia din Ghetismani.

Mc. 14:32-42

5. Arestarea Domnului Isus.

Lc.22:47-53

6. Judecarea Domnului Isus.Judecată ilegală.

la Ana = Ioan 18:13,14,19-20

la Caiafa = Mc. 14:55-65

la Sinedriu = lc.22:54-65

7. Lepădarea lui Petru.

Mc.14:54,66-72

VINERI ,,vinerea neagră”

 1. Condamnarea oficială a Domnului Isus de către Sinedriu şi Pilat.

Lc.22:66-71

 2. Moartea lui Iuda.

Mt.27:3-10

3. Domnul Isus este judecat înaintea autorităţilor romane.

Lc.23:1-5, Ioan 18:28-38

la Pilat

la Irod = Lc.23:6-12

4. Domnul Isus este adus pentru a doua dată înaintea lui Pilat.

Lc.23:13-25

5. Procesul răstignirii.

6. Îngroparea Domnului Isus şi sigilarea mormântului.


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: