Publicat de: damianion | februarie 15, 2010

Partasia

PARTASIA

Partasia cu Dumnezeu, familie, biserica, semenii

 

1 Ioan 1:7 „Dar dacã umblãm în luminã, dupã cum El însuşi este în luminã, avem pãrtãsie unii cu alţii; si sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curãteste de orice pãcat.”

 

I.                  PARTASIA CU DUMNEZEU

1.     Sfânta Treime

a.     Tatăl – 1 Ioan 1:3, 7 

1 Ioan 1:3  „deci, ce am vãzut si am auzit, aceea vã vestim si vouã, ca si voi sã aveti pãrtãsie cu noi. Si pãrtãsia noastrã este cu Tatãl si cu Fiul Sãu, Isus Hristos.”

b.    Fiul – Ioan 15:3-4, 1Cor.1:9 

1 Corinteni 1:9  „Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la pãrtãsia cu Fiul Sãu Isus Hristos, Domnul nostru.”

c.      Duhul Sfânt – 2Cor.13:13, Filip.2:1 

2 Corinteni 13:14  „Harul Domnului Isus Hristos, si dragostea lui Dumnezeu, si împãrtãsirea Sfântului Duh, sã fie cu voi cu toti! Amin.”

 

2.     Dezvoltarea partasiei

a.     Tânjim după partasie – Psalmul 42:1, 63:1 

Psalmul 42:1„Cum doreste un cerb izvoarele de apã, asa Te doreste sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!”

Psalmul 63:1 „Dumnezeule, Tu esti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi înseteazã sufletul dupã Tine, îmi tânjeste trupul dupã Tine, într-un pãmânt sec, uscat si fãrã apã.”

b.    Cugetam la Cuvântul lui Dumnezeu – Ps.1:2, 119:10-15; 2Pet.1:4 

Psalmul 119:10-16  „Te caut din toatã inima mea; nu mã lãsa sã mã abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tãu în inima mea, ca sã nu pãcãtuiesc împotriva Ta! Binecuvântat sã fii Tu, Doamne! Învatã-mã orânduirile Tale! Cu buzele mele vestesc toate Hotãrârile gurii Tale. Când urmez învãtãturile Tale, mã bucur de parca as avea toate comorile. Mã gândesc adânc la poruncile Tale, si cãrãrile Tale le am sub ochi. Mã desfãtez în orânduirile Tale, si nu uit Cuvântul Tãu.”

c.      Ne rugam lui Dumnezeu – Mc.1:35, Lc.5:16

Marcu 1:35 „A doua zi dimineata, pe când era încã întuneric de tot, Isus S-a sculat, a iesit, si S-a dus într-un loc pustiu. Si Se ruga acolo.”

Luca 5:16 „Iar El se ducea în locuri pustii, si Se ruga.”

d.    Trăim o viata sfânta –Ps.15:1-5, 2Cor.6:14-18

Psalmul 15:1-3 „Doamne, cine va locui în cortul Tãu? Cine va locui pe muntele Tãu cel Sfânt? Cel ce umblã în neprihãnire, cel ce face voia lui Dumnezeu, si spune adevãrul din inimã. Acela nu cleveteste cu limba lui, nu face rãu semenului sãu, si nu aruncã ocara asupra aproapelui sãu.”

II.               PARTASIA INTRE OAMENII LUI DUMNEZU

1.     Bazele partasiei

a.     Partasia cu Dumnezeu – 1 Ioan 1:3, 7

1 Ioan 1:3 „deci, ce am vãzut si am auzit, aceea vã vestim si vouã, ca si voi sã aveti pãrtãsie cu noi. Si pãrtãsia noastrã este cu Tatãl si cu Fiul Sãu, Isus Hristos.”

b.    Prezenta Domnului Isus – Matei 18:20

Matei 18:20 „Cãci acolo unde sunt doi sau trei adunati în Numele Meu, sunt si Eu în mijlocul lor.”

c.      Cuvântul lui Dumnezeu – Fapte.2:42

Fapte 2:42 „Ei stãruiau în învãtãtura apostolilor, în legãtura frãteascã, în frângerea pâinii, si în rugãciuni.”

2.     Realizarea partasiei

a.     Domnul Isus S-a rugat pentru ea – Ioan 17:20-23

Ioan 17:20-23 „Si mã rog nu numai pentru ei, ci si pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mã rog ca toti sã fie una, cum Tu, Tatã, esti în Mine, si Eu în Tine; ca, si ei sã fie una în Noi, pentru ca lumea sã creadã cã Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sã fie una, cum si noi suntem una, Eu în ei, si Tu în Mine; pentruca ei sã fie în chip desãvârsit una, ca sã cunoascã lumea cã Tu M-ai trimis, si cã i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.”

b.    Psalmiştii au cântat despre ea – Psalmul 133:1-2

Psalmul 133:1 „Iatã, ce plãcut si ce dulce este sã locuiascã fratii împreunã!”

c.      Demonstrata prin rugăciunea unora pentru alţii – Fapte.1:14, 4:24-31; Rom.15:30-32

Romani 15:30-32 „Vã îndemn, deci, fratilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos, si pentru dragostea Duhului, sã vã luptati împreunã cu mine, în rugãciunile voastre cãtre Dumnezeu pentru mine, ca sã fiu izbãvit de rãzvrãtitii din Iudea, si pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim, sã fie bine primitã de sfinti; si astfel sã ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, si sã mã rãcoresc putin în mijlocul vostru.”

d.    Demonstrata prin impartirea bunurilor – Fapte.2:44-45, 4:32-35

Fapte 4:32-35 „Multimea celor ce crezuserã, era o inimã si un suflet. Nici unul nu zicea cã averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obste. Apostolii mãrturiseau cu multã putere despre învierea Domnului Isus. Si un mare har era peste toti. Cãci nu era nici unul printre ei, care sã ducã lipsã: toti cei ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau pretul lucrurilor vândute, si-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împãrtea fiecãruia dupã cum avea nevoie.”


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: