Publicat de: damianion | ianuarie 26, 2010

Incurajarea

INVATATURA BIBLICA DESPRE INCURAJARE

 

 

I.                  INCURAJAREA UMANA

 

1.     Cine are nevoie de încurajare?

a.     Conducătorii – slujitorii credincioşi

 • Deut.1:38 „Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tãu, va intra în ea; întãreste-l, cãci el va pune pe Israel în stãpânirea tãrii aceleia.”
 • Deut.3:28 „Dã porunci lui Iosua, întãreste-l, si îmbãrbãteazã-l; cãci el va merge înaintea poporului acestuia si-l va pune în stãpânirea tãrii pe care o vei vedea.”

b.    Cei oprimaţi

 • Is.1:17 „Învãtati-vã sã faceţi binele, cãutati dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apãrati pe vãduvã!”

c.      Cei persecutaţi

 • Fapte.14:21-22 „ Dupã ce au propovãduit Evanghelia în cetatea aceasta, ai au fãcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia ai la Antiohia, întãrind sufletele ucenicilor. El îi îndemna sã stãruie în credintã si spunea cã în Împãrãtia lui Dumnezeu trebuie sã intrãm prin multe necazuri.” (Pavel si Barnaba)
 • 1Tes.3:1-3 „De aceea, fiindcã nu mai puteam rãbda, am socotit mai bine sã fim lãsati singuri în Atena, si v-am trimis pe Timotei, fratele nostru si slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca sã vã întãreascã si sã vã îmbãrbãteze în credinţa voastrã, pentru ca nimeni din voi sã nu se clatine în aceste necazuri; cãci ştiţi singuri cã la aceasta suntem rânduiţi.”

d.    Toţi creştinii

 • Evrei 3:13 „Ci îndemnati-vã unii pe alţii în fiecare zi, câtã vreme se zice: „Astãzi” pentru ca nici unul din voi sã nu se împietreascã prin înselãciunea pãcatului.”

 

2.     Cine încurajează?

a.     Regii

 • 2Sam.19:6-7 „Si Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a cãzut cu fata la pãmânt, si s-a închinat. David a zis: „Mefiboset!” Si el a rãspuns: „Iatã robul tãu!” David i-a zis: „Nu te teme, cãci vreau sã-ti fac bine din pricina tatãlui tãu Ionatan. Îţi voi da înapoi toate pãmânturile tatãlui tãu Saul, si vei mânca totdeauna la masa mea.”
 • 2Cron.32:6-8 (Ezechia vorbeşte poporului in momentul in care Sanherib, imaparatul Asiriei, ii ataca) „Vorbindu-le inimii, a zis: „Întãriti-vã si îmbãrbãtati-vã. Nu vã temeţi si nu vã înspãimântati înaintea împãratul Asiriei si înaintea întregii mulţimi care este cu el; cãci cu noi sunt mai mulţi decât cu el. Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta si va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împãratul lui Iuda.”

b.    Profeţii

 • Fapte.15:32 „Iuda si Sila, care si ei erau prooroci, au îndemnat pe fraţi, si i-au întãrit cu multe cuvinte.”

c.      Apostolii

 • Fapte.16:40 „Ei au ieşit din temnitã, si au intrat în casa Lidiei; si, dupã ce au vãzut si mângâiat pe fraţi, au plecat.”
 • Fapte.20:2
 • 1Tes.2:11-12

d.    Pastorii bisericii

 • Colos.4:7-8 „Tot ce este cu privire la mine, vã va spune Tihic, fratele prea iubit si slujitorul credincios, tovarãsul meu de slujbã în Domnul. Vi l-am trimis înadins, ca sã luaţi cunostintã despre starea noastrã, si sã vã mângâie inimile.”
 • 2Tim.4:2
 • Tit 2:15
 • 1Pet.5:12

e.      Creştinii care au un dar special

 • Rom.12:6,8 „Deoarece avem felurite daruri, dupã harul care ne-a fost dat: … Cine îmbãrbãteazã pe alţii, sã se tinã de îmbãrbãtare.”

f.      Toţi creştinii, unul pe celalalt

 • Rom.1:11-12 „Cãci doresc sã vã vãd, ca sã vã dau vreun dar duhovnicesc pentru întãrirea voastrã, sau mai degrabã, ca sã ne îmbãrbãtãm laolaltã în mijlocul vostru, prin credinţa pe care o avem împreunã, si voi si eu.”
 • 1Tes.4:18
 • Evrei 10:25

 

II.               INCURAJAREA DIVINA

 

1.     Dumnezeu ne încurajează prin Duhul Sfânt:

 • Ps.10:17 „Tu auzi rugãciunile celor ce sufãr, Doamne! Le întãresti inima, Îţi pleci urechea spre ei,”
 • 2Tes.2:16-17 „Si Însuşi Domnul nostru Isus Hristos, si Dumnezeu, Tatãl nostru, care ne-a iubit si ne-a dat, prin harul Sãu, o mângâiere vesnicã si o bunã nãdejde, sã vã mângâie inimile, si sã vã întãreascã în orice lucru si cuvânt bun!”
 • Evrei 6:17-18
 • Filip.2:1
 • 2Tes.2:16-17
 • Fapte.9:31 „Biserica se bucura de pace în toatã Iudea, Galilea si Samaria, se întãrea sufleteşte, si umbla în frica Domnului;”

 

2.     Dumnezeu ne încurajează prin Scriptura:

 • Rom.15:4 „Si tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învãtãtura noastrã, pentruca, prin rãbdarea si prin mângâierea pe care o dau Scripturile, sã avem nãdejde.”


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: