Publicat de: damianion | ianuarie 12, 2009

Ispita

De la Iordan la Pustie – De la botez la ispitire

Evanghelia dupa Luca 4:1-15

 

Dupa botezul din Iordan urmeaza pustia ispitirii. Ispitirea a fost in 3 locuri: pustiu, munte, templu. In toate cele 3 ispite, cel rau a folosit un limbaj religios si astfel a imbracat ispitele intr-o haina a respectului exterior, chiar a citit si din Scripturi. Primul Adam cazut in fata ispitei in timp ce Al Doilea Adam, adica Domnul Isus, biruieste ispita. Domnul Isus reia problema omului de acolo de unde acesta a cazut. Termenul grec tradus prin ,,a ispiti” sau ,,a testa” are doua intelesuri: a pune la proba, a dovedi sau a testa; si a indemna la comitearea unei fapte rele. Duhul Sfant L-a testat sau L-a dovedit pe Domnul Isus, iar cel rau a cautat sa-L ademeneasca sau sa-L determine sa faca rau.

Intrebari care pun o problema: Ar fi putut El pacatui? Cum putea fi ispitirea Sa autentica, daca nu exista posibilitatea ca El sa cedeze in fata ispitei? Cum poate Dumnezeul intrupat sa pacatuiasca? Noul Testament afirma ca Domnul Isus a fost fara de pacat: 2Cor.5:21 – ,,Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pãcat, El L-a fãcut pãcat pentru noi, ca noi sã fim neprihãnirea lui Dumnezeu în El.’’ 1Pet.2:22 – „El n-a fãcut pãcat, si în gura Lui nu s-a gãsit viclesug”. 1Io.3:5 – ,,Si stiti cã El S-a arãtat ca sã ia pãcatele; si în El nu este pãcat.” Asemenea noua, Domnul Isus putea fi ispitit din exterior, cel rau s-a apropiat de El cu sugestii contrare voii lui Dumnezeu. Spre deosebire de noi insa Domnul Isus nu putea fi ispitit din inauntru, nici un fel de pofte sau patimi nu se puteau trezi launtrul fiintei Sale. Nu exista in Domnul Isus nimic care sa raspunda la seductiile celui rau – Io.14:30  Nu voi mai vorbi mult cu voi; cãci vine stãpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine; 31  dar vine, ca sã cunoascã lumea cã Eu iubesc pe Tatãl, si cã fac asa cum Mi-a poruncit Tatãl. In ciuda incapacitatii Domnului Isus de a pacatui, ispita a fost una reala. Era posibil ca El sa fie confruntat cu ademenirile de a pacatui, dar era imposibil din punct de vedere moral ca El sa cedeze la aceste ademeniriIo.5:30  Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec dupã cum aud; si judecata Mea este dreaptã, pentru cã nu caut sã fac voia Mea, ci voia Tatãlui, care M-a trimis. Scopul ispitirii Domnului Isus nu a fost acela de a vedea daca El va pacatui, ci de a dovedi ca El nu putea pacatui. Numai un Om sfant, fara de pacat putea fi Rascumparatorul nostru. El nu a putut face altceva decat sa asculte de Cuvantul lui Dumnezeu Tatal. Nu este nici un moment in viata Sa cand Domnul Isus nu a fost plin de Duhul Sfant, insa acest adevar este subliniat in mod special cu ocazia ispitirii Sale. Plin de Duhul Sfant si golit de pacat – Lc.4:1.

 

1.      Ispita confortului. Momentul ,,foamei” este ocazia pe care cel rau o foloseste din plin la multi oameni. Este aceeasi ispita ca in Geneza 3:6 unde fructul era ,,bun de mancat”. Apostolul Ioan califica aceasta ispita ca fiind ,,pofta carnii” – 1Io.2:16 Cãci tot ce este în lume: pofta firii pãmântesti, pofta ochilor si lãudãrosia vietii, nu este de la Tatãl, ci din lume. Ispita de a trai doar pentru satisfacerea dorintelor umane naturale – ,,Doar trebuie sa traiesti, nu-i asa?” Cuvintele introductive ,,daca esti Fiul lui Dumnezeu” evidentiaza o indoiala. Cel rau face aluzie la cuvintele Tatalui spuse la botezului Domnului: ,,Acesta este Fiul Meu Preabit”. Constructia gramaticala folosita in limba greaca presupune ca afirmatia este adevarata, adica ,,intrucat Tu esti Fiul lui Dumnezeu” si il indeamna pe Domnul sa apeleze la puterea de care dispune pentru a-Si potoli foamea.

Matei 4:4 – Exemplul Domnului Isus ne invata ca nu trebuie neaparata sa traim, dar ca trebuie in mod necesar sa ascultam de Dumnezeu. A face rost de paine nu este chiar cel mai important lucru din viata. Insa, a asculta de orice cuvant a lui Dumnezeu este negresit cel mai important.

Adevarata natura umana este exprimata prin cuvintele: ,,a flamanzit”. Cel rau foloseste aceasta ocazie ca sa ispiteasca pe Domnul Isus sa foloseasca puterea Sa Divina pentru a-Si potoli foamea trupeasca. Era gresit ca Domnul Isus sa-Si astampere foamea printr-un act de ascultare de cel rau.

Domnul Isus se impotriveste ispitei. Deutoronm 8:3Astfel, te-a smerit, te-a lãsat sã suferi de foame, si te-a hrãnit cu manã pe care nici tu n-o cunosteai si nici pãrintii tãi n-o cunoscuserã, ca sã te învete cã omul nu trãieste numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trãieste omul. Mai importanta de cat foamea trupeasca este ascultarea de Dumnezeu.

 

2.      Ispita autoritatii. Cel rau Ii ofera Domnului Isus toate imparatiile pamantului in schimbul inchinarii. Cel rau nu I-a oferit Domnului Isus lumea propriu-zis, ci imparatiile lumii, adica autoritatea asupra acestei lumi.  Intr-un sens imparatiile lumii, adica lumea, apartin celui rau. El este dumnezeul acestui veac: 2Corinteni 4:3 Si dacã Evanghelia noastrã este acoperitã, este acoperitã pentru cei ce Sunt pe calea pierzãrii,     4  a cãror minte necredincioasã a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca sã nu vadã strãlucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 1Ioan 5:19 Stim cã Suntem din Dumnezeu si cã toatã lumea zace în cel rãu. Cel rau a devenit stapanitorul acestei lumi pacatoase: Ioan 12:31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stãpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afarã. Ioan 14:30 Nu voi mai vorbi mult cu voi; cãci vine stãpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine; Ioan 16:11 în ce priveste judecata: fiindcã stãpânitorul lumii acesteia este judecat. Efeseni 2:1 Voi erati morti în greselile si în pãcatele voastre,  2  în care trãiati odinioarã, dupã mersul lumii acesteia, dupã domnul puterii vãzduhului, a duhului care lucreazã acum în fiii neascultãrii. Apocalipsa 11:15  Îngerul, al saptelea a sunat din trâmbitã. Si în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împãrãtia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru si ale Hristosului Sãu. Si El va împãrãti în vecii vecilor.”

Luarea autoritatii lumii in urma unui act de inchinare in fata celui rau. Domnul Isus nu putea sa treaca direct la ocuparea tronului, mergand pe o scurtatura, ci mai intai trebuia sa urmeze crucea. Planul Domnului era crucea, in schimb a celui rau era inchinarea fata de acesta.

In cazul nostru ispitirea se face pe 2 planuri: suntem ispititi sa renuntam la dreptul nostru de nastere spirituala, in schimbul gloriei trecatoare a lumii acesteia; se fac presiuni asupra noastra sa ne inchinam si sa slujim creaturii, decat Creatorului.

Domnul Isus se impotriveste ispitei. Deutoronom 6:13 Sã te temi de Domnul, Dumnezeul tãu, sã-I slujesti, si pe Numele Lui sã juri.

Domnul Isus biruieste ispita. Deutoronm 6:16 Sã nu ispititi pe Domnul, Dumnezeul vostru, cum L-ati ispitit la Masa.

 

3.      Ispita faimei. Ispitirea a avut loc la Ierusalim pe strasina Templului. Cel rau la ispitit pe Domnul Isus sa se arunce jos de acolo, ca un gest spectaculos de evidentiere a calitatii Sale de Fiu a lui Dumnezeu, de Mesia. Cel rau foloseste Scriptura pentru a ispiti – Ps.91:11,12. Pentru Domnul Isus ispita a constant in pericolul de a demonstra ca este Mesia prin infaptuirea unui act senzational, de bravura, prin care sa castige gloria fara suferinta. Cu alte cuvinte, sa urce pe tron fara sa mai treaca pe la Calvar, fara sa fie rastignit pe cruce. Insa, o astfel de actiune ar fi fost in afara voii lui Dumnezeu.

Din nou apare paralela cu Geneza 3:6,  cu pomul din gradina Eden, care ,,era de dorit, ca sa-i deschida cuiva mintea.” – dobandirea unei glorii personale care incalca voia lui Dumnezeu.

Cu aceasta ispita ne lovim cand incercam sa dobandim prestigiu pe plan religios, fara partasia cu suferintele Domnului Isus. Cand ignoram voia lui Dumnezeu, preamarindu-ne pe noi insine, atunci Il ispitim pe Dumnezeu.

Si la aceasta ispitire Domnul Isus raspunde folosind Scriptura – Deutoronom 6:16. Dumnezeu fagaduise ca-L va pazi pe Mesia, insa aceasta insemna o traire dupa voia Lui. A revendica promisiunea lui Dumnezeu in cazul unui act de neascultare echivaleaza cu a-L ispiti pe Dumnezeu. Avea sa vina vremea cand Domnul Isus era prezentat ca Mesia, dar acel eveniment trebuia sa fie precedat de cruce. Domnul Isus era decis sa astepte timpul randuit de Dumnezeu, implinind voia Lui.

 

Invatam :

  • Cel rau ii ataca si pe cei care se afla sub stapanirea Duhului Sfant, dar el nu are nici o putere asupra celor care ii stau impotriva prin Cuvantul lui Dumnezeu.
  • Timpul ispitirii, testarii, Matei 4:1 dupa perioada de lupta spiriuala folosind unealta duhovniceasca: post si rugaciune s-a ajuns la ziua in care isi spune cuvantul partea umana.
  • Starea spirituala a Domnului Isus: Plin de Duhul Sfant, Domnul Isus este plin de Duh Sfant inainte de a fi ispitit si este plin de puterea Duhului Sfant si dupa ispitirea Sa. Biruinta ispitei duce la manifestarea puterii Duhului Sfant in viata credinciosului, marturia Domnului, autoritatea Domnului.
  • Atitudinea in fata ispitei = post si rugaciune – Matei 4:2
  • Ispititorul foloseste momentul slabiciunii pentru a ispiti – Matei 4:2-3
  • Atacul ispitei: Cu privire la ceea ce esti, sa nu mai fi ceea ce esti.
  • Creativitatea celui rau in a ispiti pe alesii Domnului, in  toate felurile.
  • Domnul Isus raspunde folosind Scriptura. Domnul citeaza Scriptura ca ajutor in infrangerea ispitei, in timp ce cel rau rastalmaceste Scriptura pentru a ispiti. Inchinarea si slujirea sunt rezervate in exclusivitate lui Dumnezeu.
  • Domnul Isus a invins ispita. Invingerea ispitei pas cu pas: prin cuvantul lui Dumnezeu, prin increderea in Dunmezeu, prin credinciosia fata de Dumnezeu.
  • O imbarbatare pentru sfintii Domnului, cand acestia sunt incercati:

o       Isaia 59:19-21 ,,Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, si de slava Lui cei de la rãsãritul soarelui; când va nãvãli vrãjmasul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugã. 20  „Da, va veni un Rãscumpãrãtor pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la pãcatele lor, zice Domnul. 21  „Si iatã legãmântul Meu, cu ei, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihneste peste tine, si cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depãrta din gura ta, nici din gura copiilor tãi, nici din gura copiilor copiilor tãi, de acum si pânã-n veac, zice Domnul.”

o       Evrei 2:18 ,,Si prin faptul cã El însusi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate sã vinã în ajutorul celor ce Sunt ispititi.”

o       1Corinteni 10:13  Nu v-a ajuns nici o ispitã, care sã nu fi fost potrivitã cu puterea omeneascã. Si Dumnezeu, care este credincios, nu va îngãdui sã fiþi ispititi peste puterile voastre; ci, împreunã cu ispita, a pregãtit si mijlocul sã iesiti din ea, ca s-o puteti rãbda.


Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat: