Publicat de: damianion | februarie 11, 2009

“Focul sã ardã necurmat pe altar si sã nu se stingã deloc.”

Focul Jertfei de pe altar

 “Focul sã ardã necurmat pe altar

si sã nu se stingã deloc.”

Levetic 6:13

 

  • Ps.16:8  Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mã clatin. 9  De aceea inima mi se bucurã, sufletul mi se veseleste, si trupul mi se odihneste în liniste.
  • Ps.25:15  Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, cãci El îmi va scoate picioarele din lat.

 

1.      FOCUL reprezinta: dragostea, zelul, ravna, pasiunea, daruirea pentru Dumnezeu.

o       Gen.22:7 – poate fi vazut “ Atunci Isaac, vorbind cu tatãl sãu Avraam, a zis: „Tatã!” „Ce este, fiule?” i-a rãspuns el. Isaac a zis din nou: „Iatã focul si lemnele; dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?”

o       Ex.3:3 – nu se stinge focul in care este Dumnezeu “Moise a zis: „Am sã mã întorc sã vãd ce este aceastã vedenie minunatã si pentru ce nu se mistuie rugul.”

o       Lev.1:7 – preotul sa faca foc “Fiii preotului Aaron sã facã foc pe altar si sã punã lemne pe foc.

o       Lev.10:1,2 – Dumnezeu nu primeste un foc strain “Fiii lui Aaron, Nadab si Abihu, si-au luat fiecare cãdelnita, au pus foc în ea, si au pus tãmâie pe foc; si au adus astfel înaintea Domnului foc strãin, lucru pe care El nu li-l poruncise. Atunci a iesit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit si au murit înaintea Domnului.’’

o       Deut.4:12,36 – Domnul vorbeste din mijlocul focului ‘’Si Domnul v-a vorbit din mijlocul focului; voi ati auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n-ati vãzut nici un chip, ci ati auzit doar un glas. 36  Din cer, te-a fãcut sã auzi glasul Lui, ca sã te învete; si, pe pãmânt, te-a fãcut sã vezi focul Lui cel mare, si ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.”

o       1Cron.21 :26 – Domnul raspunde prin foc “David a zidit acolo un altar Domnului, si a adus arderi de tot si jertfe de multumire. A chemat pe Domnul, si Domnul i-a rãspuns prin foc, care s-a pogorât din cer pe altarul arderii-de-tot.”

o       Deut.5 :5 – teama de foc ‘’ Eu am stat atunci între Domnul si voi, ca sã vã vestesc cuvântul Domnului; cãci vã era fricã de foc, si nu v-ati suit pe munte. …”

o       1Imp.19 :12 – Domnul nu este in anumite focuri ‘’Si dupã cutremurul de pãmânt, a venit un foc: Domnul nu era în focul acela. Si dupã foc, a venit un susur blând si subtire.”

o       Mt.3:11 – El boteaza cu Duhul Sfant si foc “cât despre mine, eu vã botez cu apã, spre pocãintã; dar Cel ce vine dupã mine, este mai puternic decât mine, si eu nu Sunt vrednic sã-I duc încãltãmintele. El vã va boteza cu Duhul Sfânt si cu foc.”

o       FA.2:3 – limbile ca de foc impartite apostolilor “Niste limbi ca de foc au fost vãzute împãrtindu-se printre ei, si s-au asezat câte una pe fiecare din ei.”

 

2.      JERTFA reprezinta ceea ce oferim lui Dumnezeu.

o       Efes.5:2 – Domnul Christos S-a dat pe Sine jertfa. Jertfa de ispasire adusa de Domnul Isus, 1Io.2 :2

o       Filip.4:18 – O jertfa placuta lui Dumnezeu “Am de toate, si Sunt în belsug. Sunt bogat, de când am primit prin Epafrodit ce mi-ati trimis, un miros de bunã mireasmã, o jertfã bine primitã si plãcutã lui Dumnezeu.”

o       Evr.13:16 – Jertfe ca acestea Ii plac lui Dumnezeu “Si sã nu dati uitãrii binefacerea si dãrnicia; cãci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.”

o       1Pet.2:5 – Sa aduceti jertfe duhovniceti placute lui Dumnezeu “Si voi, ca niste pietre vii, Sunteti ziditi ca sã fiti o casã duhovniceascã, o preotie Sfântã, si sã aduceti jertfe duhovnicesti, plãcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.”

o       Evr.13 :15 Noi sa aducem o jertfa de lauda “Prin El, sã aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfã de laudã, adicã, rodul buzelor care mãrturisesc Numele Lui.”

 

3.      ALTARUL reprezinta locul intalnirii, prezentei lui Dumnezeu.

o       Oamenii lui Dumnezeu au ridicat altare: Noe, Avraam, Iacov, Moise, Iosua, Ghedeon, Samuel, Solomon, Ilie.

o       Ps.26:6,7,8 – merg la altarul Domnului “Îmi spãl mâinile în nevinovãtie, si aaa înconjur altarul Tãu, Doamne, 7  ca sã izbucnesc în multumiri, si sã istorisesc toate minunile Tale. 8  Doamne, eu iubesc locasul Casei Tale, si locul în care locuieste slava Ta.”

o       Isa.6:6 – rolul altarului “Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cãrbune aprins în mânã, pe care-l luase cu clestele de pe altar.”

 

o       Osea 10:8 – distrugerea altarului “Înãltimile din Bet-Aven, unde a pãcãtuit Israel, vor fi nimicite; spini si mãrãcini vor creste pe altarele lor. Si vor zice muntilor: „Acoperiti-ne!” si dealurilor: „Cãdeti peste noi!”

o       Mt.5:23,24 – darul adus la altar “Asa cã, dacã îti aduci darul la altar, si acolo îti aduci aminte cã fratele tãu are ceva împotriva ta, 24  lasã-ti darul acolo înaintea altarului, si du-te întâi de împacã-te cu fratele tãu; apoi vino de adu-ti darul.”

o       Apoc.6:9,10,11 – sufletele de sub altar “Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am vãzut sub altar sufletele celor ce fuseserã junghiati din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, si din pricina mãrturisirii pe care o tinuserã. 10  Ei strigau cu glas tare, si ziceau: „Pânã când, Stãpâne, Tu, care esti Sfânt si adevãrat, zãbovesti sã judeci si sã rãzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pãmântului?” 11  Fiecãruia din ei i s-a dat o hainã albã, si li s-a spus sã se mai odihneascã putinã vreme, pânã se va împlini numãrul tovarãsilor lor de slujbã si al fratilor lor, care aveau sã fie omorâti ca si ei.”

o       Apoc.8:1,2,3,4,5 – focul de pe altar “Când a rupt Mielul pecetea a saptea, s-a fãcut în cer o tãcere de aproape o jumãtate de ceas. 2  Si am vãzut pe cei sapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; si li s-au dat sapte trâmbite. 3  Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fata altarului, cu o cãdelnitã din aur. I s-a dat tãmâie multã, ca s-o aducã, împreunã cu rugãciunile tuturor sfintilor, pe altarul din aur, care este înaintea scaunului de domnie. 4  Fumul de tãmâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreunã cu rugãciunile sfintilor. 5 Apoi îngerul a luat cãdelnita, a umplut-o din focul de pe altar, si l-a aruncat pe pãmânt. Si s-au stîrnit tunete, glasuri, fulgere si un cutremur de pãmânt.’’

 

Focul Jertfei de pe altar

Focul sã ardã necurmat pe altar

si sã nu se stingã deloc.”

 

1.      PORUNCA

a.       „Dã urmãtoarea poruncã lui Aaron si fiilor sãi …” – vs.9A

b.      Cerintele lui Dumnezeu:

§         Cu privire la jertfa, la felul jertfei “…Arderea de tot sã rãmânã pe vatra altarului toatã noaptea pânã dimineata, si în felul acesta focul sã ardã pe altar.” – vs.9B

§         Cu privire la preot, la slujitorul Domnului 10  Preotul sã se îmbrace cu tunica de in, sã-si acopere goliciunea cu pantalonii, sã ia cenusa fãcutã de focul, care va mistui arderea-de-tot de pe altar, si s-o verse lângã altar. 11 Apoi sã se desbrace de vesmintele lui si sã se îmbrace cu altele, ca sã scoatã cenusa afarã din tabãrã, într-un loc curat.

 

2.      LEGE

a.       “…Iatã legea arderii-de-tot. Arderea de tot sã rãmânã pe vatra altarului toatã noaptea pânã dimineata, si în felul acesta focul sã ardã pe altar.” – vs.9B

b.      Legea arata continuitatea poruncii lui Dumnezeu, nu pentru o data sau o zi, ci pentru o perioada lunga.

c.       Porunca data de Dumnezeu este asezata intr-o lege.

 

3.      PERMANENTA

a.      Focul sã ardã pe altar si sã nu se stingã deloc: în fiecare dimineatã, preotul sã aprindã lemne pe altar, sã aseze arderea-de-tot pe ele, si sã ardã deasupra grãsimea jertfelor de multumire. – vs.12

b.      Focul sã ardã necurmat pe altar –vs13A

c.       sa nu se stinga deloc. – vs.13B

 

Viata noastra ca jertfa pentru Dumnezeu

Romani 12 :1-8

 

  • Chemarea lui Dumnezeu pentru noi :

o       Vs.1 Vã îndemn, deci, fratilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, sã aduceti trupurile voastre ca o jertfã vie, Sfântã, plãcutã lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastrã o slujbã duhovniceascã.

 

  • Cerinta lui Dumnezeu pentru noi :

o       Vs.2  Sã nu vã potriviti chipului veacului acestuia, ci sã vã prefaceti, prin înoirea mintii voastre, ca sã puteti deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bunã, plãcutã si desãvârsitã.

o       Vs.3-5 = unitatea copiilor lui Dumnezeu.

 

  • Responsabilitatea copiilor lui Dumnezeu:

o       cine are darul proorociei, sã-l întrebuinteze dupã mãsura credintei lui. – vs.6

o       Cine este chemat la o slujbã, sã se tinã de slujba lui – vs.7

o       Cine învatã pe altii, sã se tinã de învãtãturã – vs.7

o       Cine îmbãrbãteazã pe altii, sã se tinã de îmbãrbãtare – vs.8

o       Cine dã, sã dea cu inimã largã – vs.8

o       Cine cârmuieste, sã cârmuiascã cu râvnã – vs.8

o       Cine face milostenie, s-o facã cu bucurie. – vs.8

 

Ø     Oare focul jertfei noastre cum arde pe altarul lui Dumnezeu ?

Ø     Oare suntem plini de dragoste fata de Dumnezeu aratandu-I aceasta zilnic prin ceea ce Ii oferim fiind responsabili de realitatea trairii noastre in prezenta Lui ?


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: